Serbestî, mafê herî bingehîn ê mirovî ye, lê kurd jê bêpar e.


[ Bersivek Binivîse | Yanıt Yazınız ]  [ Forum ]  [ Nivîsên Nuh | Yeni Yazılar ]

TÜRK(İYE) İSLÂMI’NDA KADIN OLMAK[1] "2"

Nivîsevan / Yazan: Sibel Özbudun  
Demjmêr / Tarih: 11.01.2014  17:22:56
 - 
Bersivek bo / Yanıtlanan mesajTÜRK(İYE) İSLÂMI’NDA KADIN OLMAK[1]  -  SİBEL ÖZBUDUN
önceki sayfadan devam:r konfederal yapı içinde, yerel ve merkezi yönetimin tüm imkânlarını, ihalelerini, özelleştirme nimetlerini semirerek palazlandırılan bir grup, diğeri kısa adı MÜSİAD olan ikinci bir sermaye grubunun örgütü.
Özellikleri, neo-liberalizme inanıyorlar, küreselleşmeciler, piyasacılar, özelleştirmeciler, ama sermaye birikimini ve yayılmayı, İslâmlaşma projesi amacına hizmet edecek araç olarak görüyorlar. Bu anlamda asli amaçları sermaye birikimi olan TÜSİAD’cılardan ve çevresinde oluşan Türkonfed isimli konfederal yapıdan farklılaşıyorlar.
İslâmi sermaye, sermaye ihraçlarını, ılımlı İslâmın coğrafyası olarak tarif ettiği Avrasya’ya, Afrika’ya kadar ulaştırıyor, oralarda Fethullah Gülen okullarının misyonerliğinde açılan yoldan ilerleyerek, sermaye bütünleşmelerine gidiyor, ılımlı İslâm modelini oralarda da yeşertiyor ve oralardan da besleniyorlar.
AKP, organik ilişki içinde olduğu TUSKON, MÜSİAD gibi sermaye örgütlenmelerine ikinci halka olarak, cemaat ilişkisi olmasa da dönemin nimetlerinden yararlanmak için kendisine yanaşan sermaye gruplarını da eklemeyi denedi, deniyor.
Bunun için de havuç ve sopa ikilisini kullanıyor. Elindeki belediye ihalelerinden TOKİ inşaatlarına, enerji lisanslarına, özelleştirme projelerinden muhtelif teşvik araçlarına kadar kullanabileceği araçları yerine göre sopa, yerine göre havuç olarak kullanarak “tarihsel blok”u içine bu omurgasız sermayedarları da katmaya çalışıyor ve yer yer başarıya ulaşmış durumda da.
TÜSİAD çatısı altında olup bir yandan AKP’yi eleştiriyormuş gibi davranan ama alttan alta AKP ile dayanışan, kontrolündeki medyayı AKP için de kullandıran birçok ikili oynayan sermayedarın varlığı sır değil. (…)
AKP bloğu ise, cemaat ve tarikat ilişkiler çekirdekte olmak üzere çok farklı sınıf ve tabakaları kapsamaktadır. Bu blok, yukarıdan aşağıya kendi organik sermayedarlarını oluştururken iktidarın nimetleriyle çerçeveyi genişletmeyi, palazlanmayı artırmaktadır ama asli büyük sermaye grubu TÜSİAD’ı kendi çekim alanına henüz alamamıştır.” (Mustafa Sönmez, “Türkiye’de Kutuplaşma, Sermaye Sınıfı ve TÜSİAD”, Bianet, 12.06, 2008, http://bianet.org/bianet/siyaset/107594-turkiye-de-kutuplasma-sermaye-sinifi-ve-tusiad.)
