Serbestî, mafê herî bingehîn ê mirovî ye, lê kurd jê bêpar e.


[ Bersivek Binivîse | Yanıt Yazınız ]  [ Forum ]  [ Nivîsên Nuh | Yeni Yazılar ]

TA UPP KAMPEN MOT DEN RELIGIONSMASKERADE NATIONALISMEN!

Nivîsevan / Yazan: Goran Candan  
Demjmêr / Tarih: 28.12.2015  18:50:45

Mikael Azar, proffesor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgsuniversitet, har i Svenska Dagbladet (28 dec, 2015) skrivit en recension av boken "Le piége Daesh. L'etat islamique ou le retour de l'historie", Daeshs fälla. Den islamiska staten eller historiens återkomst av Pierre-Jean Luizard, Mellanösternexpert, med rubriken; Historielöshet fel recept mot terrorism.


- Varken en nemesis eller en medveten mise-en-scène utan en naturlig följd av Ad honores!Jihad är tillbaka igen!

Jag har tyvärr inte läst någon bok av Pierre-Jean Luizard, men har förstått att han skriver om Mellanöstern och framför allt om islam.

Däremot jag har läst en annan författare, en fransk orientalist och sociolog som skrivit om islam. Han heter Maxime Rodinson. Trots att det var länge sedan jag läste Rodinson går jag fortfarande tillbaka till hans texter för att kunna placera händelser i islams historia. Jag har en orubblig behållning av min läsning av Rodinsons mångfacetterade och vetenskapliga texter om islam och kan starkt rekommendera hans texter för alla som vill lära sig mer om islam.

I och med att jag inte har läst någon bok av Pierre-Jean Luizard, kan jag därför givetvis inte uttala mig om innehållet i hans verk. Däremot om delar av resonemanget i recensionen av Michael Azar som är publicerad i SvD kan jag säga att Pierre-Jean Luizards analys av orsakerna bakom de senaste krigen i Mellanöstern innehåller specifika felaktigheter som inte går att förbise.

"Risken är annars stor att vi går rakt i de fällor som terrororganisationen gillrat", som Luizard skriver i sin bok. Han menar att det finns en terroristisk organisation (ISIS) som planerar, organiserar, samordnar och iscensätter (mise-en-scène) alla dessa krigshandlingar som som en konsekvens av stormakternas agerande i regionen.

Detta är en klassisk ståndpunkt som har brister. Att SvD publicerar trendiga texter, i vissa fall även vänsterorienterade för att kunna framstå som en seriös tidning hjälper tyvärr inte sanningen att komma fram, utan detta gör att det skapas ett flum och förfalskning. Det är att leka med fakta och flumma människornas medvetande om de verkliga orsakerna bakom de sociala och politiska händelserna.

Vi vet förvisso att USA omkring 1979-80 under kallakriget, använde de anti-sovjetiska talibanerna i Afganistan för sina syften, de som kom att bli Al-Qaeda senare. Dessa krafter har i själva verket sina rötter i saudisk wahabistiska och salafitiska (jihadistiska) inriktningar av islam och var och är inte någonting som USA frammanade eller skapade.

Inte heller kan man säga, som det har påståtts gång på gång, att den iranska islamistiska ledaren Ayatollah Khomeini skulle vara någon västlig (fransk) skapelse, utan den iranska islamistiska Ayatollahrörelsen har sina rötter i den islamistiska jihadistiska wahabismen och salafismen även om den iranska sortens islam skiljer sig något från den wahabitiska inriktningen av islam. Det vill säga att när ayatollorna fick ta över 1979 i Iran var det inte planerat det minsta av varken Frankrike eller någon annan västmakt och inte heller av USA. Det är en inbyggt komponent i islam att ta över makten.

Även om USA gjorde om sitt gamla afghanistanmisstag i början av 2000-talet i Syrien och började beväpna resterna av de islamistiska Al-Kaida terroristerna som hade stationerat sig i Syrien när oroligheterna i Syrien börjde 2003, visade sig att USA tog genast steget tillbaka när den syriska staden Raqqa - den nuvarande ISIS huvudorten - föll i ISIS händer.

Enligt journalisten Seymour Hersh som är mottagare av den mest prestigefyllda nationella utmärkelsen, Pulitzerpriset inom tryckt journalistik, litteratur i USA och som bland annat avslöjat 1969 Song My-massakern i Vietnam och de amerikanska soldaternas tortyr 2004 på det irakiska Abu Ghraib fängelset, avslöjade senast i en artikel i London Review Of Books att enligt ledaren av den amerikanska försvarsorganisationens Defense Intelligence Agency -DIA:s generalsekreterare Micheal  Flynn, började USA ’ge underrättelseinformation till den syriska regimen efter att Raqqa föl i ISIS händer’.

De konspirationsteorier som säger att det ligger någon terroristisk makt bakom all dessa islamismrelaterade krigshandlingar faller därmed omkull.

Sedan påstår man också att det finns en annan bakomliggande orsak bakom dessa islamrelaterade krigshandlingar och denna orsak skulle vara att västmakterna har bombat sönder Afghanistan eller Irak och därmed dragit åt sig de muslimska terrororganisationernas liksom de irakiska Baath partiets före detta militärers vrede! Att dessa skulle senare bildat ISIS för att ge tillbaka! Att detta skulle vara huvudorsaken till att ISIS kom till stånd är inte sant. Detta påstår man utan att veta islams historia som är starkt relaterad med den wahabistiska islam av terror och förskräckelse.

Det som påstås i SvD recensionen att spridningen av den islamistiska terrorn är ett resultat av de västliga makternas hemliga och konspiratoriska underrättelseplanering och verksamhet speglar inte sanningen.

Denna typ av terror fanns i historien och existerar även i dag av en och samma orsak: den politiska islam som redan finns i islam, det vill säga jihad som blåses gång på gång upp av de islamistiska staterna. Som dagens islamiska Saudiarabien, Turkiet och Iran, men inte av väst. Det är en naturlig följd av islams inbyggda jihadverksamhet, det är en ad honorem och man kan likna det, vid temat i filmen Jurassic Park.

Enligt filmmanuset lyckades man återuppliva det utöda dinosauriedjuret från en droppe blod i magen av en mygga som frusit fast och fossiliserats i ett stycke bärnsten. Så fort professorn lyckades föda upp några dinosaurier, anföll dessa vilda bestar byten (människor) så fort de kom i kontakt med människan. Även om det hade gått sextiofem miljoner år sedan, hade deras gener inte glömt att de ska anfalla bytet för att äta. Sådan är wahabitisk islam från 1700-talet. Den anfaller människan så fort den förkroppsligas efter uppvaknandet ifrån sin dvala - liksom dinosaurierna.

Man fortsätter och pratar också naivt om "destabiliseringen av Afghanistan, Irak eller Syrien" som om den skulle vara den bidragande orsaken till att denna terror sker. Dessa länder var ju redan destabiliserade. De var rentav felkonstruerade och dömda till kaos och undergång.

Dessa länder gjorde ingenting för att hålla den typen av islamistisk terror i schack. Tvärtom utgjorde dessa länder en grogrund för återuppväckandet av jihadistiska farliga tankar. Man glömmer eller åsidosätter medvetet de stora misstagen som begicks när dessa länder bildades då de blev ett folkens fängelse. Tänk på när engelsmännen ritade gränserna för något påhittat land som heter Irak (Sykes Picot) eller Q8 (Kuwait) med käpp i sanden blev det så kallade landet Irak. Hos detta konstgjorda land hamnade en del av det kurdiska folkets territorium med en stor del av dess befolkning. Det här var det stora misstaget om de olösta nationella frågorna i Mellanöstern. Sedan hamnade en majoritet av den kattegori av muslimer som kallas för shiamuslimer under en minoritet av en annan kattegori av muslimer som kallas sunnimuslimer (Saddams folk).

Ett nytt så kallat land, Syrien som bildades i Frankrikes regi blev fängelse för en stor del av västra Kurdistans befolkning och en majoritet av sunnimuslimer (Saddams folk) under ledarskap av shiamuslimer som i Irak var en majoritet!

När under 1900-talets början bildade supermakterna nr 1 och 2, England och Frankrike dessa konstgjorda nationer med en sådan inbyggd oros och konflikthärd, innebar det att man i och för sig skissade ISIS födelse till en viss mån redan från de första dagarna. Varför tror man att den sunnitiska ISIS så hänsynslöst slaktar de irakiska shiamuslimerna och dessa shiamuslimer de sunnitiska (ISIS) muslimerna? De är svorna fiender till varandra.

Svaret är enkelt. Därför att Saddam terroriserade shiamuslimer som utgjorde Iraks majoritetsbefolkning då hans folk sunnitiska muslimer som hade makten som var en i minoritet i Irak. Saddam gjorde sig till saddamsk tyrann för att som minoritetsbefolkning kunna behålla makten över den shiitiska majoriteten av den irakiska befolkningen enbart med hjälp av våld och terror. Samma grymma terror utövade Syriens diktator Assad mot landets sunnimuslimer eftersom de själva var shiamuslimer och i minoritet i Syrien. Majoriteten av Syriens befolkning var sunnimuslimer.

Ingen religion är så djupt delad som islam och i ingen annan religion är människor så fientliga mot varandra och deras konflikter så djupt antagonistiska som hos islam. Detta är ett problem inte bara för regionen utan för hela världen.

Det grundmisstag som engelsmännen och fransmännen begick i början av förra seklet i området räckte gott och väl för att en oförsonlig fiendskap växte fram mellan dessa befolkningar och mellan olika muslimska trosriktningar i hela Mellanöstern.

Irak blev en demokrati nu efter Saddam i den lilla delen av Kurdistan som felaktigt kallas för irakiska Kurdistan, men i själva verket är den delen av Kurdistan som är ockuperat av Irak. Kurderna i den delen av Kurdistan lyckades bilda en demokrati med stora uppofringar av sina  nationella rättigheter i hopp och tro om att få uppleva en fredstid i sin del av landet.

Bara detta visar vilket stort misstag de imperiala 1900-talets europeiska makter begick när de bildade det så kallade landet Irak med dess så många olika folk- och trosriktningar.

Bland orsakerna som är bakom ISIS tillkomst kan vi söka en nemesis men ändå inte i första hand mot de lokala motståndarna sunniter mot shiiterna och vice versa. Det finns redan en historisk hämndmotivation, ett ad honorem mot islams fiender som ska fullbordas genom jihads seger. Detta säger ju den wahabitiska islam som har fått fotfäste bland orientens muslimska befolkningar!

Vad det gäller den palestinska frågan används också den av dessa ovannämnda islamistiska staterna med en jihadistisk islamistisk ideologi mot Israel och västvärlden.

USA, England, Frankrike eller Tyskland har beblandat sig i området och ägnat sig åt utsugning och plundring - det är ett faktum. Dessa krafter har rört om i den sedan flera århundraden tillbaka varmkokande grytan. Man har sedan dragit sig tillbaka utan att ta hänsyn till wahabistiska islams livsfarliga "mikrober" som har frigjorts och spridits i omgivningen. Lägg noga märke till att de dödliga wahabitiska islams mikrober alltid har funnits på plats och att det är inte väst som uppfunnit dem. Det är frågan om en fortsättning av de medeltida premisserna ”korsfararna i väst” och ”de rättrogna muslimerna” i Saudiarabien, Qatar och Turkiet. Det är så ISIS ser gärna på saken. Ingenting annat. Liksom dinosauries ouphörliga instinkt att attackera bytet, kommer wahabitisk islam också uppträda på samma fientliga sätt mot människan även om den har befunnit sig i dvala i flera hundra år. Det är detta som de västliga makterna har varit  lite lättvindigt oförsiktiga med.

Rädslan för islamismen är befogad

Tveksamheter inför islam är en välgrundad och befogad rädsla så länge den wahabitiska islam är inte helt raderat. Wahabitisk islam eller sharia som religion och som den är idag är en mycket farlig människofientlig samhällsjukdom.

Att vara rädd för wahabitisk islam är en befogad rädsla. Var snäll och beskyll inte någon människa att vara islamofob för den skull. De har rätt att vara rädd för wahabistisk islam som är på frammarsch med hjälp av Saudiarabien, Qatar och Turkiet och England och Frankrikes omstruktureringssträvanden som ägde rum för ett hundra år sedan i Mellanöstern. Därför att wahabitisk islam är de vilseleddas religion. De flesta av de turk-arabiska muslimerna är som påverkade av detta. De moderata (ofarliga) muslimerna är i minoritet. De muslimer som tänker och handlar som ISIS är tyvärr för många. De har till och med stater: Saudiarabien, Qatar, Turkiet, Iran och det Palestinska självstyret..

Människornas fruktan för wahabitisk islam är inte obefogad. De islamiska regimerna Saudi Arabien, Qatar, Turkiet, Iran, etc, producerar terrorister som till och med halshugger barn.

Målet är kättarna i Väst


Salafistisk islam som den hittills har varit och som den är idag: i dess nuvarande form är en djup problematisk hållning. Den är en totalitär, fascistisk och imperialistisk samhällsingenjörskap.

De totalitära islamistiska regimerna, till exempel Turkiet, har genom fruktan lyckats skapa den enformiga individen.

Det handlar inte om någon obefogad rädsla. Människor är verkligen rädda för den ständigt närvarande islamistiska terrorismen, rasismen och fascismen som leds av Saudiarabien, Turkiet, Iran och Qatar

När kniven nått människans hals, så har vi kommit dit där orden tagit slut: Den turk-arabiska islamismen måste bekämpas. Vi kan inte bara titta på hur de tar den heligaste, den oersättliga rätten till liv från människor.

Enlig bokrecensenten Michael Azar är Pierre-Jean Luizards grundtanke att man inte kan besegra en grupp som ISIS om man inte kommer till rätta med de problem som gjort organisationen både möjlig och framgångsrik. Det håller jag med om. Därför föreslår jag att man gör någonting åt saken och på plats.

För att kunna stoppa den islamo-fascistiska turk-arabiska wahabitiska islam-terrorn i Mellanöstern, Europa och världen bör man veta att det här är bara början. Den religionsmaskerade turk-arabiska nationalismen (rasismen, jihadismen och terrorn) kommer att orsaka ännu större och ännu hemskare mänskliga tragedier i våra samhällen. Därför att islam idag används som en politisk ideologi i händerna hos en rad muslimska stater med politisk expansionistisk agenda.

