Serbestî, mafê herî bingehîn ê mirovî ye, lê kurd jê bêpar e.


[ Bersivek Binivîse | Yanıt Yazınız ]  [ Forum ]  [ Nivîsên Nuh | Yeni Yazılar ]

TA UPP KAMPEN MOT DEN RELIGIONSMASKERADE NATIONALISMEN!

Nivîsevan / Yazan: Goran Candan  
Demjmêr / Tarih: 28.12.2015  18:50:45

Mikael Azar, proffesor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgsuniversitet, har i Svenska Dagbladet (28 dec, 2015) skrivit en recension av boken "Le piége Daesh. L'etat islamique ou le retour de l'historie", Daeshs fälla. Den islamiska staten eller historiens återkomst av Pierre-Jean Luizard, Mellanösternexpert, med rubriken; Historielöshet fel recept mot terrorism.


- Varken en nemesis eller en medveten mise-en-scène utan en naturlig följd av Ad honores!Jihad är tillbaka igen!

Jag har tyvärr inte läst någon bok av Pierre-Jean Luizard, men har förstått att han skriver om Mellanöstern och framför allt om islam.

Däremot jag har läst en annan författare, en fransk orientalist och sociolog som skrivit om islam. Han heter Maxime Rodinson. Trots att det var länge sedan jag läste Rodinson går jag fortfarande tillbaka till hans texter för att kunna placera händelser i islams historia. Jag har en orubblig behållning av min läsning av Rodinsons mångfacetterade och vetenskapliga texter om islam och kan starkt rekommendera hans texter för alla som vill lära sig mer om islam.

I och med att jag inte har läst någon bok av Pierre-Jean Luizard, kan jag därför givetvis inte uttala mig om innehållet i hans verk. Däremot om delar av resonemanget i recensionen av Michael Azar som är publicerad i SvD kan jag säga att Pierre-Jean Luizards analys av orsakerna bakom de senaste krigen i Mellanöstern innehåller specifika felaktigheter som inte går att förbise.

"Risken är annars stor att vi går rakt i de fällor som terrororganisationen gillrat", som Luizard skriver i sin bok. Han menar att det finns en terroristisk organisation (ISIS) som planerar, organiserar, samordnar och iscensätter (mise-en-scène) alla dessa krigshandlingar som som en konsekvens av stormakternas agerande i regionen.

Detta är en klassisk ståndpunkt som har brister. Att SvD publicerar trendiga texter, i vissa fall även vänsterorienterade för att kunna framstå som en seriös tidning hjälper tyvärr inte sanningen att komma fram, utan detta gör att det skapas ett flum och förfalskning. Det är att leka med fakta och flumma människornas medvetande om de verkliga orsakerna bakom de sociala och politiska händelserna.

Vi vet förvisso att USA omkring 1979-80 under kallakriget, använde de anti-sovjetiska talibanerna i Afganistan för sina syften, de som kom att bli Al-Qaeda senare. Dessa krafter har i själva verket sina rötter i saudisk wahabistiska och salafitiska (jihadistiska) inriktningar av islam och var och är inte någonting som USA frammanade eller skapade.

Inte heller kan man säga, som det har påståtts gång på gång, att den iranska islamistiska ledaren Ayatollah Khomeini skulle vara någon västlig (fransk) skapelse, utan den iranska islamistiska Ayatollahrörelsen har sina rötter i den islamistiska jihadistiska wahabismen och salafismen även om den iranska sortens islam skiljer sig något från den wahabitiska inriktningen av islam. Det vill säga att när ayatollorna fick ta över 1979 i Iran var det inte planerat det minsta av varken Frankrike eller någon annan västmakt och inte heller av USA. Det är en inbyggt komponent i islam att ta över makten.

Även om USA gjorde om sitt gamla afghanistanmisstag i början av 2000-talet i Syrien och började beväpna resterna av de islamistiska Al-Kaida terroristerna som hade stationerat sig i Syrien när oroligheterna i Syrien börjde 2003, visade sig att USA tog genast steget tillbaka när den syriska staden Raqqa - den nuvarande ISIS huvudorten - föll i ISIS händer.