[10] “Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah'tır. O, eşini kucaklayıp sarılınca (ona yaklaşınca), eşi hafif bir yük yüklendi (hâmile kaldı). Bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah'a şöyle dua ettiler: ‘Eğer bize salih bir evlat verirsen, biz muhakkak şükredenlerden olacağız.’ (A’raf, 189) (Elmalılı meali)
[11] “(…) Erkeklerin meşru’ suretde kadınlar üzerindeki (hakları) gibi kadınların da onlar üzerinde (hakları) vardır. (Yalnız) erkekler onlar üzerinde (daha üstün) bir dereceye mâlikdirler. Allah mutlak gaalibdir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir.” (Bakara 228), (H. Basri Çantay meali); “Er olanlar kadınlar üzerinde hâkim dururlar, çünkü bir kerre Allah birini diğerinden üstün yaratmış bir de erler mallarından infak etmektedirler, onun için iyi kadınlar itaatkârdırlar, Allah kenidlerini sakladığı cihetle kendileri de gaybı muhafaza ederler, serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince: evvelâ kendilerine nasıhat edin, sonra yattıkları yerde mehcur bırakın, yine dinlemezlerse döğün, dinledikleri hâlde incitmeye behane aramayın, çünkü Allah çok yüksek, çok büyük bulunuyor” (Nisa, 34) (Elmalılı meali)
[12] “Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar. Baş örtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları ve kayınpederleri veya oğulları veya kocalarının oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya müslüman kadınları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış hizmetçiler, ya da kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar! Saadete ermeniz için hepiniz tevbe ederek Allah’ın hükmüne dönün.” (Nûr, 31) (Diyanet İşleri); “ Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle; bu, onların hür ve namuslu bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar. Allah bağışlar ve merhamet eder.” (Ahzab, 59) (Diyanet İşleri).
[13] İleride de ele alacağımız üzere, günümüzde başta Diyanet İşleri olmak üzere “modernist” İslâmî çevrelerde, kadını aşağıladığı varsayılan kimi hadisleri “sahih” saymama, onları dönemin geleneklerinin etkisi altında ataerkil söylemler olarak değerlendirme eğilimi güçlenmektedir. Diyanet bu nedenle hadis derlemelerini elden geçirerek kadınları aşağılayan, yukarıda örneklerini verdiğim türden hadisleri ayıklama/tasfiye çabasına girişmiştir.
[14] M. Şevki Eygi, “Şeriat ve Camilere Kadın Doldurmak”, Millî Gazete, 17 Aralık 2011.
[15] Merve Sena Kılıç, “Cennet Kadınların Değil, Annelerin Ayakları Altında…”, http://darulhikme.org.tr/darulhikme/tr/2012/01/22/cennet-kadinlarin-degil-annelerin-ayaklari-altinda/
[16] Ayça Atay, “Başörtüsü Şart mı?”, http://www.milliyet.com.tr/content/dosya/ramazan/2810.html
[17] “Elmanın Yarısı Tükeniyor mu?” Ribat Dergisi. http://www.ribatdergisi.com/yazidetay/383/8/30/10/48/Elmanin-Yarisi-Tukeniyor-mu/index.html
[18] “Müslüman Kadının Kalesi Tesettür”, http://www.sozvekalem.com/tavsye-ktaplar/673-mueslueman-kadnn-kalesi-tesettuer
[19] M. Emin Yelimlibağ, “Hasan Eker’le Müslüman Kadın Konulu Röportaj”, http://www.tefekkur-dergisi.com/memin_yelimlibag_hasan_eker%E2%80%99le_musluman_kadin_konulu_roportaj.html
[20] Mevlüt Özcan, “Kadın Anne Olmalıdır”, Millî Gazete, 18.01.2013.
[21] Cansu Çamlıbel, “Yıldız Ramazanoğlu: ‘Kırılgan Feminist’ten Kadın-Erkek Yorumu: Eşit Olamayız”, Hürriyet, 3 Aralık 2012, s.20.
[22] Ülkü Özel Akagündüz, “İslâmî Feminizm: Adı var, Kendi Yok”, Aksiyon, 6 Mart 2006.