Ett internationellt initiativ


Ta islam ur händerna från fanatikerna. Även om vi vaktar världen dag och natt från islamistisk ondska, kan vi annars inte skydda världen från islamistisk vrede!

Nu är det dags; Låt ett TEOLOGISKT LÄROSÄTE I FORM AV ETT UNIVERSITET bildas på flera ställen i Mellanöstern, till exempel i Israel för palestinierna, i Turkiet för turkarna och i Iran för perserna som kan sprida relevant och sakenlig kunskap om religion i almänhet och om islam i synnerhet bland den egna muslimska världen. Ett annat alternativt är ett strategiskt placerat internationell teologiskt universitet.

Om det inte finns ett politiskt oberoende'  vetenskapligt och sakligt lärosäte i de muslimska länderna, så kommer dessa religionmaskerade expansionistiska stater och regeringar att förkunna och distribuera religiösa lagar och förordningar. Religionen (islam) har blivit ett instrument i dessa makthavares händer och man har alltid använt islam (religionen) i sina egna länders politiska syften.

Om det finns ett sådant belysande akademiskt vetenskapligt centrum som ett teologiskt universitet som sprider pålitlig och korrekt fakta om islam (religion) och som sprider moderna och civiliserade tolkningar, normer och etik i den muslimska världen, kommer dessa makthavare med dåliga uppsåt att få minskat inflytande och makt över de oupplysta muslimska majoriteterna.

Annars, som den kurdiske teologen Saidi Kurdi utryckte det, är islam i händerna på en del makthavare med dåligt uppsåt som kommer att fortsätta som de har gjort under det senaste seklet: att exploatera de obildade massorna i sina egna länder och sprida terror och förskräckelse i hela världen. Det vill säga att vi aldrig kan utrota de "levande bomberna", alltså självmordsbombare. De är många och de håller på att bli fler och fler. Den enda vägen att göra slut på dem är att utbilda dem och ge dem relevant kunskap som de saknar.

Både Israel och Kurdistan har drabbats hårdast när det gäller denna religionsmaskerade rasistiska turk-arabiska terror. Därför borde dessa länder göras till hemvist för ett internationellt teologiskt universitet som skulle kunna upplysa de vilseledda människorna i den muslimska världen och vinna dem tillbaka till samhället.

Har man ingen lösning och gör ingenting så får man vara beredd på att det utvecklas en ny fascistisk ideologi som kan kallas islamo-fascism och den är värre och ondskefullare än den hemskaste fascistiska ideologin vi hittills känner till, nazismen.

Imorgon är det försent.

Jag avslutar med några kloka ord från bokrecensenten Michael Azar: "Man vinner inte mot en fiende om man inte rycker undan grunden för hennes reella existensvillkor – och de är ­aldrig endast militära. Därmed är vi tillbaka till de fantasier och löften med hjälp av vilka ISIS ständigt lyckas förföra nya rekryter. I en tid där regionens gamla stater faller samman expanderar kalifatet genom att erbjuda makt åt de vanmäktiga, hopp åt de förtvivlade och gudomlig vedergällning mot de otrogna. Västmakterna måste börja fundera på hur man ska kunna föreslå de arbetslösa och krigsplågade massorna i regionen mer trovärdiga lösningar. Därav vikten av att på samma gång erkänna de historiska misstagen och att utarbeta strategier som på sikt underminerar de tolkningsscheman som ISIS använder för att rättfärdiga sin politik. För att komma dithän måste vi enligt Luizard först erkänna att Daesh inte är sprunget direkt ur idéernas himmel utan utgör ett symptom på en lång rad historiska, politiska och teologiska missförhållanden med globala ankarfästen."

Goran Candan


______________________________
Nemesis: Straffande vedergällning, hämnd
Mise-en-scène: Iscensättning
Ad Honores islam: Till äran av islam, det vill säga jihad (arabisk nationalism/rasism)

Länk:

Historielöshet fel ­recept mot terrorism - SvD


Bersivan / Yanıtlar :
 • uc9vcliy - BennybaX - 19.11.2017 - 22:01:15
 • s4mfx04n - Aaronded - 19.11.2017 - 21:58:04
 • 7rkf1448 - Charlestem - 19.11.2017 - 21:55:01
 • s7d5c4rl - Charlestem - 19.11.2017 - 20:58:41
 • ccjbym1j - Michaelpoems - 19.11.2017 - 20:09:23
 • grhc93tm - Stewartnak - 19.11.2017 - 19:43:34
 • 9wtjwgy1 - Brettemews - 19.11.2017 - 19:41:43
 • 88edcf6f - Michaelpoems - 19.11.2017 - 19:40:43
 • 1s2txuaw - Aaronded - 19.11.2017 - 19:25:32
 • trzio8wh - Brettemews - 19.11.2017 - 19:23:54
 • xwpwnens - KennethVed - 19.11.2017 - 19:23:32
 • c44v5j26 - Aaronded - 19.11.2017 - 19:04:50
 • xj3fuhjc - Charlestem - 19.11.2017 - 18:38:57
 • 6uown6ah - Charlestem - 19.11.2017 - 18:22:10
 • zfah6wph - AlfredBus - 19.11.2017 - 17:51:59
 • vgnjuobh - BennybaX - 19.11.2017 - 17:35:39
 • 03pk6nwn - Charlestem - 19.11.2017 - 17:33:54
 • 2grnnbq7 - Michaelpoems - 19.11.2017 - 16:41:34
 • 0bj8bu7b - KennethVed - 19.11.2017 - 16:39:16
 • kxoqlts2 - BennybaX - 19.11.2017 - 16:05:22
 • klxhve22 - Charlestem - 19.11.2017 - 15:46:43
 • 0ru4685f - Aaronded - 19.11.2017 - 15:35:25
 • hmfclcev - Aaronded - 19.11.2017 - 15:11:25
 • yczca3uv - Aaronded - 19.11.2017 - 14:59:55
 • uv498x84 - Stewartnak - 19.11.2017 - 14:46:41
 • bg450lsy - Charlestem - 19.11.2017 - 14:30:25
 • 2p0qd05r - Michaelpoems - 19.11.2017 - 14:09:37
 • 4nd9fxt8 - Brettemews - 19.11.2017 - 13:52:47
 • yrnauj4e - Michaelpoems - 19.11.2017 - 13:27:30
 • kvtfrzx1 - KennethVed - 19.11.2017 - 13:22:41
 • ckwln6c6 - Brettemews - 19.11.2017 - 13:04:18
 • ue1ua37t - Aaronded - 19.11.2017 - 12:50:01
 • def1qm6x - AlfredBus - 19.11.2017 - 12:14:32
 • 6ejxxbzw - Charlestem - 19.11.2017 - 12:11:27
 • zqm6jrhc - Billybroft - 19.11.2017 - 12:07:57
 • s63unlrz - BennybaX - 19.11.2017 - 12:07:23
 • 21vn8oae - Charlestem - 19.11.2017 - 11:30:42
 • f5hhpv6k - Michaelpoems - 19.11.2017 - 11:03:56
 • uv5dfl5s - Stewartnak - 19.11.2017 - 10:45:37
 • nx9acwzx - Charlestem - 19.11.2017 - 10:40:28
 • iesbbmys - Michaelpoems - 19.11.2017 - 10:37:55
 • gsx20xsy - Charlestem - 19.11.2017 - 10:33:40
 • gn1408w5 - KennethVed - 19.11.2017 - 10:33:39
 • uuz13qbt - Charlestem - 19.11.2017 - 10:23:46
 • 5pbwd7ay - Aaronded - 19.11.2017 - 10:14:34
 • 3poe73rf - BennybaX - 19.11.2017 - 10:13:02
 • jioeiq85 - Aaronded - 19.11.2017 - 08:43:31
 • emmj1nde - AlfredBus - 19.11.2017 - 08:11:33
 • 6ti5qn7r - KennethVed - 19.11.2017 - 08:03:11
 • 0xj0icoa - Aaronded - 19.11.2017 - 07:54:11
 • pwbf3s6r - Michaelpoems - 19.11.2017 - 07:50:49
 • imwgb2tf - Michaelpoems - 19.11.2017 - 07:32:10
 • nx9kh465 - Brettemews - 19.11.2017 - 07:24:33
 • tml6b6e8 - Stewartnak - 19.11.2017 - 06:49:16
 • kfes509i - Aaronded - 19.11.2017 - 06:44:33
 • 0cux951s - Charlestem - 19.11.2017 - 06:43:19
 • oiz1a4fc - Brettemews - 19.11.2017 - 06:21:03
 • 40ok9iec - BennybaX - 19.11.2017 - 06:14:34
 • gf8qd7cw - AlfredBus - 19.11.2017 - 06:14:29
 • 1f7u2t0v - Charlestem - 19.11.2017 - 06:02:14
 • 6xoojafh - Charlestem - 19.11.2017 - 05:29:58
 • vehc1s7n - Billybroft - 19.11.2017 - 05:21:02
 • 7t66td0c - Michaelpoems - 19.11.2017 - 05:10:24
 • o93pgrl2 - Charlestem - 19.11.2017 - 04:56:57
 • elm659fs - Michaelpoems - 19.11.2017 - 04:40:03
 • p7a8uxbh - KennethVed - 19.11.2017 - 04:21:07
 • jzeh2vf7 - Aaronded - 19.11.2017 - 04:15:40
 • uzluiry8 - Charlestem - 19.11.2017 - 04:10:01
 • 0p639e5z - BennybaX - 19.11.2017 - 04:01:10
 • 9y5bm73m - Charlestem - 19.11.2017 - 03:17:55
 • qgywbspo - Stewartnak - 19.11.2017 - 02:48:02
 • q62gyzdk - Michaelpoems - 19.11.2017 - 02:08:26
 • uhkv36rz - Aaronded - 19.11.2017 - 02:06:31
 • vin90aix - KennethVed - 19.11.2017 - 01:57:36
 • i29of2ey - Michaelpoems - 19.11.2017 - 01:37:48
 • 3fbyyr15 - Brettemews - 19.11.2017 - 01:33:49
 • 39phzh91 - Aaronded - 19.11.2017 - 01:15:43
 • dyjnisn1 - Charlestem - 19.11.2017 - 00:31:14
 • wc1y4v18 - Aaronded - 19.11.2017 - 00:27:43
 • 1zpgqhi9 - BennybaX - 19.11.2017 - 00:22:03
 • xwurcjg5 - AlfredBus - 19.11.2017 - 00:20:59
 • 6uhwz4t9 - Aaronded - 18.11.2017 - 23:42:24
 • ae1m3t2j - Brettemews - 18.11.2017 - 23:39:34
 • paa14z7f - Charlestem - 18.11.2017 - 23:31:22
 • 7x242d8l - Charlestem - 18.11.2017 - 23:21:30
 • l57qedcr - Billybroft - 18.11.2017 - 22:50:03
 • p8z845h5 - Michaelpoems - 18.11.2017 - 22:38:15
 • 1wtjxnc6 - Charlestem - 18.11.2017 - 22:03:26
 • 5b4bjak0 - BennybaX - 18.11.2017 - 21:55:07
 • lwl76bga - KennethVed - 18.11.2017 - 21:45:27
 • foeu5j1g - Charlestem - 18.11.2017 - 21:41:16
 • g22s888w - Stewartnak - 18.11.2017 - 21:10:58
 • qg8jk66b - Brettemews - 18.11.2017 - 20:44:35
 • 9xw3ez6a - KennethVed - 18.11.2017 - 20:37:09
 • hrh751zo - Michaelpoems - 18.11.2017 - 20:11:27
 • h37zsmm4 - Charlestem - 18.11.2017 - 20:09:38
 • h65qfz14 - Michaelpoems - 18.11.2017 - 19:39:25
 • j5rse2er - Aaronded - 18.11.2017 - 19:34:51
 • xtx7xkvt - Aaronded - 18.11.2017 - 18:47:21
 • s0ja5s24 - Charlestem - 18.11.2017 - 18:21:49
 • o93cdn9g - BennybaX - 18.11.2017 - 18:16:50
 • q2r84a0e - Aaronded - 18.11.2017 - 18:14:41
 • bic6gw8e - AlfredBus - 18.11.2017 - 18:14:17
 • 8njbts1u - Aaronded - 18.11.2017 - 18:13:53
 • r5isy25i - Brettemews - 18.11.2017 - 17:50:59
 • kf3krv89 - Charlestem - 18.11.2017 - 17:14:36
 • fsl9jcoq - Billybroft - 18.11.2017 - 17:12:37
 • k8g803ak - Michaelpoems - 18.11.2017 - 17:02:32
 • 68yh13ht - BennybaX - 18.11.2017 - 16:39:52
 • xfnap76b - Charlestem - 18.11.2017 - 16:27:43
 • bngab1xo - Michaelpoems - 18.11.2017 - 16:20:38
 • zuyb57mu - KennethVed - 18.11.2017 - 15:57:23
 • ob45r7w4 - Brettemews - 18.11.2017 - 15:40:06
 • xwb1vn08 - KennethVed - 18.11.2017 - 15:34:48
 • dxypahox - Stewartnak - 18.11.2017 - 14:54:42
 • rxi6aj54 - Charlestem - 18.11.2017 - 14:49:19
 • s5kkkhgg - Charlestem - 18.11.2017 - 14:44:38
 • xntpxbwa - Michaelpoems - 18.11.2017 - 14:07:31
 • s1x0n4x1 - AlfredBus - 18.11.2017 - 13:50:26
 • ff0eyfo3 - Michaelpoems - 18.11.2017 - 13:34:25
 • 2nq6zaul - Charlestem - 18.11.2017 - 13:31:20
 • 3r8ofodl - Brettemews - 18.11.2017 - 11:33:58
 • 9iw79kdn - KennethVed - 18.11.2017 - 11:27:27
 • outvqhxl - Brettemews - 18.11.2017 - 11:06:53
 • 4jvjrab6 - Michaelpoems - 18.11.2017 - 11:05:20
 • 7kbuldad - Billybroft - 18.11.2017 - 10:59:03
 • xuikf98b - Michaelpoems - 18.11.2017 - 10:32:19
 • x3mcm5q3 - Charlestem - 18.11.2017 - 10:31:38
 • ef6x2x4w - BennybaX - 18.11.2017 - 10:16:20
 • 5dbdftex - KennethVed - 18.11.2017 - 09:23:14
 • oo6yu04e - Charlestem - 18.11.2017 - 09:12:55
 • v14zop8x - Stewartnak - 18.11.2017 - 08:34:43
 • ufukhth7 - Charlestem - 18.11.2017 - 08:22:26
 • vov8o4gv - Michaelpoems - 18.11.2017 - 08:03:15
 • noibpvj2 - Charlestem - 18.11.2017 - 07:50:22
 • amkyql2f - Michaelpoems - 18.11.2017 - 07:31:05
 • 9pk2jjqs - Aaronded - 18.11.2017 - 07:28:37
 • rksptoes - Charlestem - 18.11.2017 - 07:25:34
 • odf8vhz8 - Brettemews - 18.11.2017 - 06:34:38
 • hm2mve5y - Aaronded - 18.11.2017 - 06:27:21
 • t50516tw - Aaronded - 18.11.2017 - 06:08:19
 • u624c974 - BennybaX - 18.11.2017 - 05:56:24
 • 22jtnvfw - Charlestem - 18.11.2017 - 05:48:37
 • ghhj70hl - AlfredBus - 18.11.2017 - 05:47:21
 • k6hijpft - KennethVed - 18.11.2017 - 05:32:42
 • et1q40dw - Brettemews - 18.11.2017 - 05:21:34
 • jaw6wnqu - Aaronded - 18.11.2017 - 05:02:17
 • mtvwvhfi - Michaelpoems - 18.11.2017 - 05:01:34
 • g7wu298g - Charlestem - 18.11.2017 - 05:00:50
 • n6k79fw6 - Billybroft - 18.11.2017 - 04:49:57
 • nevgh9l3 - BennybaX - 18.11.2017 - 04:48:41
 • an6oz5i8 - Michaelpoems - 18.11.2017 - 04:31:28
 • 93n7c6cd - Aaronded - 18.11.2017 - 03:23:13
 • uysln5dp - KennethVed - 18.11.2017 - 03:15:00
 • mbwslk1b - Stewartnak - 18.11.2017 - 02:31:51
 • fe1b05z2 - Charlestem - 18.11.2017 - 02:12:58
 • q18qywbu - Michaelpoems - 18.11.2017 - 02:01:18
 • g52lqppb - Charlestem - 18.11.2017 - 01:59:41
 • n1r0awg6 - Charlestem - 18.11.2017 - 01:36:21
 • rerxze5v - Michaelpoems - 18.11.2017 - 01:29:12
 • nlbhx1op - Charlestem - 18.11.2017 - 00:47:42
 • f3ksdktm - Brettemews - 18.11.2017 - 00:40:44
 • sjjzvs3p - KennethVed - 18.11.2017 - 00:37:32
 • s42tgaqw - Aaronded - 18.11.2017 - 00:24:08
 • n271nh9u - BennybaX - 17.11.2017 - 23:43:08
 • f17pewii - Aaronded - 17.11.2017 - 23:37:23
 • nd1fviw4 - AlfredBus - 17.11.2017 - 23:36:20
 • kmgyc8xa - Brettemews - 17.11.2017 - 23:19:49
 • n1e7offf - BennybaX - 17.11.2017 - 23:15:10
 • 37xa4ano - Michaelpoems - 17.11.2017 - 22:58:51
 • f294s20i - Billybroft - 17.11.2017 - 22:47:54
 • yg901dkn - Charlestem - 17.11.2017 - 22:39:51
 • r0w6l4i7 - Michaelpoems - 17.11.2017 - 22:28:36
 • 4pr1gavx - Charlestem - 17.11.2017 - 22:22:31
 • x652hmnz - Aaronded - 17.11.2017 - 22:11:10
 • kaxeil39 - Aaronded - 17.11.2017 - 22:02:39
 • 3oilqoqp - KennethVed - 17.11.2017 - 21:39:49
 • i2hifany - Stewartnak - 17.11.2017 - 20:34:44
 • 2qv7o0fa - Brettemews - 17.11.2017 - 20:04:04
 • 0nk1fb3b - Michaelpoems - 17.11.2017 - 19:57:56
 • rkpovtb2 - Michaelpoems - 17.11.2017 - 19:27:43
 • p3m4yk0u - AlfredBus - 17.11.2017 - 19:23:41
 • 4ugjt6ky - Charlestem - 17.11.2017 - 19:17:28
 • zxb7ehck - Charlestem - 17.11.2017 - 18:58:54
 • ekf7ztzd - Charlestem - 17.11.2017 - 18:52:28
 • jp6pa9ys - KennethVed - 17.11.2017 - 18:48:06
 • mvk76lnu - Charlestem - 17.11.2017 - 18:21:05
 • r04ll66t - Aaronded - 17.11.2017 - 17:56:16
 • tgq9i8se - BennybaX - 17.11.2017 - 17:48:00
 • m75sqnbl - AlfredBus - 17.11.2017 - 17:41:12
 • gv0wucf0 - BennybaX - 17.11.2017 - 17:31:42
 • ccxtexlt - Charlestem - 17.11.2017 - 17:04:56
 • ifuqxwnz - Brettemews - 17.11.2017 - 16:58:02
 • 80pd8z7q - Michaelpoems - 17.11.2017 - 16:56:20
 • 0ad28d3q - Aaronded - 17.11.2017 - 16:47:38
 • ivgo04ry - Aaronded - 17.11.2017 - 16:45:32
 • kku86fd0 - Billybroft - 17.11.2017 - 16:35:01
 • z6nr5l8f - Michaelpoems - 17.11.2017 - 16:26:14
 • qioesa6a - Charlestem - 17.11.2017 - 15:39:01
 • 7m254er6 - Brettemews - 17.11.2017 - 15:37:15
 • 9nk64dk6 - KennethVed - 17.11.2017 - 15:25:16
 • 8f94y2ob - Aaronded - 17.11.2017 - 15:13:10