Enligt journalisten Seymour Hersh som är mottagare av den mest prestigefyllda nationella utmärkelsen, Pulitzerpriset inom tryckt journalistik, litteratur i USA och som bland annat avslöjat 1969 Song My-massakern i Vietnam och de amerikanska soldaternas tortyr 2004 på det irakiska Abu Ghraib fängelset, avslöjade senast i en artikel i London Review Of Books att enligt ledaren av den amerikanska försvarsorganisationens Defense Intelligence Agency -DIA:s generalsekreterare Micheal  Flynn, började USA ’ge underrättelseinformation till den syriska regimen efter att Raqqa föl i ISIS händer’.

De konspirationsteorier som säger att det ligger någon terroristisk makt bakom all dessa islamismrelaterade krigshandlingar faller därmed omkull.

Sedan påstår man också att det finns en annan bakomliggande orsak bakom dessa islamrelaterade krigshandlingar och denna orsak skulle vara att västmakterna har bombat sönder Afghanistan eller Irak och därmed dragit åt sig de muslimska terrororganisationernas liksom de irakiska Baath partiets före detta militärers vrede! Att dessa skulle senare bildat ISIS för att ge tillbaka! Att detta skulle vara huvudorsaken till att ISIS kom till stånd är inte sant. Detta påstår man utan att veta islams historia som är starkt relaterad med den wahabistiska islam av terror och förskräckelse.

Det som påstås i SvD recensionen att spridningen av den islamistiska terrorn är ett resultat av de västliga makternas hemliga och konspiratoriska underrättelseplanering och verksamhet speglar inte sanningen.

Denna typ av terror fanns i historien och existerar även i dag av en och samma orsak: den politiska islam som redan finns i islam, det vill säga jihad som blåses gång på gång upp av de islamistiska staterna. Som dagens islamiska Saudiarabien, Turkiet och Iran, men inte av väst. Det är en naturlig följd av islams inbyggda jihadverksamhet, det är en ad honorem och man kan likna det, vid temat i filmen Jurassic Park.

Enligt filmmanuset lyckades man återuppliva det utöda dinosauriedjuret från en droppe blod i magen av en mygga som frusit fast och fossiliserats i ett stycke bärnsten. Så fort professorn lyckades föda upp några dinosaurier, anföll dessa vilda bestar byten (människor) så fort de kom i kontakt med människan. Även om det hade gått sextiofem miljoner år sedan, hade deras gener inte glömt att de ska anfalla bytet för att äta. Sådan är wahabitisk islam från 1700-talet. Den anfaller människan så fort den förkroppsligas efter uppvaknandet ifrån sin dvala - liksom dinosaurierna.

Man fortsätter och pratar också naivt om "destabiliseringen av Afghanistan, Irak eller Syrien" som om den skulle vara den bidragande orsaken till att denna terror sker. Dessa länder var ju redan destabiliserade. De var rentav felkonstruerade och dömda till kaos och undergång.

Dessa länder gjorde ingenting för att hålla den typen av islamistisk terror i schack. Tvärtom utgjorde dessa länder en grogrund för återuppväckandet av jihadistiska farliga tankar. Man glömmer eller åsidosätter medvetet de stora misstagen som begicks när dessa länder bildades då de blev ett folkens fängelse. Tänk på när engelsmännen ritade gränserna för något påhittat land som heter Irak (Sykes Picot) eller Q8 (Kuwait) med käpp i sanden blev det så kallade landet Irak. Hos detta konstgjorda land hamnade en del av det kurdiska folkets territorium med en stor del av dess befolkning. Det här var det stora misstaget om de olösta nationella frågorna i Mellanöstern. Sedan hamnade en majoritet av den kattegori av muslimer som kallas för shiamuslimer under en minoritet av en annan kattegori av muslimer som kallas sunnimuslimer (Saddams folk).