[23] “Muhafazakârlık Öldürüyor”- Kırkyama, 28 Kasım 2010
[24] Ercan Gürses, “Kamuda Başörtüsü İçin Düğmeye Basıldı”, ntvmsnbc, 12 Şubat 2013.
[25] “Mahkeme Erdoğan’ın 12 Açıklamasını Delil Saydı”, Radikal, 25 Ekim 2008, s.4.
[26] “Diyanet İşleri Başkanı’ndan ‘Başörtüsü’ Açıklaması”, Hürriyet, 1 Ekim 2010.
[27] Kayseri’de aynı ‘cemaat’ten patron-işçi ilişkileri üzerinde çalışan ODTÜ araştırma görevlisi İbrahim Gündoğdu vurguluyor:  “(…) Bununla birlikte, sermayedarlar aynı zamanda bu sınıfsal ayrışmaları aile, din, etnik kimlik, hemşehrilik, hatta vatan-millet gibi ortaklaştırıcı unsurlar üzerinden soğurmaya, üstünü örtmeye çalışırlar. Bu bağlamda, Kayseri’de işverenlerin dinsel motifler başta olmak üzere sözünü ettiğim ortaklaştırıcı öğelere sıklıkla başvurdukları biliniyor. Örneğin fabrikaya imam çağırıp sendika isteyen işçilere sabırlı ve uyumlu olmaları yönünde vaaz verildiği ya da sert fabrika yönetimlerine rağmen özellikle Cuma namazlarında mütevazı tavırlar içinde davranıldığı işçiler tarafından dile getirildi. Veyahut Ramazan ayında gıda yardımı yapmak, ihtiyacı olan işçilere içerden bir iki maaş faizsiz avans vermek ya da evlilik durumunda fabrikada üretilen ürünlerden oluşan hediye paketi (mobilya takımı ya da fırın-ocak) vermek Kayseri’de emek-sermaye ilişkisinin toplumsal kuralı hâline gelmiş durumda. Bu ve benzeri ortaklaştırıcı pratiklerin Kayseri’deki işçiler üzerinde yadsınamaz etkileri olduğu söylenebilir.
Örneğin, Kayseri’nin en büyük mobilya fabrikasında çalışan bir işçi günde 11 saat çalışmaktan, düşük ücretlerden ve sendikanın tutumundan rahatsızlığını açıklıkla dile getirdiği görüşmemizde, aynı zamanda işverenin Cuma namazlarında işçilerin arasından geçerek herkesle birlikte namaz kılmasını ‘ne yalan söyleyeyim kendini o an için aynı seviyede görüyorsun’ diyerek motive edici bulduğunu da ifade etmişti.  (Yakup Aslandoğan, Ümit Kartal, “Mürit Burjuvazisini Tanıyor”, Evrensel, 7 Şubat 2013.)
[28] Nurettin Aldemir, “Siyasal İslâm, Sendikal Haklar ve AKP”, http://www.devrimyolundakurtulus.net /04/04siyasalislam.htm
[29] “Sözgelimi Evrensel’in haberine göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde imam işçilere “Ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin. Karl Marx gâvurdur” yollu vaazlar vermiş…” (Necmi Erdoğan, Sınıf Karşılaşmaları (6): ‘Abdestli Kapitalistler ve Emekçiler”, Birgün, 22 Ağustos 2012)
[30] “[Huzur topluluğunda], patron işçinin yanındadır. Yemesinde, giymesinde ve meşru bütün isteklerinde... Bir aile efradı gibi, yediğinden yedidir, giydiğinden giydirir ve takatinin fevkinde iş tahmil etmez. İşçi ise, o da, işin yanında, işverenin yanında; servet ve patron düşmanlığından uzak, sayin ve gayretin misali olma yolundadır. İşin en iyisini verirken, kan-ter içinde cehdedip boğuşurken, yüceler âleminde kendisine alkış tutulduğunu ve Hak katında tebcil ve takdir edildiğini bilir, yaptığı her şeyi gönül hoşnutluğu içinde yapar.” (F. Gülen, akt. Necmi Erdoğan, Sınıf Karşılaşmaları (6): ‘Abdestli Kapitalistler ve Emekçiler”, Birgün, 22 Ağustos 2012)
[31] Kuşkusuz bu bab’da sözü edilenlerden, Türkiye’de sermayenin “seküler” kesimlerinin emek sömürüsünden “münezzeh” olduğu anlamı çıkartılmamalı. Burada vurgulamak istediğim, yalnızca “İslâmî düsturlar”ın AKP’nin siyasal temsilciliğini üstlendiği “İslâmî sermaye”ye,  birikim konusunda özgül kolaylıklar sağladığıdır.