 • x2sotyfu - Stewartnak - 17.11.2017 - 14:34:18
 • oobnqrj3 - Michaelpoems - 17.11.2017 - 13:53:39
 • n2rco5e4 - Charlestem - 17.11.2017 - 13:42:33
 • 5t0msvkz - Michaelpoems - 17.11.2017 - 13:17:23
 • 0x8hj3e4 - Charlestem - 17.11.2017 - 12:44:15
 • 057tjhik - Charlestem - 17.11.2017 - 12:27:18
 • ybxeq4v6 - KennethVed - 17.11.2017 - 12:27:07
 • bzi2q6ar - Aaronded - 17.11.2017 - 11:52:40
 • gn0p13h1 - BennybaX - 17.11.2017 - 11:37:34
 • ir9rjcp8 - Charlestem - 17.11.2017 - 11:35:34
 • ntikdkol - Aaronded - 17.11.2017 - 11:32:38
 • 0qzm9obb - BennybaX - 17.11.2017 - 11:17:47
 • vuyph5nf - Brettemews - 17.11.2017 - 11:17:32
 • tzpv34le - AlfredBus - 17.11.2017 - 11:05:31
 • h1nhkza7 - Charlestem - 17.11.2017 - 10:50:59
 • 7ehsrle8 - Billybroft - 17.11.2017 - 10:46:59
 • dj8my5mg - Michaelpoems - 17.11.2017 - 10:36:12
 • hc40p3e6 - Michaelpoems - 17.11.2017 - 10:23:13
 • w71zg06m - Aaronded - 17.11.2017 - 09:55:26
 • 5c8iiq95 - KennethVed - 17.11.2017 - 09:43:11
 • v8id9qis - Brettemews - 17.11.2017 - 09:39:50
 • g7y51xo0 - Stewartnak - 17.11.2017 - 08:35:57
 • o9mb7r1m - Aaronded - 17.11.2017 - 08:30:28
 • zr3e1s8d - Charlestem - 17.11.2017 - 08:18:45
 • 31l4df0u - Michaelpoems - 17.11.2017 - 07:54:41
 • 1qtk7i03 - Charlestem - 17.11.2017 - 07:23:28
 • fdylw263 - Michaelpoems - 17.11.2017 - 07:23:28
 • i0g65kht - KennethVed - 17.11.2017 - 06:46:43
 • uvp7pw04 - BennybaX - 17.11.2017 - 06:23:47
 • 614nusm9 - Aaronded - 17.11.2017 - 06:17:55
 • rb13dy8t - Aaronded - 17.11.2017 - 06:08:00
 • ylfrcrst - Charlestem - 17.11.2017 - 05:53:29
 • wfrsffng - AlfredBus - 17.11.2017 - 05:26:26
 • fgxhl4qr - Charlestem - 17.11.2017 - 05:23:59
 • h5w61g85 - Charlestem - 17.11.2017 - 05:17:59
 • 5t1n0s9v - BennybaX - 17.11.2017 - 05:09:47
 • 7zij24fi - Brettemews - 17.11.2017 - 04:59:18
 • bwdzp3vo - Michaelpoems - 17.11.2017 - 04:49:22
 • 9shw3yhj - Billybroft - 17.11.2017 - 04:35:36
 • qaf4sbef - Michaelpoems - 17.11.2017 - 04:08:53
 • rh3h9s70 - Stewartnak - 17.11.2017 - 04:04:33
 • 0fderg5u - KennethVed - 17.11.2017 - 03:49:58
 • kry9zsp9 - Aaronded - 17.11.2017 - 03:38:55
 • tqe5sci9 - Charlestem - 17.11.2017 - 03:35:55
 • zvbaae6f - Brettemews - 17.11.2017 - 03:26:07
 • 12e9d6fg - Aaronded - 17.11.2017 - 02:59:07
 • rua9tjhg - Michaelpoems - 17.11.2017 - 01:52:42
 • aicwmwug - Charlestem - 17.11.2017 - 01:47:46
 • 16etebv8 - Michaelpoems - 17.11.2017 - 01:22:46
 • i7q0i0no - Charlestem - 17.11.2017 - 01:22:03
 • bhal68uc - KennethVed - 17.11.2017 - 00:32:14
 • vsv674qr - Aaronded - 17.11.2017 - 00:14:49
 • kon4u0i8 - AlfredBus - 17.11.2017 - 00:09:56
 • 10trlcby - BennybaX - 17.11.2017 - 00:09:38
 • w0h331xe - Charlestem - 16.11.2017 - 23:47:59
 • vxveo3y7 - Aaronded - 16.11.2017 - 23:45:58
 • vrhg5avq - AlfredBus - 16.11.2017 - 23:09:42
 • 73aqffu2 - Charlestem - 16.11.2017 - 23:06:00
 • 1a0ki9zs - BennybaX - 16.11.2017 - 23:04:54
 • fsabme5k - Brettemews - 16.11.2017 - 22:53:29
 • afxntjuy - Michaelpoems - 16.11.2017 - 22:46:18
 • 2b2ma84s - Billybroft - 16.11.2017 - 22:32:49
 • 2l8t3c3w - Stewartnak - 16.11.2017 - 22:31:51
 • p8ddzsqq - Michaelpoems - 16.11.2017 - 22:07:38
 • 1bcxmveu - Charlestem - 16.11.2017 - 22:06:11
 • jxfenmb8 - Aaronded - 16.11.2017 - 21:51:24
 • 0jn66qwp - KennethVed - 16.11.2017 - 21:33:04
 • 2gtsc3v7 - Brettemews - 16.11.2017 - 21:20:12
 • ht3twz2k - Aaronded - 16.11.2017 - 20:56:27
 • 7wabkkly - Charlestem - 16.11.2017 - 20:13:36
 • ju6dainq - Charlestem - 16.11.2017 - 20:11:22
 • q4js5ebh - Michaelpoems - 16.11.2017 - 19:48:21
 • olsn0at5 - KennethVed - 16.11.2017 - 19:16:39
 • vyhfb0wi - Michaelpoems - 16.11.2017 - 19:06:25
 • g7lmhidp - Charlestem - 16.11.2017 - 18:43:40
 • 8x4q7q8m - Aaronded - 16.11.2017 - 18:35:45
 • bcqluapi - Charlestem - 16.11.2017 - 18:14:17
 • 5qssficz - Stewartnak - 16.11.2017 - 17:48:33
 • zl2dr2yw - BennybaX - 16.11.2017 - 17:39:03
 • tzlj0d2x - BennybaX - 16.11.2017 - 17:27:06
 • offp9jb3 - Aaronded - 16.11.2017 - 17:09:58
 • 2dlt2399 - Brettemews - 16.11.2017 - 16:49:42
 • shymtlnx - Michaelpoems - 16.11.2017 - 16:48:37
 • vfloz8ub - AlfredBus - 16.11.2017 - 16:31:37
 • rmps0mgi - Billybroft - 16.11.2017 - 16:27:55
 • qcdlzg71 - Michaelpoems - 16.11.2017 - 16:04:50
 • 94cltwnn - KennethVed - 16.11.2017 - 15:55:45
 • sbbd6uqb - Aaronded - 16.11.2017 - 15:48:53
 • 3mvihu28 - Charlestem - 16.11.2017 - 15:34:15
 • zo440h7p - Brettemews - 16.11.2017 - 15:32:09
 • 7l5tzsw9 - Aaronded - 16.11.2017 - 15:00:08
 • xu64108l - Charlestem - 16.11.2017 - 14:55:35
 • ck17jltj - Charlestem - 16.11.2017 - 14:01:41
 • wzrndub9 - Charlestem - 16.11.2017 - 13:46:26
 • kyv9ahz2 - Michaelpoems - 16.11.2017 - 13:27:28
 • 60nc9c9k - Michaelpoems - 16.11.2017 - 13:15:15
 • 289j76w7 - Charlestem - 16.11.2017 - 13:10:22
 • 1t90trhz - Charlestem - 16.11.2017 - 12:45:04
 • rhcgebhy - Stewartnak - 16.11.2017 - 12:40:10
 • kuvkkk52 - KennethVed - 16.11.2017 - 12:34:35
 • 48mygbyp - BennybaX - 16.11.2017 - 12:05:59
 • b0okyr29 - Aaronded - 16.11.2017 - 12:05:51
 • umcn8bf6 - Billybroft - 16.11.2017 - 11:52:43
 • wbv3ulcq - BennybaX - 16.11.2017 - 11:12:51
 • vqeasrmo - Aaronded - 16.11.2017 - 10:37:29
 • 3bbihfpl - Aaronded - 16.11.2017 - 10:36:24
 • jisvh75m - Brettemews - 16.11.2017 - 10:27:19
 • c34qjcbz - Michaelpoems - 16.11.2017 - 10:24:16
 • loi79g0p - Michaelpoems - 16.11.2017 - 10:21:56
 • cvure034 - KennethVed - 16.11.2017 - 09:47:14
 • xhfayp9d - AlfredBus - 16.11.2017 - 09:42:33
 • he2chg8x - Brettemews - 16.11.2017 - 09:18:09
 • 14jja1mc - Michaelpoems - 16.11.2017 - 02:47:50
 • rzmxl8ql - Michaelpoems - 16.11.2017 - 01:29:38
 • g3ac24yp - Michaelpoems - 16.11.2017 - 00:33:33
 • swu4jq9y - Michaelpoems - 15.11.2017 - 23:16:04
 • nojw9zuq - Michaelpoems - 15.11.2017 - 20:31:17
 • gbx5nnwk - Michaelpoems - 15.11.2017 - 19:19:56
 • dycymsdy - Aaronded - 15.11.2017 - 18:51:27
 • 8kr6nuke - Charlestem - 15.11.2017 - 18:33:18
 • 5w6x2qe4 - Charlestem - 15.11.2017 - 18:32:22
 • 36c6mjop - Michaelpoems - 15.11.2017 - 18:04:48
 • pri46z1z - Charlestem - 15.11.2017 - 18:04:09
 • 8hvg89ng - Charlestem - 15.11.2017 - 17:53:49
 • jucmvqdk - Stewartnak - 15.11.2017 - 17:19:48
 • 62f6yc88 - BennybaX - 15.11.2017 - 17:09:57
 • m1aa0hbr - BennybaX - 15.11.2017 - 17:01:20
 • jfjyequp - Charlestem - 15.11.2017 - 17:00:46
 • vmulrvgk - Michaelpoems - 15.11.2017 - 16:55:42
 • s2vc56q4 - AlfredBus - 15.11.2017 - 16:12:56
 • ayqvqimq - KennethVed - 15.11.2017 - 16:12:17
 • we1wyqkv - Aaronded - 15.11.2017 - 16:06:22
 • f41i96fm - Charlestem - 15.11.2017 - 16:02:38
 • krtey3i0 - Brettemews - 15.11.2017 - 15:55:45
 • kh8lndmu - Billybroft - 15.11.2017 - 15:50:50
 • k11zra61 - KennethVed - 15.11.2017 - 14:36:28
 • xj14gv8j - Aaronded - 15.11.2017 - 14:36:20
 • 1qljz2of - Michaelpoems - 15.11.2017 - 14:10:00
 • 5bw4yvqs - Aaronded - 15.11.2017 - 14:00:57
 • np1dxyxp - Michaelpoems - 15.11.2017 - 13:36:16
 • 9rcz4omj - Aaronded - 15.11.2017 - 13:29:57
 • vxvyul0x - Brettemews - 15.11.2017 - 13:26:47
 • e5dpsabq - AlfredBus - 15.11.2017 - 13:14:04
 • 17accbxc - BennybaX - 15.11.2017 - 12:30:09
 • la05j3oo - Stewartnak - 15.11.2017 - 12:15:47
 • avvun53z - Charlestem - 15.11.2017 - 11:39:17
 • dvhf5as7 - BennybaX - 15.11.2017 - 11:20:43
 • 1odcgmu6 - Michaelpoems - 15.11.2017 - 11:19:56
 • 7b9x9hny - Charlestem - 15.11.2017 - 11:13:08
 • vgi7szxb - Charlestem - 15.11.2017 - 11:09:37
 • jkda599a - Charlestem - 15.11.2017 - 11:09:04
 • sy07vabm - Charlestem - 15.11.2017 - 10:21:31
 • it6cwnze - Aaronded - 15.11.2017 - 10:07:17
 • ojbceyd5 - Michaelpoems - 15.11.2017 - 10:03:13
 • lico2lj5 - Brettemews - 15.11.2017 - 09:58:26
 • ro4kk50b - Billybroft - 15.11.2017 - 09:41:18
 • 5m41yzy3 - KennethVed - 15.11.2017 - 09:37:23
 • 1cd87rh5 - Charlestem - 15.11.2017 - 09:25:57
 • 9le88rve - Aaronded - 15.11.2017 - 09:23:44
 • 3dr4e15n - Michaelpoems - 15.11.2017 - 08:27:58
 • psbbhnf4 - KennethVed - 15.11.2017 - 08:18:33
 • 511487rj - BennybaX - 15.11.2017 - 08:04:27
 • etmv95g3 - Brettemews - 15.11.2017 - 07:58:25
 • kt101evg - Aaronded - 15.11.2017 - 07:05:54
 • p13q2aar - Michaelpoems - 15.11.2017 - 07:05:47
 • xpgy3xrx - AlfredBus - 15.11.2017 - 06:52:38
 • o5ou5s11 - Aaronded - 15.11.2017 - 06:34:07
 • vd8gf64x - Stewartnak - 15.11.2017 - 06:20:52
 • 2x3bs589 - Charlestem - 15.11.2017 - 05:49:50
 • zrdag8di - BennybaX - 15.11.2017 - 05:10:52
 • 7x9cfo02 - Brettemews - 15.11.2017 - 04:54:13
 • z38wkj25 - Aaronded - 15.11.2017 - 04:45:21
 • 2b8zgoe3 - Charlestem - 15.11.2017 - 04:24:01
 • e09c6l6y - Charlestem - 15.11.2017 - 04:05:57
 • 9w3i2ciw - Charlestem - 15.11.2017 - 03:39:50
 • fixlkvpv - Charlestem - 15.11.2017 - 03:31:12
 • 1l6sgajx - KennethVed - 15.11.2017 - 03:30:04
 • r4s1fl02 - Billybroft - 15.11.2017 - 03:28:18
 • ah9b9glu - KennethVed - 15.11.2017 - 02:53:24
 • p2yp2xvz - Aaronded - 15.11.2017 - 02:49:01
 • y7eqayt8 - Charlestem - 15.11.2017 - 02:46:53
 • dwga2mom - BennybaX - 15.11.2017 - 02:04:27
 • nutdwq1k - Brettemews - 15.11.2017 - 01:54:32
 • 7nuaxv9p - Aaronded - 15.11.2017 - 01:14:15
 • wm04n7yb - Aaronded - 15.11.2017 - 00:38:36
 • qfw37ezn - AlfredBus - 15.11.2017 - 00:36:15
 • 9vcjb0u0 - Stewartnak - 15.11.2017 - 00:10:41
 • g38ayhci - Charlestem - 14.11.2017 - 23:44:52
 • xbh4ja2k - BennybaX - 14.11.2017 - 23:33:33
 • 826ozmjl - Brettemews - 14.11.2017 - 23:24:11
 • hd788ai5 - Aaronded - 14.11.2017 - 22:03:51
 • qxo4frnn - AlfredBus - 14.11.2017 - 21:58:59
 • rzetwodb - Charlestem - 14.11.2017 - 21:58:02
 • aspsnwsm - Billybroft - 14.11.2017 - 21:41:34
 • 6k58kwdw - KennethVed - 14.11.2017 - 21:17:08
 • a0t889fe - Aaronded - 14.11.2017 - 21:12:47
 • 7pgobfo6 - Charlestem - 14.11.2017 - 21:08:28
 • 8omew53r - BennybaX - 14.11.2017 - 20:50:34
 • 7ety43zd - KennethVed - 14.11.2017 - 20:48:08
 • hg8seqrk - Charlestem - 14.11.2017 - 20:32:34
 • u3dktzvo - Charlestem - 14.11.2017 - 20:28:11
 • 6k6a2dwf - Aaronded - 14.11.2017 - 20:19:56
 • n6ra3he8 - Charlestem - 14.11.2017 - 20:03:31
 • 8cuhjmy6 - Brettemews - 14.11.2017 - 19:58:09