Ett nytt så kallat land, Syrien som bildades i Frankrikes regi blev fängelse för en stor del av västra Kurdistans befolkning och en majoritet av sunnimuslimer (Saddams folk) under ledarskap av shiamuslimer som i Irak var en majoritet!

När under 1900-talets början bildade supermakterna nr 1 och 2, England och Frankrike dessa konstgjorda nationer med en sådan inbyggd oros och konflikthärd, innebar det att man i och för sig skissade ISIS födelse till en viss mån redan från de första dagarna. Varför tror man att den sunnitiska ISIS så hänsynslöst slaktar de irakiska shiamuslimerna och dessa shiamuslimer de sunnitiska (ISIS) muslimerna? De är svorna fiender till varandra.

Svaret är enkelt. Därför att Saddam terroriserade shiamuslimer som utgjorde Iraks majoritetsbefolkning då hans folk sunnitiska muslimer som hade makten som var en i minoritet i Irak. Saddam gjorde sig till saddamsk tyrann för att som minoritetsbefolkning kunna behålla makten över den shiitiska majoriteten av den irakiska befolkningen enbart med hjälp av våld och terror. Samma grymma terror utövade Syriens diktator Assad mot landets sunnimuslimer eftersom de själva var shiamuslimer och i minoritet i Syrien. Majoriteten av Syriens befolkning var sunnimuslimer.

Ingen religion är så djupt delad som islam och i ingen annan religion är människor så fientliga mot varandra och deras konflikter så djupt antagonistiska som hos islam. Detta är ett problem inte bara för regionen utan för hela världen.

Det grundmisstag som engelsmännen och fransmännen begick i början av förra seklet i området räckte gott och väl för att en oförsonlig fiendskap växte fram mellan dessa befolkningar och mellan olika muslimska trosriktningar i hela Mellanöstern.

Irak blev en demokrati nu efter Saddam i den lilla delen av Kurdistan som felaktigt kallas för irakiska Kurdistan, men i själva verket är den delen av Kurdistan som är ockuperat av Irak. Kurderna i den delen av Kurdistan lyckades bilda en demokrati med stora uppofringar av sina  nationella rättigheter i hopp och tro om att få uppleva en fredstid i sin del av landet.

Bara detta visar vilket stort misstag de imperiala 1900-talets europeiska makter begick när de bildade det så kallade landet Irak med dess så många olika folk- och trosriktningar.

Bland orsakerna som är bakom ISIS tillkomst kan vi söka en nemesis men ändå inte i första hand mot de lokala motståndarna sunniter mot shiiterna och vice versa. Det finns redan en historisk hämndmotivation, ett ad honorem mot islams fiender som ska fullbordas genom jihads seger. Detta säger ju den wahabitiska islam som har fått fotfäste bland orientens muslimska befolkningar!

Vad det gäller den palestinska frågan används också den av dessa ovannämnda islamistiska staterna med en jihadistisk islamistisk ideologi mot Israel och västvärlden.

USA, England, Frankrike eller Tyskland har beblandat sig i området och ägnat sig åt utsugning och plundring - det är ett faktum. Dessa krafter har rört om i den sedan flera århundraden tillbaka varmkokande grytan. Man har sedan dragit sig tillbaka utan att ta hänsyn till wahabistiska islams livsfarliga "mikrober" som har frigjorts och spridits i omgivningen. Lägg noga märke till att de dödliga wahabitiska islams mikrober alltid har funnits på plats och att det är inte väst som uppfunnit dem. Det är frågan om en fortsättning av de medeltida premisserna ”korsfararna i väst” och ”de rättrogna muslimerna” i Saudiarabien, Qatar och Turkiet. Det är så ISIS ser gärna på saken. Ingenting annat. Liksom dinosauries ouphörliga instinkt att attackera bytet, kommer wahabitisk islam också uppträda på samma fientliga sätt mot människan även om den har befunnit sig i dvala i flera hundra år. Det är detta som de västliga makterna har varit  lite lättvindigt oförsiktiga med.

Rädslan för islamismen är befogad

Tveksamheter inför islam är en välgrundad och befogad rädsla så länge den wahabitiska islam är inte helt raderat. Wahabitisk islam eller sharia som religion och som den är idag är en mycket farlig människofientlig samhällsjukdom.