[32] Tartışma, “antikapitalist Müslüman” İhsan Eliaçık’ın “Asgarî ücretle işçi çalıştıran Müslüman, boşuna namaz kılmıştır” yollu ifadesi üzerine çıkmıştır.
[33] http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=2022932
[34] http://bindokuzyuzkirkalti.blogspot.com/2012/04/sayn-isveren-bey.html#!/2012/04/sayn-isveren-bey.html
[35] “Kadın Emeği Değersizleştiriliyor”, Birgün, 8 Mart 2013, s.4.
[36] “Çocuklar İşçi, Kadın İşsiz!”, Birgün, 17 Mart 2013, s.4.
[37] Meral Tamer, “Beşik Sallayan Eller, Gün Gelir Dünyayı Sallar”, Milliyet, 9 Mart 2012, s.8 ve Mustafa Çakır, “Lafa Gelince Baştacı Ama...”, Cumhuriyet, 7 Aralık 2012, s.6.
[38] Gottfried, Paul (2002). The Trouble With Feminism. mensnewsdaily.com
[39] “İslâm Feminizmi”nin İslâm cephesinden olumlu bir tanıtımı için bkz. A. Bülent Baloğlu, “Kadın-Merkezli bir İslâmî Teoloji İnşasına Doğru mu?” 07.12.2011, http://www.habername.com/haber-kadin-merkezli-bir-islami-teoloji-insasina-dogru-mu-68218.htm. Yanısıra, Özlem İngün’ün Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi A.B.D. için hazırladığı “Feminizm ve İslâm İlişkisi: İslâmî Feminizm” başlıklı yüksek lisans tezi de (2005) yararlı bir kaynaktır.
[40] İslâmî burjuvazi, en azından kendi kadınları için, “tesettür” kaidelerini yer yer zorlayan, onları kamusal yaşama dahil etmeye gayret gösteren bir “özgürlük alanı” yaratmış gözüküyor.  Marka tesettürlü, ağır makyajlı, 4x4 jeepler süren, “sosyetik” mekânları, AVM’leri dolduran “modern muhafazakârlar” bu eğilimin gösterenleri.
[41] Ülkü Özel Akagündüz, “İslâmî Feminizm: Adı var, Kendi Yok”, Aksiyon, 6 Mart 2006.