 • y7xmq86l - Charlestem - 14.11.2017 - 18:22:24
 • h27hbo4c - Stewartnak - 14.11.2017 - 18:17:46
 • t3yp55yo - AlfredBus - 14.11.2017 - 18:11:38
 • e3clkwoc - BennybaX - 14.11.2017 - 17:42:46
 • 07jgcvp8 - Michaelpoems - 14.11.2017 - 17:20:53
 • b4lvk79o - Aaronded - 14.11.2017 - 17:17:20
 • t0pp7afy - Brettemews - 14.11.2017 - 17:12:10
 • j8jblz6a - Billybroft - 14.11.2017 - 16:50:53
 • 2sxq22ba - Charlestem - 14.11.2017 - 16:43:56
 • pcttst71 - Michaelpoems - 14.11.2017 - 16:01:12
 • ytgrtwpr - Aaronded - 14.11.2017 - 15:22:11
 • gjjo49ae - Aaronded - 14.11.2017 - 14:58:44
 • qvdp9jiy - KennethVed - 14.11.2017 - 14:53:48
 • kdpn1oll - Michaelpoems - 14.11.2017 - 14:52:36
 • chhnh0ql - Aaronded - 14.11.2017 - 14:46:38
 • fej7zurk - BennybaX - 14.11.2017 - 14:36:39
 • 8ionao3y - KennethVed - 14.11.2017 - 14:27:26
 • sjs0afeg - Charlestem - 14.11.2017 - 14:11:02
 • ggnlirjx - Charlestem - 14.11.2017 - 14:09:28
 • f05jxxh7 - Brettemews - 14.11.2017 - 14:05:49
 • 90yvdk76 - Charlestem - 14.11.2017 - 13:37:02
 • x47q3vll - Michaelpoems - 14.11.2017 - 13:11:08
 • pobogikl - Charlestem - 14.11.2017 - 12:56:41
 • 3r6qwyt3 - Charlestem - 14.11.2017 - 12:31:13
 • 0eb8ulva - Stewartnak - 14.11.2017 - 12:28:41
 • 8l8hp5xr - AlfredBus - 14.11.2017 - 12:07:40
 • x6e7jr1q - BennybaX - 14.11.2017 - 11:56:25
 • ekfc8brl - Billybroft - 14.11.2017 - 11:27:39
 • ln5ww9h0 - Brettemews - 14.11.2017 - 11:17:46
 • p50b0lct - Aaronded - 14.11.2017 - 11:13:54
 • zi4g8bo6 - Michaelpoems - 14.11.2017 - 10:32:51
 • qm2fmw8v - Charlestem - 14.11.2017 - 10:23:27
 • 07bbnlra - Aaronded - 14.11.2017 - 10:14:22
 • g1wry1gi - KennethVed - 14.11.2017 - 09:30:08
 • ufbnwqri - Michaelpoems - 14.11.2017 - 09:23:12
 • bnxqjvuq - Michaelpoems - 14.11.2017 - 09:18:21
 • jx9a2hsk - KennethVed - 14.11.2017 - 08:36:53
 • t4nyzuxp - Brettemews - 14.11.2017 - 08:32:49
 • 7yigvk99 - Aaronded - 14.11.2017 - 08:30:13
 • en09bxox - Aaronded - 14.11.2017 - 08:29:18
 • x71n4bqd - BennybaX - 14.11.2017 - 08:24:08
 • cvhwtoqp - Charlestem - 14.11.2017 - 07:25:05
 • r00e53ev - Charlestem - 14.11.2017 - 07:13:03
 • vcom04m9 - Stewartnak - 14.11.2017 - 06:55:54
 • q897ppg9 - Michaelpoems - 14.11.2017 - 06:37:24
 • pjeujk7y - Charlestem - 14.11.2017 - 06:35:57
 • 7jqnpn6d - Charlestem - 14.11.2017 - 06:23:19
 • zes977wr - BennybaX - 14.11.2017 - 05:56:04
 • mx1ljxke - Billybroft - 14.11.2017 - 05:42:32
 • spihagee - AlfredBus - 14.11.2017 - 05:40:54
 • lsbzcv8k - Charlestem - 14.11.2017 - 05:35:39
 • 470vhef3 - Brettemews - 14.11.2017 - 05:22:50
 • 65fe7553 - AlfredBus - 14.11.2017 - 04:37:42
 • jvv3lzww - Aaronded - 14.11.2017 - 04:30:11
 • 716j3emm - Aaronded - 14.11.2017 - 04:24:40
 • q7zcq9zz - KennethVed - 14.11.2017 - 04:02:42
 • v3wqlyyk - Charlestem - 14.11.2017 - 03:38:22
 • 518v0qnb - Michaelpoems - 14.11.2017 - 03:23:21
 • 7vaueqix - Michaelpoems - 14.11.2017 - 03:19:50
 • jdaoqfu2 - Brettemews - 14.11.2017 - 02:47:39
 • ej3bs45y - KennethVed - 14.11.2017 - 02:42:34
 • 1bc66lfr - Aaronded - 14.11.2017 - 02:34:35
 • cjozlf1x - Michaelpoems - 14.11.2017 - 02:21:31
 • 121xmy7d - Stewartnak - 14.11.2017 - 02:08:07
 • sms58jqf - Aaronded - 14.11.2017 - 02:02:51
 • 7t26cyrk - BennybaX - 14.11.2017 - 02:01:23
 • 3aaexlob - Charlestem - 14.11.2017 - 01:16:42
 • jzbn286n - Charlestem - 14.11.2017 - 00:54:15
 • sbl1wz5j - Charlestem - 14.11.2017 - 00:08:40
 • fhrw5xgm - BennybaX - 13.11.2017 - 23:58:22
 • wsm4do9l - Michaelpoems - 13.11.2017 - 23:37:43
 • 7poxq2wi - Billybroft - 13.11.2017 - 23:36:20
 • xmkk8521 - Charlestem - 13.11.2017 - 23:21:41
 • xfp04qc6 - AlfredBus - 13.11.2017 - 23:16:46
 • 5vqq3lwb - Brettemews - 13.11.2017 - 23:16:28
 • 3tukkwyf - Charlestem - 13.11.2017 - 23:07:24
 • ix6uinf2 - KennethVed - 13.11.2017 - 22:35:43
 • zv01cemy - Aaronded - 13.11.2017 - 22:23:44
 • eupbxug9 - Aaronded - 13.11.2017 - 22:10:40
 • qzgvu0tw - Stewartnak - 13.11.2017 - 21:41:38
 • nkx7z2ho - Charlestem - 13.11.2017 - 21:13:15
 • pxkprsog - Michaelpoems - 13.11.2017 - 21:03:11
 • qb7a2tnt - BennybaX - 13.11.2017 - 21:02:01
 • lx3gyfqi - Michaelpoems - 13.11.2017 - 21:00:35
 • 0uaw79lt - Aaronded - 13.11.2017 - 20:58:27
 • tpz7y7xe - Brettemews - 13.11.2017 - 20:54:07
 • 1y7jpd4s - KennethVed - 13.11.2017 - 20:35:16
 • b2h8jtay - Michaelpoems - 13.11.2017 - 20:00:29
 • s3iykh7f - Charlestem - 13.11.2017 - 19:32:54
 • trtxhsii - Aaronded - 13.11.2017 - 19:22:24
 • 8pe7poyn - Charlestem - 13.11.2017 - 19:00:48
 • e1tg16ob - Billybroft - 13.11.2017 - 18:10:56
 • 3v2onnhc - BennybaX - 13.11.2017 - 17:56:29
 • 8ebu495e - Brettemews - 13.11.2017 - 17:29:25
 • zu215c5q - AlfredBus - 13.11.2017 - 17:19:53
 • b04n9y7j - Charlestem - 13.11.2017 - 16:58:48
 • rot46eot - Michaelpoems - 13.11.2017 - 16:57:59
 • xf68riij - Aaronded - 13.11.2017 - 16:57:01
 • 9bkl2dyd - KennethVed - 13.11.2017 - 16:55:53
 • fk1udfde - Charlestem - 13.11.2017 - 16:20:50
 • ddap09sl - Charlestem - 13.11.2017 - 16:18:08
 • 35pc67er - Stewartnak - 13.11.2017 - 16:04:15
 • 3rcirczo - Aaronded - 13.11.2017 - 16:01:15
 • 832i1qjx - Brettemews - 13.11.2017 - 15:20:18
 • 0bslu2kg - BennybaX - 13.11.2017 - 15:18:10
 • cxxt7q9o - KennethVed - 13.11.2017 - 14:59:46
 • gy7h9mge - Charlestem - 13.11.2017 - 14:53:56
 • 68a7up88 - Aaronded - 13.11.2017 - 14:32:28
 • uzehf84c - Michaelpoems - 13.11.2017 - 14:28:05
 • ckxyilhj - Michaelpoems - 13.11.2017 - 14:02:22
 • hkw7l0co - Charlestem - 13.11.2017 - 13:35:19
 • i1ceg1px - Michaelpoems - 13.11.2017 - 13:18:13
 • 8iue9gf3 - Aaronded - 13.11.2017 - 13:13:11
 • v5gq1l4q - Charlestem - 13.11.2017 - 12:08:19
 • 3rwq5sfi - Billybroft - 13.11.2017 - 12:08:17
 • 31qn9hoa - BennybaX - 13.11.2017 - 12:03:45
 • 8fh6ybkr - Michaelpoems - 13.11.2017 - 11:38:21
 • bqschfdc - Brettemews - 13.11.2017 - 11:18:48
 • w3t20btr - AlfredBus - 13.11.2017 - 11:18:13
 • qfsrns5n - KennethVed - 13.11.2017 - 10:57:08
 • 3fri086l - Aaronded - 13.11.2017 - 10:49:35
 • 4hr47dk9 - Charlestem - 13.11.2017 - 10:46:19
 • 5ackoeo7 - Brettemews - 13.11.2017 - 10:26:09
 • 5suhnvl8 - Stewartnak - 13.11.2017 - 10:16:41
 • o6t87axd - Aaronded - 13.11.2017 - 10:06:09
 • 7xekwh7t - AlfredBus - 13.11.2017 - 09:38:10
 • 9nqrqoko - BennybaX - 13.11.2017 - 09:30:22
 • aow0dc1u - Aaronded - 13.11.2017 - 09:19:23
 • qaejn4au - Charlestem - 13.11.2017 - 08:58:06
 • m40qmvju - Charlestem - 13.11.2017 - 08:54:32
 • e1we6z2h - KennethVed - 13.11.2017 - 08:51:05
 • htcr1nlr - Charlestem - 13.11.2017 - 08:24:18
 • hcmwiqsm - Charlestem - 13.11.2017 - 07:57:18
 • 6d5j8z8i - Michaelpoems - 13.11.2017 - 07:37:46
 • leqn10lb - Michaelpoems - 13.11.2017 - 07:28:14
 • x8g3gt43 - Billybroft - 13.11.2017 - 07:07:35
 • erfj5dyl - Aaronded - 13.11.2017 - 07:07:17
 • qpr26dgi - Charlestem - 13.11.2017 - 06:42:35
 • jciplj3h - BennybaX - 13.11.2017 - 06:28:00
 • o2fbfe8r - Michaelpoems - 13.11.2017 - 06:13:59
 • 21j8fa3y - Michaelpoems - 13.11.2017 - 05:58:09
 • cahv20qt - Brettemews - 13.11.2017 - 05:25:58
 • wy4cibjr - KennethVed - 13.11.2017 - 05:24:58
 • es4ckyfb - AlfredBus - 13.11.2017 - 05:19:38
 • 76ul7un3 - Brettemews - 13.11.2017 - 04:29:10
 • qlok4oi8 - Aaronded - 13.11.2017 - 04:15:51
 • tg70mhoi - Stewartnak - 13.11.2017 - 04:08:51
 • g9flx5ip - Aaronded - 13.11.2017 - 03:59:17
 • obirz2ds - BennybaX - 13.11.2017 - 03:49:01
 • k938mor1 - Charlestem - 13.11.2017 - 03:13:57
 • sylx8p4i - Charlestem - 13.11.2017 - 02:45:10
 • mb86fg4x - KennethVed - 13.11.2017 - 02:45:08
 • t872crkg - Aaronded - 13.11.2017 - 02:24:56
 • ixyq134u - Billybroft - 13.11.2017 - 02:09:51
 • kqj82ey6 - Charlestem - 13.11.2017 - 02:08:19
 • p1sdxkl0 - Aaronded - 13.11.2017 - 01:44:12
 • krhj1ung - Charlestem - 13.11.2017 - 01:19:27
 • tliz74c8 - Michaelpoems - 13.11.2017 - 01:15:50
 • auya8icm - Charlestem - 13.11.2017 - 01:15:26
 • 7sqaav3k - Charlestem - 13.11.2017 - 01:11:41
 • 9xc6wbe0 - Michaelpoems - 13.11.2017 - 01:10:28
 • sjjwabcf - KennethVed - 13.11.2017 - 00:29:25
 • kembr11u - BennybaX - 13.11.2017 - 00:06:01
 • 7mfw8n2f - Michaelpoems - 13.11.2017 - 00:05:20
 • u011ohda - Michaelpoems - 12.11.2017 - 23:28:59
 • o8xoyhrk - Brettemews - 12.11.2017 - 23:18:08
 • 4j9c3gim - AlfredBus - 12.11.2017 - 23:11:52
 • cv0pcq1r - Brettemews - 12.11.2017 - 22:30:57
 • zs0rgjos - Aaronded - 12.11.2017 - 22:24:23
 • ijkhoyhs - Stewartnak - 12.11.2017 - 22:07:06
 • yqmiznsn - Charlestem - 12.11.2017 - 22:00:14
 • q6p478pa - Aaronded - 12.11.2017 - 21:56:57
 • ewqfz286 - BennybaX - 12.11.2017 - 21:49:26
 • awnyv9xi - Billybroft - 12.11.2017 - 21:02:49
 • jsokxgyw - Aaronded - 12.11.2017 - 20:35:13
 • 26rmm3ol - KennethVed - 12.11.2017 - 20:17:28
 • qj7kjv5b - Charlestem - 12.11.2017 - 20:16:59
 • g0su00vu - Aaronded - 12.11.2017 - 20:07:16
 • gy2cmpv5 - Charlestem - 12.11.2017 - 19:49:03
 • fpmz47sg - Charlestem - 12.11.2017 - 19:39:24
 • hobrj03n - KennethVed - 12.11.2017 - 18:47:15
 • qovvyvgm - Michaelpoems - 12.11.2017 - 18:45:50
 • 81hv3g0g - BennybaX - 12.11.2017 - 18:41:14
 • 6fufl4lw - Michaelpoems - 12.11.2017 - 18:36:10
 • wyp41jpo - Michaelpoems - 12.11.2017 - 18:14:16
 • h4paru9q - AlfredBus - 12.11.2017 - 17:43:39
 • b6lsan3i - Charlestem - 12.11.2017 - 17:41:07
 • 3gl8kanz - Charlestem - 12.11.2017 - 17:35:04
 • 1exg68p4 - Brettemews - 12.11.2017 - 17:34:46
 • ztnjd7zu - Brettemews - 12.11.2017 - 16:55:18
 • x04s1qvo - Stewartnak - 12.11.2017 - 16:44:15
 • gwjhbz7r - Charlestem - 12.11.2017 - 16:24:43
 • 5k4bgbyl - Michaelpoems - 12.11.2017 - 16:06:36
 • zqzmkxap - BennybaX - 12.11.2017 - 16:06:13
 • ih5ko9dr - Aaronded - 12.11.2017 - 15:51:15
 • 6tu6ph4t - Aaronded - 12.11.2017 - 15:47:33
 • zwg840kf - Billybroft - 12.11.2017 - 15:40:29
 • s3f8yyiy - AlfredBus - 12.11.2017 - 14:31:55
 • o8chhyx3 - Aaronded - 12.11.2017 - 14:26:23
 • 0uvxwig7 - Charlestem - 12.11.2017 - 14:14:43
 • 6hctjzhm - Aaronded - 12.11.2017 - 13:56:40
 • 1lv881y5 - KennethVed - 12.11.2017 - 13:52:41
 • bslkhf7b - Charlestem - 12.11.2017 - 13:42:14
 • c39qetoy - KennethVed - 12.11.2017 - 13:20:15
 • 82c854pz - Michaelpoems - 12.11.2017 - 12:47:45