Att vara rädd för wahabitisk islam är en befogad rädsla. Var snäll och beskyll inte någon människa att vara islamofob för den skull. De har rätt att vara rädd för wahabistisk islam som är på frammarsch med hjälp av Saudiarabien, Qatar och Turkiet och England och Frankrikes omstruktureringssträvanden som ägde rum för ett hundra år sedan i Mellanöstern. Därför att wahabitisk islam är de vilseleddas religion. De flesta av de turk-arabiska muslimerna är som påverkade av detta. De moderata (ofarliga) muslimerna är i minoritet. De muslimer som tänker och handlar som ISIS är tyvärr för många. De har till och med stater: Saudiarabien, Qatar, Turkiet, Iran och det Palestinska självstyret..

Människornas fruktan för wahabitisk islam är inte obefogad. De islamiska regimerna Saudi Arabien, Qatar, Turkiet, Iran, etc, producerar terrorister som till och med halshugger barn.

Målet är kättarna i Väst


Salafistisk islam som den hittills har varit och som den är idag: i dess nuvarande form är en djup problematisk hållning. Den är en totalitär, fascistisk och imperialistisk samhällsingenjörskap.

De totalitära islamistiska regimerna, till exempel Turkiet, har genom fruktan lyckats skapa den enformiga individen.

Det handlar inte om någon obefogad rädsla. Människor är verkligen rädda för den ständigt närvarande islamistiska terrorismen, rasismen och fascismen som leds av Saudiarabien, Turkiet, Iran och Qatar

När kniven nått människans hals, så har vi kommit dit där orden tagit slut: Den turk-arabiska islamismen måste bekämpas. Vi kan inte bara titta på hur de tar den heligaste, den oersättliga rätten till liv från människor.

Enlig bokrecensenten Michael Azar är Pierre-Jean Luizards grundtanke att man inte kan besegra en grupp som ISIS om man inte kommer till rätta med de problem som gjort organisationen både möjlig och framgångsrik. Det håller jag med om. Därför föreslår jag att man gör någonting åt saken och på plats.

För att kunna stoppa den islamo-fascistiska turk-arabiska wahabitiska islam-terrorn i Mellanöstern, Europa och världen bör man veta att det här är bara början. Den religionsmaskerade turk-arabiska nationalismen (rasismen, jihadismen och terrorn) kommer att orsaka ännu större och ännu hemskare mänskliga tragedier i våra samhällen. Därför att islam idag används som en politisk ideologi i händerna hos en rad muslimska stater med politisk expansionistisk agenda.

Ett internationellt initiativ


Ta islam ur händerna från fanatikerna. Även om vi vaktar världen dag och natt från islamistisk ondska, kan vi annars inte skydda världen från islamistisk vrede!

Nu är det dags; Låt ett TEOLOGISKT LÄROSÄTE I FORM AV ETT UNIVERSITET bildas på flera ställen i Mellanöstern, till exempel i Israel för palestinierna, i Turkiet för turkarna och i Iran för perserna som kan sprida relevant och sakenlig kunskap om religion i almänhet och om islam i synnerhet bland den egna muslimska världen. Ett annat alternativt är ett strategiskt placerat internationell teologiskt universitet.

Om det inte finns ett politiskt oberoende'  vetenskapligt och sakligt lärosäte i de muslimska länderna, så kommer dessa religionmaskerade expansionistiska stater och regeringar att förkunna och distribuera religiösa lagar och förordningar. Religionen (islam) har blivit ett instrument i dessa makthavares händer och man har alltid använt islam (religionen) i sina egna länders politiska syften.

Om det finns ett sådant belysande akademiskt vetenskapligt centrum som ett teologiskt universitet som sprider pålitlig och korrekt fakta om islam (religion) och som sprider moderna och civiliserade tolkningar, normer och etik i den muslimska världen, kommer dessa makthavare med dåliga uppsåt att få minskat inflytande och makt över de oupplysta muslimska majoriteterna.