[42] Kendini “kırılgan feminist” olarak tanımlayan Yıldız Ramazanoğlu, örneğin, İşgal Kadınları başlıklı kitabında,  bu kongreleri düzenleyenler arasında “kendini ateist, agnostik olarak tanımlayan kadınların” çoğunlukta olduğuna dikkat çekip, bu tip girişimleri “Batı’nın cinsiyet eşitliği iddiasıyla İslâm ülkelerini işgal etme” projesinin bir parçası olarak yorumluyor. (Sema Maraşlı, “Müslüman Kadınları Kocalarından Kurtarmak”, http://www.marasturk.com/makale/sema-marasli/musluman-kadinlari-kocalarindan-kurtarmak/86.html
[43] 2001 yılında Kanal 7’de yayınlanan “İslâmcı feminist” kadınlarla erkek ilahiyatçılar arasındaki tartışma programı, İslâmcı basında günlerce tartışma konusu olmuştu. İşte Yeni Mesaj gazetesinden Müslim Karabacak’ın sözleri: ““Başörtüsü altında meğer ne hayasızlıklar saklı olabiliyor. Nur topu gibi feministlerimiz var artık. Hümanist, feminist, komünist. O programı izledikten sonra, o ana kadar izlemekten tiksindiğim magazin ve paparazzi programlarını artık izleme kararı aldım. Hiç olsun o kepazeliklere konu olan bayanlar modern Müslüman kadın iddiasında değiller. Bizim feministin, babası yaşındaki Süleyman Uludağ'ın yanında ayak ayak üstüne atışı ve o esnada kaval ve şişhane çelişkisi bazı uzuvlarının yanlışlıkla kapandığının anlaşılması, paparazzi malzemesi bayanlar için sıradan şeylerdi.” (Selim Akçin, “Bacak Bacak Üstüne Atma Tartışması”, Hürriyet, 9 Mayıs 2001.)
[44] İslâmcı kadınların artık “reçel yap(a)madığı tartışmasını, Müslüman kadınların geleneklerden koparak modern yaşamın gerekleriyle fazlaca hemhal olmasını eleştiren Dücane Cündioğlu açmıştı. (Dücane Cündioğlu, “Reçel Yapamayan İslâmcı Kadınlar”, Yeni Şafak, 7 Mart 2004.[/size]Bersivan / Yanıtlar :
 • fijshawq - JoeTurry - 04.11.2017 - 05:52:19
 • mviemzkv - JamesTurry - 26.10.2017 - 01:11:13
 • loanwwbn - JamesTurry - 30.09.2017 - 14:54:56
 • slkkzjjx - MikeTurry - 22.09.2017 - 21:26:17
 • 3exik914 - Aaronded - 13.09.2017 - 04:21:56
 • nls7wb0k - Charlestem - 22.07.2017 - 17:19:47
 • t1n1yq1g - KennethVed - 20.07.2017 - 19:48:39
 • d4gg10s4 - Charlestem - 20.07.2017 - 08:36:59
 • b5papssc - AlfredBus - 17.07.2017 - 20:03:14
 • p42h55ge - Michaelpoems - 18.06.2017 - 19:52:29
 • ib9pokp2 - AlfredBus - 18.06.2017 - 08:03:16
 • 41irvoex - KennethVed - 18.06.2017 - 06:31:18
 • yvixjeou - Charlestem - 18.03.2017 - 05:16:34
 • j2rml638 - Charlestem - 18.03.2017 - 03:57:58
 • sjiiw0ie - BennybaX - 08.03.2017 - 02:58:02