 • b10b3hfd - Charlestem - 12.11.2017 - 12:37:37
 • j3wsmq26 - BennybaX - 12.11.2017 - 12:28:09
 • 0n8gqh39 - Michaelpoems - 12.11.2017 - 12:06:14
 • zkrweauq - Michaelpoems - 12.11.2017 - 12:04:10
 • tuz7bi4e - AlfredBus - 12.11.2017 - 11:54:34
 • x9nty2tz - Brettemews - 12.11.2017 - 11:50:27
 • dke6b8ha - Brettemews - 12.11.2017 - 11:34:30
 • c6t4evtl - Stewartnak - 12.11.2017 - 11:28:14
 • zr50dmvc - Charlestem - 12.11.2017 - 10:50:29
 • g941f82g - BennybaX - 12.11.2017 - 10:42:50
 • qz5fs3wz - Charlestem - 12.11.2017 - 10:18:18
 • cmhohehc - Charlestem - 12.11.2017 - 10:14:32
 • 6ys9zlu8 - Aaronded - 12.11.2017 - 09:51:43
 • kvsflqwo - Aaronded - 12.11.2017 - 09:36:08
 • ltt8pdsj - Billybroft - 12.11.2017 - 09:31:50
 • u3fgb2sk - Michaelpoems - 12.11.2017 - 08:54:35
 • j1xmuceh - Aaronded - 12.11.2017 - 08:52:24
 • voigflz5 - KennethVed - 12.11.2017 - 07:46:01
 • fi0j5pfs - Charlestem - 12.11.2017 - 07:44:38
 • 9poepn3j - Charlestem - 12.11.2017 - 07:43:48
 • jot37fyi - Aaronded - 12.11.2017 - 07:40:56
 • i45xugx8 - BennybaX - 12.11.2017 - 07:14:20
 • 7uzuakgz - KennethVed - 12.11.2017 - 07:06:56
 • 4ftsamtf - Brettemews - 12.11.2017 - 06:29:04
 • g4rity7w - Michaelpoems - 12.11.2017 - 06:23:35
 • w0qx5kgu - Michaelpoems - 12.11.2017 - 06:00:21
 • 5en4fbt3 - AlfredBus - 12.11.2017 - 05:58:07
 • 5w1zau08 - BennybaX - 12.11.2017 - 05:52:17
 • q6ste2v4 - Brettemews - 12.11.2017 - 05:51:54
 • 11mfsko3 - Stewartnak - 12.11.2017 - 05:37:40
 • zc97rdku - Michaelpoems - 12.11.2017 - 05:14:37
 • ppn53c8w - Charlestem - 12.11.2017 - 05:01:05
 • rjs2r3dj - Charlestem - 12.11.2017 - 04:43:30
 • 2a5gpycg - Aaronded - 12.11.2017 - 04:40:29
 • lk7e71cz - Billybroft - 12.11.2017 - 03:49:54
 • avo5bubf - Aaronded - 12.11.2017 - 03:29:39
 • 805i3tah - Michaelpoems - 12.11.2017 - 03:03:08
 • etai835a - Aaronded - 12.11.2017 - 02:57:26
 • dvikvc70 - Charlestem - 12.11.2017 - 02:42:23
 • ginvhjk8 - Charlestem - 12.11.2017 - 02:41:19
 • 7thbnerf - Charlestem - 12.11.2017 - 02:11:28
 • wf4qqbla - KennethVed - 12.11.2017 - 02:02:25
 • ygiq1qfh - Charlestem - 12.11.2017 - 01:27:27
 • b2wigw4m - Brettemews - 12.11.2017 - 01:25:39
 • hfyou6ce - BennybaX - 12.11.2017 - 01:19:59
 • 875hm2tf - BennybaX - 12.11.2017 - 01:18:06
 • 1ec51o3e - KennethVed - 12.11.2017 - 00:56:08
 • uatbsfxp - Brettemews - 12.11.2017 - 00:52:44
 • n0bxxrt9 - Aaronded - 12.11.2017 - 00:32:37
 • vaxibbm0 - Stewartnak - 12.11.2017 - 00:15:08
 • 0l4wpw03 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 23:45:10
 • 0tr1r66m - AlfredBus - 11.11.2017 - 23:32:08
 • h75hjy8m - Charlestem - 11.11.2017 - 23:16:34
 • 611sotb8 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 23:02:52
 • mdp84dz6 - Aaronded - 11.11.2017 - 22:36:29
 • 4wlfqqw6 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 22:14:37
 • y0g2uh7g - Aaronded - 11.11.2017 - 22:00:43
 • toz0muqr - Charlestem - 11.11.2017 - 21:16:13
 • w66x48cs - BennybaX - 11.11.2017 - 20:58:10
 • 19c91o0m - Charlestem - 11.11.2017 - 20:51:29
 • cv0rtht0 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 20:42:41
 • vekops42 - Brettemews - 11.11.2017 - 20:38:44
 • vj6nx40l - AlfredBus - 11.11.2017 - 20:34:16
 • srg0t8g5 - Aaronded - 11.11.2017 - 20:18:26
 • grc5l6h7 - Billybroft - 11.11.2017 - 20:03:56
 • 8278kxdh - KennethVed - 11.11.2017 - 19:50:29
 • cf5avbsw - Aaronded - 11.11.2017 - 19:23:53
 • k32ct786 - BennybaX - 11.11.2017 - 19:01:06
 • 1e6u93eg - Charlestem - 11.11.2017 - 18:47:41
 • ty8qnuas - Charlestem - 11.11.2017 - 18:36:47
 • n6o5au0r - Brettemews - 11.11.2017 - 18:31:26
 • shmu1n15 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 18:23:37
 • 6ddeuii4 - Charlestem - 11.11.2017 - 18:21:48
 • 78ovj6uu - Charlestem - 11.11.2017 - 18:20:17
 • 8jlzxinr - KennethVed - 11.11.2017 - 18:09:54
 • 3tvtpuyd - Stewartnak - 11.11.2017 - 17:58:21
 • jk77zdyn - AlfredBus - 11.11.2017 - 16:49:42
 • hr817m3h - BennybaX - 11.11.2017 - 16:37:43
 • 280acad1 - Aaronded - 11.11.2017 - 16:05:53
 • yx5vyvhe - Aaronded - 11.11.2017 - 15:55:49
 • hxdz15qp - Billybroft - 11.11.2017 - 15:49:17
 • qpz3y0mr - Michaelpoems - 11.11.2017 - 15:46:05
 • whd1gki2 - Charlestem - 11.11.2017 - 15:04:38
 • 4u5rjaf0 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 15:04:15
 • prchij6d - Brettemews - 11.11.2017 - 14:42:22
 • vb9ab88b - Aaronded - 11.11.2017 - 14:09:40
 • n68f2xoq - Charlestem - 11.11.2017 - 14:06:39
 • qyl37ogy - Aaronded - 11.11.2017 - 14:05:03
 • xo8czyw8 - BennybaX - 11.11.2017 - 13:50:21
 • ho2fwuv9 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 13:36:17
 • u3ukdejj - KennethVed - 11.11.2017 - 13:33:15
 • 6lv39ac7 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 13:21:12
 • iplebqda - Brettemews - 11.11.2017 - 12:18:09
 • yadxe1mf - Charlestem - 11.11.2017 - 12:14:19
 • ew6ku2q4 - KennethVed - 11.11.2017 - 12:11:49
 • t59wwxzj - Stewartnak - 11.11.2017 - 12:04:55
 • cal4f5pi - Charlestem - 11.11.2017 - 11:57:02
 • w2v11ciy - Charlestem - 11.11.2017 - 11:44:25
 • razj1fha - Charlestem - 11.11.2017 - 11:02:39
 • pgkgs8er - BennybaX - 11.11.2017 - 10:57:13
 • r068xjzb - AlfredBus - 11.11.2017 - 10:39:08
 • drdcab5k - Aaronded - 11.11.2017 - 10:08:18
 • pa7410m2 - Billybroft - 11.11.2017 - 09:40:59
 • o0bs486g - Aaronded - 11.11.2017 - 09:07:40
 • 4cz7e2cc - Brettemews - 11.11.2017 - 09:04:02
 • ui5t3eho - Aaronded - 11.11.2017 - 08:50:33
 • f0gkypfn - Charlestem - 11.11.2017 - 08:48:28
 • 4cg0ejk8 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 08:45:24
 • te6zpog7 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 08:37:13
 • 6zdx8808 - BennybaX - 11.11.2017 - 08:29:02
 • dbdtelrp - Aaronded - 11.11.2017 - 07:56:23
 • 8ndcsbyu - KennethVed - 11.11.2017 - 07:42:29
 • 7vm7b4rx - Michaelpoems - 11.11.2017 - 07:24:38
 • gg2jnvq9 - KennethVed - 11.11.2017 - 07:16:09
 • vtlf5lr4 - Charlestem - 11.11.2017 - 07:14:55
 • op8h325i - Brettemews - 11.11.2017 - 06:40:04
 • n9jm8jn1 - Charlestem - 11.11.2017 - 06:26:25
 • j9wahdkd - Michaelpoems - 11.11.2017 - 06:24:13
 • 1iqwmx81 - Stewartnak - 11.11.2017 - 06:01:55
 • bsbv07yh - Charlestem - 11.11.2017 - 05:45:51
 • bafeqy6d - AlfredBus - 11.11.2017 - 04:56:25
 • pvxkthhf - Charlestem - 11.11.2017 - 04:40:27
 • 0154mczd - Billybroft - 11.11.2017 - 04:37:59
 • 35lkckrp - Aaronded - 11.11.2017 - 04:25:18
 • dtzqib0s - BennybaX - 11.11.2017 - 04:21:17
 • 4a8da7d3 - Aaronded - 11.11.2017 - 04:06:13
 • t2d8105d - Charlestem - 11.11.2017 - 03:33:54
 • 3o7rhybi - Brettemews - 11.11.2017 - 03:03:43
 • d4556pcp - AlfredBus - 11.11.2017 - 02:51:48
 • t4zchf0v - Charlestem - 11.11.2017 - 02:50:00
 • gbmv94po - Michaelpoems - 11.11.2017 - 02:29:18
 • 3d934qz6 - BennybaX - 11.11.2017 - 02:17:49
 • a28eazhy - Aaronded - 11.11.2017 - 01:51:52
 • 7fyi2sg6 - Michaelpoems - 11.11.2017 - 01:47:22
 • jamr4nqw - Michaelpoems - 11.11.2017 - 01:45:49
 • 0ihgqohx - KennethVed - 11.11.2017 - 01:24:44
 • 6egfqnrs - Charlestem - 11.11.2017 - 01:17:35
 • q2ieyu7s - Charlestem - 11.11.2017 - 01:14:01
 • 3bifydg6 - KennethVed - 11.11.2017 - 01:01:22
 • fqr2trqr - Brettemews - 11.11.2017 - 00:53:21
 • 7gmul892 - Aaronded - 11.11.2017 - 00:43:20
 • xx2c931n - Stewartnak - 10.11.2017 - 23:58:06
 • bcbhcbu5 - Aaronded - 10.11.2017 - 23:47:24
 • waqvypvy - Michaelpoems - 10.11.2017 - 23:44:34
 • lgsjal5o - Charlestem - 10.11.2017 - 23:40:23
 • b3isrzy9 - Billybroft - 10.11.2017 - 23:34:02
 • hrhb51cq - AlfredBus - 10.11.2017 - 23:01:36
 • ay21c6mn - BennybaX - 10.11.2017 - 22:38:56
 • ha41pqsr - Aaronded - 10.11.2017 - 21:57:35
 • 8cvuahfm - Charlestem - 10.11.2017 - 21:12:31
 • 1p67wko2 - Brettemews - 10.11.2017 - 21:00:23
 • 4fumoooa - KennethVed - 10.11.2017 - 20:34:33
 • tgwm3kzh - BennybaX - 10.11.2017 - 20:20:50
 • kugqx7su - Michaelpoems - 10.11.2017 - 20:16:48
 • gcm8vqfm - Charlestem - 10.11.2017 - 20:16:40
 • 44qro8zn - Charlestem - 10.11.2017 - 20:09:54
 • hhpnwjm9 - Brettemews - 10.11.2017 - 19:38:52
 • 0n9tnxqx - Aaronded - 10.11.2017 - 19:28:00
 • slbi8mxt - KennethVed - 10.11.2017 - 19:25:49
 • tbhwfmmf - Michaelpoems - 10.11.2017 - 19:13:37
 • ys33wolb - Michaelpoems - 10.11.2017 - 19:12:36
 • yy07ogmz - Charlestem - 10.11.2017 - 19:07:01
 • tqln77du - Aaronded - 10.11.2017 - 18:58:26
 • hnmkbr4s - Charlestem - 10.11.2017 - 18:55:00
 • gn5xvwpc - Aaronded - 10.11.2017 - 18:21:22
 • 29cmyri5 - Billybroft - 10.11.2017 - 18:14:17
 • tb7f35uq - Michaelpoems - 10.11.2017 - 17:59:43
 • quibfh3l - Stewartnak - 10.11.2017 - 17:22:13
 • 3mdvdrsu - Charlestem - 10.11.2017 - 17:01:33
 • 4q7g4gq3 - AlfredBus - 10.11.2017 - 16:43:23
 • 4cn9ohhn - BennybaX - 10.11.2017 - 16:24:05
 • q1eziik6 - Aaronded - 10.11.2017 - 15:45:20
 • 5ixhk89w - Brettemews - 10.11.2017 - 15:41:57
 • 29r4xlyk - BennybaX - 10.11.2017 - 14:56:26
 • xbtf4lsr - Brettemews - 10.11.2017 - 14:54:44
 • i620ojf6 - KennethVed - 10.11.2017 - 14:45:32
 • f4z3y3e1 - KennethVed - 10.11.2017 - 13:38:40
 • hmzx3cr3 - Charlestem - 10.11.2017 - 13:23:00
 • vylv3qhv - Michaelpoems - 10.11.2017 - 13:22:17
 • 7lm0gvl3 - Charlestem - 10.11.2017 - 13:08:26
 • a4vll84g - Aaronded - 10.11.2017 - 13:08:12
 • bxusoxfs - Charlestem - 10.11.2017 - 13:07:59
 • kspxauli - Aaronded - 10.11.2017 - 13:01:31
 • 1lh9p98f - Aaronded - 10.11.2017 - 12:52:19
 • 4cp6baig - Charlestem - 10.11.2017 - 12:42:07
 • ea6gfo2o - Michaelpoems - 10.11.2017 - 12:30:17
 • 2dxjnutf - Michaelpoems - 10.11.2017 - 12:28:51
 • okcpzgni - Charlestem - 10.11.2017 - 12:24:35
 • 1mmb0oev - Michaelpoems - 10.11.2017 - 12:24:22
 • h1dxnzjr - BennybaX - 10.11.2017 - 12:06:07
 • apuhmn86 - Billybroft - 10.11.2017 - 11:45:04
 • e3n4pc25 - Stewartnak - 10.11.2017 - 11:17:05
 • 1lojjobk - Charlestem - 10.11.2017 - 10:07:02
 • npga2emk - AlfredBus - 10.11.2017 - 10:03:48
 • 79qfksaf - Brettemews - 10.11.2017 - 10:00:08
 • jchmfvyb - Brettemews - 10.11.2017 - 09:39:11
 • g43wt7hg - Aaronded - 10.11.2017 - 09:39:08
 • wyuvqn38 - BennybaX - 10.11.2017 - 08:59:50
 • b46lv7si - AlfredBus - 10.11.2017 - 08:49:15