Annars, som den kurdiske teologen Saidi Kurdi utryckte det, är islam i händerna på en del makthavare med dåligt uppsåt som kommer att fortsätta som de har gjort under det senaste seklet: att exploatera de obildade massorna i sina egna länder och sprida terror och förskräckelse i hela världen. Det vill säga att vi aldrig kan utrota de "levande bomberna", alltså självmordsbombare. De är många och de håller på att bli fler och fler. Den enda vägen att göra slut på dem är att utbilda dem och ge dem relevant kunskap som de saknar.

Både Israel och Kurdistan har drabbats hårdast när det gäller denna religionsmaskerade rasistiska turk-arabiska terror. Därför borde dessa länder göras till hemvist för ett internationellt teologiskt universitet som skulle kunna upplysa de vilseledda människorna i den muslimska världen och vinna dem tillbaka till samhället.

Har man ingen lösning och gör ingenting så får man vara beredd på att det utvecklas en ny fascistisk ideologi som kan kallas islamo-fascism och den är värre och ondskefullare än den hemskaste fascistiska ideologin vi hittills känner till, nazismen.

Imorgon är det försent.

Jag avslutar med några kloka ord från bokrecensenten Michael Azar: "Man vinner inte mot en fiende om man inte rycker undan grunden för hennes reella existensvillkor – och de är ­aldrig endast militära. Därmed är vi tillbaka till de fantasier och löften med hjälp av vilka ISIS ständigt lyckas förföra nya rekryter. I en tid där regionens gamla stater faller samman expanderar kalifatet genom att erbjuda makt åt de vanmäktiga, hopp åt de förtvivlade och gudomlig vedergällning mot de otrogna. Västmakterna måste börja fundera på hur man ska kunna föreslå de arbetslösa och krigsplågade massorna i regionen mer trovärdiga lösningar. Därav vikten av att på samma gång erkänna de historiska misstagen och att utarbeta strategier som på sikt underminerar de tolkningsscheman som ISIS använder för att rättfärdiga sin politik. För att komma dithän måste vi enligt Luizard först erkänna att Daesh inte är sprunget direkt ur idéernas himmel utan utgör ett symptom på en lång rad historiska, politiska och teologiska missförhållanden med globala ankarfästen."

Goran Candan


______________________________
Nemesis: Straffande vedergällning, hämnd
Mise-en-scène: Iscensättning
Ad Honores islam: Till äran av islam, det vill säga jihad (arabisk nationalism/rasism)

Länk:

Historielöshet fel ­recept mot terrorism - SvD


Bersivan / Yanıtlar :
 • 4o0pqti2 - Michaelpoems - 24.09.2017 - 10:05:27
 • lx23hz9b - Michaelpoems - 24.09.2017 - 09:55:48
 • 12ej9khw - Michaelpoems - 24.09.2017 - 09:55:48
 • cwwyfmaa - Michaelpoems - 24.09.2017 - 09:48:19
 • uj4fgix6 - Billybroft - 24.09.2017 - 05:28:58
 • f79e7b24 - Billybroft - 23.09.2017 - 21:09:05
 • zood6u83 - Billybroft - 23.09.2017 - 13:02:54
 • 9e188akh - Billybroft - 23.09.2017 - 05:01:56
 • tnhzu2s9 - Billybroft - 22.09.2017 - 19:46:03
 • tsxkwsf0 - KennethVed - 22.09.2017 - 18:30:22
 • 8fgkv825 - BennybaX - 22.09.2017 - 18:23:04
 • p7z5oufo - Charlestem - 22.09.2017 - 17:42:40
 • nkqkbjfo - AlfredBus - 22.09.2017 - 16:01:19
 • nees6xwr - Billybroft - 22.09.2017 - 10:24:51

[ Bersivek Binivîse | Yanıt Yazınız ]  [ Forum ]  [ Nivîsên Nuh | Yeni Yazılar ]


Serbesti Web / 2003 - 2013
E-mail: serbestiyakurdistan@hotmail.com