 • 3s51q3fn - Charlestem - 07.03.2017 - 09:54:41
 • rdxb4x5a - AlfredBus - 28.02.2017 - 19:29:28
 • fifxs7r0 - KennethVed - 25.02.2017 - 07:53:31
 • x3kct912 - Charlestem - 24.01.2017 - 04:33:52
 • 2gaovd0s - Michaelpoems - 21.01.2017 - 16:32:00
 • e65mlolx - Eugenefut - 20.01.2017 - 19:31:28
 • uofu3srp - Michaelpoems - 19.01.2017 - 22:39:36
 • ahr3lyew - Michaelpoems - 18.01.2017 - 18:52:14
 • mavywsqk - Michaelpoems - 18.01.2017 - 10:55:43
 • nitl2wuq - AlfredBus - 18.01.2017 - 05:31:08
 • yiflqvk6 - Eugenefut - 15.01.2017 - 18:40:39
 • p7s52gsc - Aaronded - 15.01.2017 - 16:45:06
 • ltwf5qu7 - Robertbap - 12.01.2017 - 20:08:25
 • 54mpjlkx - Aaronded - 12.01.2017 - 11:59:21
 • s6p6yxht - KennethVed - 12.01.2017 - 08:36:46
 • 27h5dmfv - Aaronded - 07.01.2017 - 17:31:23
 • bryklnzw - Robertbap - 04.01.2017 - 18:15:50
 • 3n8mkgs2 - asdem0y5jqb - 17.12.2016 - 22:21:43
 • 51bd0q7k - asdemqnwx9f - 17.12.2016 - 01:46:11
 • c0krxm4j - asdemfcu7n5 - 16.12.2016 - 10:00:48
 • l8rlgi30 - asdemx3ky3o - 14.12.2016 - 11:39:10
 • 2kpwffw4 - asdemznbk60 - 14.12.2016 - 06:27:28
 • jlibqy07 - asHynchk6dxw - 11.12.2016 - 15:19:18
 • qkjitlw1 - asHynccmc0gs - 11.12.2016 - 04:06:36
 • b9h2um3q - asHyncz7p9dn - 08.12.2016 - 18:50:21
 • 6vfqvhx8 - asHyncgtb7tl - 06.12.2016 - 06:17:29
 • xtkp2nmg - asHyncc5qmoe - 05.12.2016 - 23:03:08
 • mtoex526 - asHyncq584xl - 05.12.2016 - 05:18:45
 • 9wzmcn09 - asHyncgg62mj - 02.12.2016 - 14:28:20
 • d6bhe4b5 - asHynckk71rt - 30.11.2016 - 02:57:37
 • rpa2e1ez - asHyncdlj9ho - 26.11.2016 - 10:42:40
 • u66v14j3 - asHyncio1xxu - 23.11.2016 - 22:35:29
 • dyxakeww - asHync9md1vv - 10.11.2016 - 16:26:45
 • hmt000bn - asHyncx2am9u - 07.11.2016 - 23:20:37
 • m7wpyauh - asHyncozap0d - 03.11.2016 - 09:07:08
 • znzzd0tb - asHynci8tqr6 - 03.11.2016 - 06:39:48
 • srol0cvl - asHync0253pw - 29.10.2016 - 16:39:21
 • gn03fdjz - asHynck26voe - 29.10.2016 - 07:14:05
 • 9708ncfz - asHyncaos36d - 29.10.2016 - 00:33:39
 • ou4ch8xi - asHyncn1t2h5 - 28.10.2016 - 10:08:40
 • hue9g0to - asHync3hf2ls - 24.10.2016 - 13:38:07
 • to96950p - asHyncq7q0mw - 22.10.2016 - 16:44:31
 • y82ip46t - asHyncidvgl7 - 17.10.2016 - 17:19:37
 • etnnkxxo - asHyncl5c77s - 09.10.2016 - 02:34:17
 • z6zehg7j - asHyncm6vi6q - 07.10.2016 - 08:19:53
 • 96z0oym5 - asHync1ap61f - 02.10.2016 - 18:40:46
 • g33t3lkk - asHynch19hyx - 02.10.2016 - 11:33:21
 • ml8ya39o - asHyncj01rre - 30.09.2016 - 11:07:05
 • w2xkp68f - asHyncxxn9bo - 20.09.2016 - 18:59:00