 • hlz197ip - KennethVed - 10.11.2017 - 08:14:13
 • shwiyyi5 - KennethVed - 10.11.2017 - 07:56:14
 • u0fvzxaq - Charlestem - 10.11.2017 - 07:33:52
 • 1z31f6ds - Charlestem - 10.11.2017 - 07:28:09
 • 4lbtlcxw - Aaronded - 10.11.2017 - 07:16:04
 • fiy28nwo - Aaronded - 10.11.2017 - 07:08:45
 • c88lm0c7 - BennybaX - 10.11.2017 - 06:52:31
 • 9f2c8exp - Michaelpoems - 10.11.2017 - 06:44:37
 • za1c6jwe - Michaelpoems - 10.11.2017 - 06:15:12
 • y4mrfwq4 - Michaelpoems - 10.11.2017 - 06:05:20
 • b50bvem0 - Michaelpoems - 10.11.2017 - 06:04:54
 • m3yyo72l - Aaronded - 10.11.2017 - 06:03:12
 • v7tvar05 - Billybroft - 10.11.2017 - 05:53:40
 • 2vwjedzy - Stewartnak - 10.11.2017 - 05:39:09
 • eckbqytg - Charlestem - 10.11.2017 - 05:33:33
 • pzdz5hre - Charlestem - 10.11.2017 - 05:33:17
 • kkkvpahx - Charlestem - 10.11.2017 - 04:25:59
 • auyntn1o - Brettemews - 10.11.2017 - 04:15:32
 • h99j0xow - Aaronded - 10.11.2017 - 03:47:21
 • nsldrrgo - Brettemews - 10.11.2017 - 03:46:27
 • yibwicjy - AlfredBus - 10.11.2017 - 03:44:24
 • oqxgd37b - Charlestem - 10.11.2017 - 03:30:43
 • h63obyzs - BennybaX - 10.11.2017 - 03:16:09
 • uge2rk40 - KennethVed - 10.11.2017 - 02:37:53
 • zj9xyreu - KennethVed - 10.11.2017 - 01:57:13
 • sr1a8jw2 - Charlestem - 10.11.2017 - 01:40:36
 • d4yyyzj3 - BennybaX - 10.11.2017 - 01:28:23
 • r545jkdt - Aaronded - 10.11.2017 - 01:14:43
 • rg4kmmbs - Charlestem - 10.11.2017 - 01:00:17
 • aurgn2qy - Billybroft - 10.11.2017 - 00:44:46
 • z9cwv33g - Aaronded - 10.11.2017 - 00:41:42
 • 5ndu1ez9 - Michaelpoems - 10.11.2017 - 00:33:20
 • 2m46stm6 - Michaelpoems - 09.11.2017 - 23:45:27
 • m62rsgsn - Stewartnak - 09.11.2017 - 23:42:42
 • 9m8zgh6l - Charlestem - 09.11.2017 - 23:41:27
 • m5b8djl2 - Aaronded - 09.11.2017 - 23:39:55
 • 086a3al7 - Michaelpoems - 09.11.2017 - 23:22:37
 • lv8o8kx9 - Michaelpoems - 09.11.2017 - 23:02:14
 • 7590w7p9 - Brettemews - 09.11.2017 - 22:50:33
 • fzmeniwj - Brettemews - 09.11.2017 - 22:20:32
 • rh7b5s4n - Charlestem - 09.11.2017 - 21:57:14
 • 4w95j7oy - Aaronded - 09.11.2017 - 21:43:19
 • lof9qy0w - BennybaX - 09.11.2017 - 21:42:46
 • dnbfcj18 - AlfredBus - 09.11.2017 - 21:31:22
 • wogtnbr7 - Charlestem - 09.11.2017 - 20:58:53
 • vvjk96ka - Charlestem - 09.11.2017 - 20:56:12
 • 5l9oyftd - KennethVed - 09.11.2017 - 20:40:58
 • 6fnu92bj - BennybaX - 09.11.2017 - 20:12:35
 • ooe5pv45 - KennethVed - 09.11.2017 - 19:57:03
 • q40yc5lo - Charlestem - 09.11.2017 - 19:54:17
 • 9j6j5ndo - Aaronded - 09.11.2017 - 19:06:49
 • lu4jgvpn - Billybroft - 09.11.2017 - 18:48:58
 • my4jenk6 - Charlestem - 09.11.2017 - 18:36:12
 • 3hs6u5aw - Aaronded - 09.11.2017 - 18:12:00
 • 4qaufgl0 - Michaelpoems - 09.11.2017 - 18:06:26
 • xbptuge1 - Aaronded - 09.11.2017 - 17:46:43
 • tcr1wlsn - Brettemews - 09.11.2017 - 17:40:56
 • 0s4obmtz - Stewartnak - 09.11.2017 - 17:33:38
 • gmspwb5w - Charlestem - 09.11.2017 - 17:10:50
 • 158317tx - Michaelpoems - 09.11.2017 - 17:03:41
 • 468hgxw6 - Michaelpoems - 09.11.2017 - 16:34:46
 • q0fjv06i - Michaelpoems - 09.11.2017 - 16:27:04
 • kfvl0crx - Brettemews - 09.11.2017 - 16:19:25
 • 8oy0rm81 - Aaronded - 09.11.2017 - 15:41:52
 • evvp7b9f - BennybaX - 09.11.2017 - 15:33:44
 • a2zvq58r - KennethVed - 09.11.2017 - 15:22:22
 • 1rn9rzyy - AlfredBus - 09.11.2017 - 15:00:50
 • 101tufc7 - Charlestem - 09.11.2017 - 14:43:02
 • 18rnl0o0 - AlfredBus - 09.11.2017 - 14:35:01
 • uv85pa0s - Charlestem - 09.11.2017 - 14:20:10
 • hvuxb1xr - Charlestem - 09.11.2017 - 14:13:56
 • 2uv9m4b4 - BennybaX - 09.11.2017 - 14:05:03
 • osrv59w4 - KennethVed - 09.11.2017 - 13:53:03
 • uh0yum3z - Charlestem - 09.11.2017 - 13:10:50
 • yjp0zkpu - Aaronded - 09.11.2017 - 13:04:33
 • 6acklmfo - Billybroft - 09.11.2017 - 12:52:44
 • d7nj27qh - Aaronded - 09.11.2017 - 12:26:36
 • ucu9tkmz - Brettemews - 09.11.2017 - 11:56:28
 • mor9nzp7 - Stewartnak - 09.11.2017 - 11:51:42
 • 70hhn0tx - Charlestem - 09.11.2017 - 11:40:10
 • l4gnxwu4 - Michaelpoems - 09.11.2017 - 11:38:02
 • zoptzh48 - Charlestem - 09.11.2017 - 11:10:22
 • 4v49mvw4 - Aaronded - 09.11.2017 - 11:09:28
 • 5bocnd7x - Brettemews - 09.11.2017 - 10:44:41
 • qum53w2n - Michaelpoems - 09.11.2017 - 10:40:00
 • 81mwd3dq - Michaelpoems - 09.11.2017 - 10:27:01
 • 69g1gxkd - KennethVed - 09.11.2017 - 10:22:17
 • mg44anxu - BennybaX - 09.11.2017 - 10:05:10
 • 9907yjk4 - Michaelpoems - 09.11.2017 - 09:29:05
 • ym0jay7c - Aaronded - 09.11.2017 - 09:08:00
 • e2yvx5y7 - AlfredBus - 09.11.2017 - 08:36:02
 • d40zuxjl - BennybaX - 09.11.2017 - 07:39:43
 • tp3tszh6 - Charlestem - 09.11.2017 - 07:38:57
 • vh2lz04t - Billybroft - 09.11.2017 - 07:14:45
 • ird2en3s - Aaronded - 09.11.2017 - 07:01:58
 • 4xguu538 - Stewartnak - 09.11.2017 - 06:52:53
 • x00asq6m - Charlestem - 09.11.2017 - 06:42:36
 • 34ubrexr - Charlestem - 09.11.2017 - 06:41:36
 • auedrcy1 - Aaronded - 09.11.2017 - 06:35:47
 • iob01nhr - Charlestem - 09.11.2017 - 05:59:55
 • jvmrxif0 - Aaronded - 09.11.2017 - 05:49:56
 • 6tzso8hc - Charlestem - 09.11.2017 - 05:41:23
 • c3z7pd43 - KennethVed - 09.11.2017 - 05:40:07
 • 2g0ct99j - Brettemews - 09.11.2017 - 05:37:35
 • rfydjvvx - Michaelpoems - 09.11.2017 - 05:24:25
 • 9g1nwo3o - Brettemews - 09.11.2017 - 04:50:50
 • 2ydx48tx - Michaelpoems - 09.11.2017 - 04:15:07
 • j8z89a1q - KennethVed - 09.11.2017 - 04:14:05
 • y1gmqc6e - Charlestem - 09.11.2017 - 04:06:14
 • hn7ha1xc - Michaelpoems - 09.11.2017 - 03:51:56
 • 7df5yphs - BennybaX - 09.11.2017 - 03:34:17
 • iwgmegj3 - Aaronded - 09.11.2017 - 03:04:53
 • 3ciz0303 - Michaelpoems - 09.11.2017 - 02:51:08
 • ougsv2lu - BennybaX - 09.11.2017 - 02:42:24
 • 5q6i1cud - AlfredBus - 09.11.2017 - 02:27:28
 • w7e2ovuy - Stewartnak - 09.11.2017 - 02:12:10
 • 7ywxpsxr - Billybroft - 09.11.2017 - 02:06:22
 • zmwov1oo - Charlestem - 09.11.2017 - 01:17:48
 • 196ch54l - Aaronded - 09.11.2017 - 01:05:06
 • uwx5td7o - Aaronded - 09.11.2017 - 00:59:59
 • 414fobu8 - Charlestem - 09.11.2017 - 00:20:47
 • juisinn6 - Charlestem - 09.11.2017 - 00:17:59
 • gr30imr1 - Michaelpoems - 09.11.2017 - 00:08:25
 • ho638lox - Brettemews - 08.11.2017 - 23:44:50
 • u1rblrxl - Aaronded - 08.11.2017 - 23:44:28
 • 65hjcxj1 - KennethVed - 08.11.2017 - 23:25:21
 • x3hg5y7j - Brettemews - 08.11.2017 - 23:11:29
 • 0wy4m5ax - Charlestem - 08.11.2017 - 23:06:08
 • n5k1cma4 - KennethVed - 08.11.2017 - 22:56:49
 • 6asd9eco - BennybaX - 08.11.2017 - 22:44:40
 • fktt7k66 - Charlestem - 08.11.2017 - 21:57:28
 • 4lg0iya7 - Charlestem - 08.11.2017 - 21:25:48
 • e89yahbq - Michaelpoems - 08.11.2017 - 21:25:20
 • g32zuc4m - Aaronded - 08.11.2017 - 21:17:41
 • f7mgvdgi - BennybaX - 08.11.2017 - 21:16:31
 • 68rfwtof - Stewartnak - 08.11.2017 - 21:00:51
 • obxt8iq0 - Michaelpoems - 08.11.2017 - 20:57:55
 • ig2pnxb6 - AlfredBus - 08.11.2017 - 20:52:25
 • jkcjozck - Billybroft - 08.11.2017 - 20:41:56
 • ruvaygv7 - Michaelpoems - 08.11.2017 - 20:10:55
 • cr74ocg3 - Aaronded - 08.11.2017 - 19:09:27
 • nmbeum93 - Charlestem - 08.11.2017 - 19:08:26
 • e9byf8nw - Brettemews - 08.11.2017 - 18:53:29
 • qub038r0 - Aaronded - 08.11.2017 - 18:25:10
 • sazy80eq - AlfredBus - 08.11.2017 - 18:11:01
 • s7hw6wgv - Michaelpoems - 08.11.2017 - 18:00:39
 • hcp7ytaw - Charlestem - 08.11.2017 - 17:58:15
 • om96e495 - Aaronded - 08.11.2017 - 17:42:38
 • rx4neeww - KennethVed - 08.11.2017 - 17:35:09
 • zc4l6ne7 - Brettemews - 08.11.2017 - 17:27:07
 • u0reuxpi - Charlestem - 08.11.2017 - 17:18:37
 • jjuzsazm - KennethVed - 08.11.2017 - 17:03:01
 • 58k2bisn - BennybaX - 08.11.2017 - 16:59:32
 • ha9e6d11 - Charlestem - 08.11.2017 - 16:09:49
 • w5y9lugu - BennybaX - 08.11.2017 - 15:56:08
 • omj9tno6 - Charlestem - 08.11.2017 - 15:12:39
 • xythm9ha - Aaronded - 08.11.2017 - 15:04:11
 • jcy20251 - Stewartnak - 08.11.2017 - 15:00:18
 • mh7sumdn - Michaelpoems - 08.11.2017 - 14:46:13
 • fbaf5o7o - Billybroft - 08.11.2017 - 14:44:56
 • i8k8zd38 - AlfredBus - 08.11.2017 - 14:27:22
 • hu9dcff5 - Charlestem - 08.11.2017 - 14:27:17
 • 6ez70x0h - Aaronded - 08.11.2017 - 14:26:46
 • zhdokox6 - Michaelpoems - 08.11.2017 - 14:13:54
 • iz9v5btu - Brettemews - 08.11.2017 - 13:24:56
 • brwqywhg - Michaelpoems - 08.11.2017 - 13:24:55
 • d6c3l7hm - Charlestem - 08.11.2017 - 12:40:12
 • p3syjp7j - Brettemews - 08.11.2017 - 12:35:46
 • kvefysig - Michaelpoems - 08.11.2017 - 12:28:20
 • bh5qwdh8 - KennethVed - 08.11.2017 - 12:00:43
 • cbnaqf8o - Charlestem - 08.11.2017 - 12:00:19
 • bo5qstzo - Aaronded - 08.11.2017 - 11:23:48
 • vq84nnud - Aaronded - 08.11.2017 - 11:07:26
 • min5no13 - BennybaX - 08.11.2017 - 10:54:02
 • vu8sxtmq - Charlestem - 08.11.2017 - 10:43:43
 • tvq0qjxv - BennybaX - 08.11.2017 - 10:26:04
 • ffwhmtk0 - KennethVed - 08.11.2017 - 10:19:34
 • caoh1tmr - Aaronded - 08.11.2017 - 09:46:53
 • 7foa5nmd - Charlestem - 08.11.2017 - 09:43:14
 • cd5yc2rt - Billybroft - 08.11.2017 - 09:33:23
 • 4kc9ihw4 - Stewartnak - 08.11.2017 - 09:15:26
 • kpn474cc - AlfredBus - 08.11.2017 - 08:58:48
 • rvd1uvtk - Aaronded - 08.11.2017 - 08:55:54
 • 57k0djba - Michaelpoems - 08.11.2017 - 08:14:45
 • zopwj2w3 - Michaelpoems - 08.11.2017 - 08:11:26
 • 1lslde8a - Charlestem - 08.11.2017 - 07:38:16
 • 3x4x7fic - Charlestem - 08.11.2017 - 07:00:18
 • u3ht2prl - Brettemews - 08.11.2017 - 06:58:34
 • v34t00f4 - Charlestem - 08.11.2017 - 06:51:27
 • vujxi7oc - Michaelpoems - 08.11.2017 - 06:38:35
 • qrr6do6y - Brettemews - 08.11.2017 - 06:23:50
 • ndxux0mr - KennethVed - 08.11.2017 - 06:14:53
 • gaqwxnsn - Charlestem - 08.11.2017 - 05:52:36
 • kzy4r4iq - Michaelpoems - 08.11.2017 - 05:43:21
 • lvf6onbj - Aaronded - 08.11.2017 - 05:01:02
 • s8y7ofdy - Aaronded - 08.11.2017 - 04:49:05
 • 3q1942j6 - KennethVed - 08.11.2017 - 04:38:46
 • 7nwcqad4 - Stewartnak - 08.11.2017 - 04:32:08
 • jj18s0hy - BennybaX - 08.11.2017 - 04:23:12
 • 1x57j8g2 - BennybaX - 08.11.2017 - 03:54:00
 • 2h5haki5 - Charlestem - 08.11.2017 - 03:53:39
 • up9hmrib - Billybroft - 08.11.2017 - 03:44:37
 • ejfb6t73 - Aaronded - 08.11.2017 - 03:36:57
 • 8t8feq8x - Charlestem - 08.11.2017 - 03:32:06