 • t3arnp4b - asHynccpnavb - 20.09.2016 - 16:00:28
 • dqsntwdf - asHyncp5milf - 20.09.2016 - 13:14:14
 • xovcs1qr - asHyncvrxq0w - 20.09.2016 - 10:17:20
  • pgzrtu - pgzrtu - 22.02.2017 - 00:48:59
  • tdxpwh - tdxpwh - 21.02.2017 - 19:31:44
  • zjoqqttyta - zjoqqttyta - 21.02.2017 - 17:27:37
  • uocyqb - uocyqb - 21.02.2017 - 13:54:20
  • oztovz - oztovz - 21.02.2017 - 12:55:35
  • smtnesvfp - smtnesvfp - 21.02.2017 - 10:14:51
  • blzqun - blzqun - 21.02.2017 - 08:42:40
  • swheqf - swheqf - 21.02.2017 - 08:18:20
  • lnuvmhjpxu - lnuvmhjpxu - 21.02.2017 - 07:53:37
  • neghhsfp - neghhsfp - 21.02.2017 - 05:38:14
  • htipkf - htipkf - 21.02.2017 - 02:31:25
  • idxngf - idxngf - 20.02.2017 - 16:00:53
  • xnfhxz - xnfhxz - 20.02.2017 - 15:26:36
  • ypqkgw - ypqkgw - 20.02.2017 - 11:09:32
  • cjgpopm - cjgpopm - 20.02.2017 - 06:43:10
  • fvynqwlg - fvynqwlg - 20.02.2017 - 02:25:07
  • gxyhszsh - gxyhszsh - 20.02.2017 - 01:22:07
  • euzipswh - euzipswh - 19.02.2017 - 22:33:19
  • lsiyyba - lsiyyba - 19.02.2017 - 22:00:12
  • cykjuhpeow - cykjuhpeow - 19.02.2017 - 20:27:53
  • lcgokqwm - lcgokqwm - 19.02.2017 - 16:02:45
  • qjysmfpnxca - qjysmfpnxca - 19.02.2017 - 13:48:47
  • cszlws - cszlws - 19.02.2017 - 11:26:21
  • bkhsznzmg - bkhsznzmg - 19.02.2017 - 10:10:37
  • mvzmwjxv - mvzmwjxv - 19.02.2017 - 05:07:18
  • ckfvgtlmp - ckfvgtlmp - 18.02.2017 - 18:29:26
  • txgqapkm - txgqapkm - 18.02.2017 - 17:50:38
  • nmdlppz - nmdlppz - 18.02.2017 - 12:35:47
  • inxlpx - inxlpx - 15.02.2017 - 10:21:49
  • mhkguxkzu - mhkguxkzu - 15.02.2017 - 00:19:50
  • svwoay - svwoay - 14.02.2017 - 11:05:54
  • cpoudfct - cpoudfct - 13.02.2017 - 13:21:36
  • gdodslg - gdodslg - 13.02.2017 - 09:59:36
  • huholdd - huholdd - 12.02.2017 - 12:03:34
  • pdhxklybks - pdhxklybks - 12.02.2017 - 09:09:19
  • dksqgrsqmy - dksqgrsqmy - 12.02.2017 - 01:05:42
  • ympoqswya - ympoqswya - 11.02.2017 - 14:08:28
  • xiplnmr - xiplnmr - 09.12.2016 - 11:21:13
  • qrkikzl - qrkikzl - 03.12.2016 - 09:50:24
 • lvkjl2jq - asHyncszsi7n - 20.09.2016 - 06:58:10
 • glok9vwr - asHyncxtlwie - 18.09.2016 - 11:01:13
 • p8do7elq - asHync9nofph - 18.09.2016 - 08:28:57
 • sr8dzig3 - asHync8c9utu - 18.09.2016 - 05:55:07
 • 7p3x2ju5 - asHync4m6qfb - 18.09.2016 - 04:30:29
 • 61urfgty - asHync62czy4 - 14.09.2016 - 22:25:34
 • 34y2w496 - asHynclkxfyb - 13.09.2016 - 15:37:52
 • o5gk75ho - asHyncix62ey - 08.09.2016 - 16:50:45
 • sfq8u9no - asHynclvrw25 - 07.09.2016 - 22:33:15
 • zhmvhbvk - asHyncz2i1ja - 07.09.2016 - 03:27:55
 • drp84tr3 - asHyncnj5h2b - 05.09.2016 - 01:31:16
 • nowd49rs - asHyncxem0qu - 04.09.2016 - 00:57:02
 • gf7b7afe - asHyncgewxsd - 03.09.2016 - 23:43:53
 • mt59127c - asHyncqp8v4y - 02.09.2016 - 12:06:09
 • r11upiyv - asHyncb7jl7f - 01.09.2016 - 20:54:15
 • 6664xj24 - asHync3pynna - 31.08.2016 - 00:28:40
 • 99wt837j - asHyncm3w0fl - 30.08.2016 - 22:45:47
 • 4l8dhdg3 - asHynchw4l9w - 28.08.2016 - 09:53:42
 • jjhyr7hu - asHyncmcswsb - 22.08.2016 - 15:55:49
 • gz7ff9gs - asHyncgg8mti - 05.08.2016 - 07:33:12
 • i8hid2g9 - asHync5t5uhw - 04.08.2016 - 13:47:59
 • gql7ghb1 - asHyncx10ril - 04.08.2016 - 06:01:16
 • sb52cj48 - asHyncamssg6 - 03.08.2016 - 01:19:45
 • 17q3z247 - asHyncxc95pu - 02.08.2016 - 09:42:45
 • kdi816ns - asHyncutee7a - 02.08.2016 - 05:37:16
 • ao0az5xt - asHyncgotetq - 31.07.2016 - 07:25:03
 • 4rhuzljw - asHync842euy - 30.07.2016 - 21:44:15
 • xamnkjjw - asHynca8b8s3 - 29.07.2016 - 17:21:37
 • 7uu0yqsu - asHyncbvplqs - 28.07.2016 - 20:31:38
 • hn63e84j - asHyncwq6x6l - 27.07.2016 - 20:25:57
 • ytg4ct4j - asHyncnuuogt - 27.07.2016 - 12:40:38
 • 0i1fj0fl - asHynculcast - 25.07.2016 - 20:59:29
 • md656ll4 - asHync4xjiao - 25.07.2016 - 10:22:05
 • h2a5cw09 - asHync74e3vg - 25.07.2016 - 03:01:24
 • q7ltemr0 - asHynciu8i5i - 23.07.2016 - 15:21:23
 • ofz5ufml - asHync8yccud - 22.07.2016 - 23:29:35
 • w1mo2wnx - asHync85qpu8 - 21.07.2016 - 20:00:07
 • pz00rnm7 - asHyncgopued - 17.07.2016 - 13:54:08
 • 8edwxny3 - asHync1stlb3 - 14.07.2016 - 12:57:17
 • bnzaatxi - asHynclt1oux - 07.07.2016 - 20:41:23
 • jw6sy35y - asHyncpxhxdo - 07.07.2016 - 10:20:58
 • nk9h6txe - asHyncfqd6u1 - 06.07.2016 - 16:06:30
 • lvn7iue1 - asHynctogqse - 06.07.2016 - 01:44:55
 • kmg4uju2 - asHyncv77io7 - 30.06.2016 - 15:46:11
 • ekjmi76o - asHyncpdykjk - 22.06.2016 - 08:56:44
 • tk0q4sf2 - asHynczcb6qj - 21.06.2016 - 16:30:33
 • aeebmiht - asHyncrktrgu - 21.06.2016 - 03:39:56
 • yhcqen8w - asHyncm08lxk - 15.06.2016 - 15:12:10
 • tazvhzsw - asHync6x0hxo - 14.06.2016 - 07:22:06
 • urlhy63u - asHyncwvgm3f - 14.06.2016 - 00:03:57
 • 0pcurzvj - asHyncvc7pfy - 10.06.2016 - 14:47:06
 • 619r4kc1 - asHyncsilelg - 10.06.2016 - 07:37:23
 • a1r5amyp - asHyncxlj8u0 - 10.06.2016 - 05:35:19
 • 6ko9v77x - asHyncm7v0sj - 09.06.2016 - 18:48:17

[ Bersivek Binivîse | Yanıt Yazınız ]  [ Forum ]  [ Nivîsên Nuh | Yeni Yazılar ]


Serbesti Web / 2003 - 2013
E-mail: serbestiyakurdistan@hotmail.com