 • mlnfyq9u - Aaronded - 08.11.2017 - 03:19:07
 • 38h7wa6d - AlfredBus - 08.11.2017 - 02:53:33
 • rehkm5v7 - Michaelpoems - 08.11.2017 - 01:36:03
 • j6vor358 - Michaelpoems - 08.11.2017 - 01:24:33
 • 017mavka - Brettemews - 08.11.2017 - 01:10:03
 • hwlq8npz - KennethVed - 08.11.2017 - 01:09:47
 • f4uzgbjd - Brettemews - 08.11.2017 - 00:54:49
 • dhqr3wmj - Charlestem - 08.11.2017 - 00:43:39
 • yd5t0f3c - Michaelpoems - 08.11.2017 - 00:15:40
 • jgf8pzds - Michaelpoems - 07.11.2017 - 23:44:00
 • n60o9v6m - Charlestem - 07.11.2017 - 23:37:02
 • 7j69o5ow - Charlestem - 07.11.2017 - 23:34:08
 • vw7h0jz7 - AlfredBus - 07.11.2017 - 23:20:51
 • 1z7kayqk - Charlestem - 07.11.2017 - 23:17:26
 • nh7f1zm9 - KennethVed - 07.11.2017 - 22:59:05
 • sw6do21b - BennybaX - 07.11.2017 - 22:51:38
 • yvtikcql - Aaronded - 07.11.2017 - 22:49:37
 • gpah5dne - Stewartnak - 07.11.2017 - 22:37:06
 • 7x09p4lx - Aaronded - 07.11.2017 - 22:29:18
 • 0zcv0418 - BennybaX - 07.11.2017 - 22:27:38
 • s0nj8r8r - Billybroft - 07.11.2017 - 22:17:56
 • q3tpumzd - Charlestem - 07.11.2017 - 21:57:35
 • qp79hswj - Aaronded - 07.11.2017 - 21:56:24
 • ohlr0qac - Aaronded - 07.11.2017 - 21:30:43
 • ooed9xmh - AlfredBus - 07.11.2017 - 20:49:00
 • gk4ac6rr - Brettemews - 07.11.2017 - 19:53:42
 • xi2r4tjl - Charlestem - 07.11.2017 - 19:53:21
 • 0a4e0ulj - KennethVed - 07.11.2017 - 19:36:38
 • 589ckapk - Brettemews - 07.11.2017 - 18:58:30
 • vxkjx3w1 - Michaelpoems - 07.11.2017 - 18:53:44
 • 2dh9yq79 - Michaelpoems - 07.11.2017 - 18:42:17
 • ldg8djqf - Charlestem - 07.11.2017 - 18:32:36
 • q4ce2nfi - Michaelpoems - 07.11.2017 - 17:45:31
 • 2w8ayejd - Charlestem - 07.11.2017 - 17:13:45
 • gjkqosde - Billybroft - 07.11.2017 - 17:02:12
 • 06t6lmqw - Stewartnak - 07.11.2017 - 16:54:26
 • kwfdgbyq - BennybaX - 07.11.2017 - 16:54:16
 • vlos9yen - BennybaX - 07.11.2017 - 16:52:56
 • m2u515a3 - Michaelpoems - 07.11.2017 - 16:46:06
 • qe86y98k - Aaronded - 07.11.2017 - 16:42:41
 • nzexnp1c - KennethVed - 07.11.2017 - 16:40:51
 • 48rbf2go - Aaronded - 07.11.2017 - 16:30:31
 • fpdntq1t - KennethVed - 07.11.2017 - 16:18:26
 • ikdod296 - Charlestem - 07.11.2017 - 16:12:18
 • 7n2e5a4j - Charlestem - 07.11.2017 - 16:07:51
 • u5jbm8vf - Charlestem - 07.11.2017 - 15:54:12
 • zzjkckwg - Aaronded - 07.11.2017 - 15:54:01
 • 8zydpfjc - Aaronded - 07.11.2017 - 15:49:23
 • gjfqg12h - Brettemews - 07.11.2017 - 15:02:46
 • uf49spd4 - Brettemews - 07.11.2017 - 14:03:56
 • 7glkx0ip - AlfredBus - 07.11.2017 - 14:03:11
 • wpl7z4e7 - Charlestem - 07.11.2017 - 12:49:36
 • z0wbowzf - Michaelpoems - 07.11.2017 - 12:09:46
 • ogu9i3lt - Michaelpoems - 07.11.2017 - 11:26:53
 • he9b63gw - Billybroft - 07.11.2017 - 10:43:07
 • t3n3wlft - Aaronded - 07.11.2017 - 10:38:58
 • 9x4i53j8 - Charlestem - 07.11.2017 - 10:38:13
 • ud8cvfch - Stewartnak - 07.11.2017 - 10:33:09
 • abssjhrp - Michaelpoems - 07.11.2017 - 10:28:56
 • yl2fg1fq - Aaronded - 07.11.2017 - 10:05:20
 • xdikfngt - Aaronded - 07.11.2017 - 09:57:32
 • vxa1vwx5 - Brettemews - 07.11.2017 - 09:17:24
 • ud54k13n - Charlestem - 07.11.2017 - 09:14:16
 • meg192xt - Michaelpoems - 07.11.2017 - 09:07:31
 • fdoxtt0j - Aaronded - 07.11.2017 - 09:03:21
 • dl3xocmw - Brettemews - 07.11.2017 - 09:02:37
 • i8z2c2kz - Charlestem - 07.11.2017 - 08:17:44
 • xlsjfij7 - Charlestem - 07.11.2017 - 08:02:56
 • 1udzjutp - KennethVed - 07.11.2017 - 07:04:48
 • npjwpx40 - AlfredBus - 07.11.2017 - 07:04:05
 • e8mglc5m - Michaelpoems - 07.11.2017 - 05:43:38
 • y7y9z5ft - Charlestem - 07.11.2017 - 05:33:41
 • q7lgn0cs - Michaelpoems - 07.11.2017 - 05:26:13
 • cmncgniy - Aaronded - 07.11.2017 - 05:10:45
 • 4hv9892r - Billybroft - 07.11.2017 - 05:00:14
 • g4r2kc0i - Charlestem - 07.11.2017 - 04:54:49
 • 4rz62acm - Stewartnak - 07.11.2017 - 04:44:56
 • oj0hh2q1 - Aaronded - 07.11.2017 - 03:33:38
 • 6v3pqmbe - Brettemews - 07.11.2017 - 03:33:27
 • ppal1f48 - Brettemews - 07.11.2017 - 03:24:25
 • 5cfuxqcs - BennybaX - 07.11.2017 - 03:21:45
 • x3f3omu5 - Aaronded - 07.11.2017 - 03:17:12
 • eudxe98e - Aaronded - 07.11.2017 - 03:11:25
 • 0xfntvmf - Michaelpoems - 07.11.2017 - 03:00:06
 • d5x0j6p6 - Charlestem - 07.11.2017 - 02:39:02
 • r83xxlvs - Michaelpoems - 07.11.2017 - 01:58:00
 • no1f8483 - Charlestem - 07.11.2017 - 01:39:12
 • rsid8ur6 - KennethVed - 07.11.2017 - 00:58:18
 • jq62hdt9 - AlfredBus - 07.11.2017 - 00:55:47
 • 3nuiza8e - Charlestem - 07.11.2017 - 00:01:45
 • cjonnypl - Billybroft - 06.11.2017 - 23:58:20
 • esjbgh9v - Charlestem - 06.11.2017 - 23:48:13
 • otsy4xv9 - Stewartnak - 06.11.2017 - 23:27:58
 • r88v1tg8 - Aaronded - 06.11.2017 - 23:27:27
 • wl1d845i - Michaelpoems - 06.11.2017 - 23:21:04
 • 80zch17h - Michaelpoems - 06.11.2017 - 22:54:34
 • 4pysxduc - Aaronded - 06.11.2017 - 21:42:55
 • hwlrglh0 - Brettemews - 06.11.2017 - 21:42:51
 • aiongkel - Charlestem - 06.11.2017 - 21:37:21
 • pagel1s3 - Aaronded - 06.11.2017 - 21:18:05
 • b2xdbmvm - BennybaX - 06.11.2017 - 21:17:22
 • 5u2vdxzx - Aaronded - 06.11.2017 - 20:57:35
 • n6mw03pg - Brettemews - 06.11.2017 - 20:54:52
 • 5xnx5sjc - Charlestem - 06.11.2017 - 20:41:20
 • avj8dsm8 - Michaelpoems - 06.11.2017 - 20:09:20
 • nbbnh5oj - Billybroft - 06.11.2017 - 19:41:43
 • q147hii4 - Charlestem - 06.11.2017 - 19:23:37
 • utbmvw1v - KennethVed - 06.11.2017 - 19:16:41
 • 2rmqr56q - AlfredBus - 06.11.2017 - 19:16:39
 • 8ezgpsjs - Michaelpoems - 06.11.2017 - 19:06:10
 • 96onzwq9 - Charlestem - 06.11.2017 - 18:18:08
 • 312puai7 - Michaelpoems - 06.11.2017 - 17:34:40
 • r1inf963 - Stewartnak - 06.11.2017 - 17:23:03
 • iz51xa13 - Aaronded - 06.11.2017 - 17:13:54
 • uxayitn3 - Aaronded - 06.11.2017 - 16:53:23
 • 0xtgsytf - Michaelpoems - 06.11.2017 - 16:33:16
 • eaxcg6g3 - Charlestem - 06.11.2017 - 15:47:19
 • jnlh4prn - Brettemews - 06.11.2017 - 15:46:10
 • l4stavs4 - BennybaX - 06.11.2017 - 15:43:16
 • obkgqn6r - Brettemews - 06.11.2017 - 15:06:14
 • fu1el71b - Aaronded - 06.11.2017 - 15:02:52
 • u3xernib - Aaronded - 06.11.2017 - 14:39:41
 • g899pmlq - Billybroft - 06.11.2017 - 14:25:02
 • zk28zhbw - Charlestem - 06.11.2017 - 14:11:25
 • bo3ek7pz - Charlestem - 06.11.2017 - 13:24:11
 • fk2db0cx - Michaelpoems - 06.11.2017 - 13:24:05
 • i3nyeofx - Charlestem - 06.11.2017 - 13:24:02
 • sgowf9tw - KennethVed - 06.11.2017 - 13:17:38
 • dq9bgzbw - AlfredBus - 06.11.2017 - 13:17:36
 • 1zz0u0xv - Michaelpoems - 06.11.2017 - 12:17:27
 • hpq2onkz - Charlestem - 06.11.2017 - 11:52:11
 • lw64uvay - Aaronded - 06.11.2017 - 11:32:25
 • nt9bufnl - Michaelpoems - 06.11.2017 - 11:23:10
 • ss4yi6q6 - Aaronded - 06.11.2017 - 11:12:44
 • 3mfsiztx - Stewartnak - 06.11.2017 - 11:10:10
 • cvmjkekw - Brettemews - 06.11.2017 - 10:41:05
 • q80icq95 - Brettemews - 06.11.2017 - 09:52:42
 • hrx1lqha - Michaelpoems - 06.11.2017 - 09:46:12
 • 873imjn7 - BennybaX - 06.11.2017 - 09:25:41
 • w2nu50yg - Charlestem - 06.11.2017 - 08:54:26
 • gk3l5zzc - Aaronded - 06.11.2017 - 08:33:20
 • hjji10mr - Aaronded - 06.11.2017 - 08:20:31
 • m73uuw6g - Billybroft - 06.11.2017 - 08:11:27
 • w9iy6zpw - Michaelpoems - 06.11.2017 - 07:46:38
 • ky40zedx - Charlestem - 06.11.2017 - 07:18:12
 • 4tqbasa1 - AlfredBus - 06.11.2017 - 07:16:24
 • 9azvgcsx - KennethVed - 06.11.2017 - 07:11:49
 • pwvtfikh - Aaronded - 06.11.2017 - 06:06:34
 • ev1ldcz7 - Stewartnak - 06.11.2017 - 05:52:00
 • obm3llgq - Charlestem - 06.11.2017 - 05:51:58
 • 233akht4 - Charlestem - 06.11.2017 - 05:46:22
 • bqjqpce4 - Charlestem - 06.11.2017 - 05:32:25
 • ull7mn04 - Michaelpoems - 06.11.2017 - 05:17:16
 • zako23h9 - Brettemews - 06.11.2017 - 05:02:56
 • yzi137wk - Aaronded - 06.11.2017 - 04:43:22
 • g9zudxa4 - Brettemews - 06.11.2017 - 04:25:33
 • fi0jzvpq - Michaelpoems - 06.11.2017 - 04:21:53
 • j4xc2krh - Michaelpoems - 06.11.2017 - 03:44:03
 • b426cgia - BennybaX - 06.11.2017 - 03:11:34
 • 8rljuz03 - Aaronded - 06.11.2017 - 02:41:08
 • 393af39g - Billybroft - 06.11.2017 - 02:32:34
 • qc09bt47 - Aaronded - 06.11.2017 - 02:27:33
 • zkyn1int - Charlestem - 06.11.2017 - 01:33:24
 • wdhlusnw - KennethVed - 06.11.2017 - 01:18:19
 • g4yuerua - AlfredBus - 06.11.2017 - 01:17:51
 • pr82oo7z - Michaelpoems - 06.11.2017 - 00:33:05
 • 3q0i73hg - Charlestem - 06.11.2017 - 00:16:22
 • hueipex6 - Stewartnak - 06.11.2017 - 00:07:48
 • znb5xood - Aaronded - 06.11.2017 - 00:03:28
 • sxsfi4rw - Charlestem - 05.11.2017 - 23:53:23
 • r7nb4koz - Charlestem - 05.11.2017 - 23:48:03
 • oymd8x6r - Brettemews - 05.11.2017 - 23:37:04
 • x665x5np - Brettemews - 05.11.2017 - 23:08:08
 • u60587ig - Michaelpoems - 05.11.2017 - 22:34:43
 • p3ld3rn8 - Michaelpoems - 05.11.2017 - 22:19:00
 • 8o6jqs62 - Aaronded - 05.11.2017 - 22:13:28
 • r4sf1npa - Charlestem - 05.11.2017 - 21:58:27
 • mtn3s7k6 - Michaelpoems - 05.11.2017 - 21:23:46
 • 0wbvfris - Billybroft - 05.11.2017 - 21:15:37
 • h3wcvpb6 - BennybaX - 05.11.2017 - 21:12:51
 • x2p52jxa - Aaronded - 05.11.2017 - 21:09:07
 • fl2ajhhc - Aaronded - 05.11.2017 - 21:01:28
 • z5kgh7jc - AlfredBus - 05.11.2017 - 19:44:51
 • 66wf5bkr - KennethVed - 05.11.2017 - 19:42:00
 • h9bv7vdk - Stewartnak - 05.11.2017 - 18:36:22
 • z1s1meis - Aaronded - 05.11.2017 - 18:28:54
 • lsukq5im - Charlestem - 05.11.2017 - 18:00:34
 • 25fuinv9 - Charlestem - 05.11.2017 - 18:00:08
 • xn9invxd - Brettemews - 05.11.2017 - 17:49:20
 • uf0c15du - Michaelpoems - 05.11.2017 - 17:47:23
 • qn8vrqef - Brettemews - 05.11.2017 - 17:30:12
 • f3l2273k - Charlestem - 05.11.2017 - 17:10:09
 • xf10b834 - Michaelpoems - 05.11.2017 - 16:36:12
 • n4phoa4j - Aaronded - 05.11.2017 - 16:33:10
 • zjypwqmm - Charlestem - 05.11.2017 - 16:12:13
 • gckhdvqd - BennybaX - 05.11.2017 - 16:10:22
 • vnk8ib5u - Michaelpoems - 05.11.2017 - 15:22:22
 • ph3w4xjp - Billybroft - 05.11.2017 - 15:13:16
 • 7u83l8ze - Aaronded - 05.11.2017 - 14:31:53
 • d64tnlzc - Michaelpoems - 05.11.2017 - 14:27:03
 • a9k3wgrh - Aaronded - 05.11.2017 - 14:24:01
 • mp3g6p91 - Charlestem - 05.11.2017 - 14:20:35
 • 5pgrbstr - AlfredBus - 05.11.2017 - 13:24:16
 • g3ejjhv1 - KennethVed - 05.11.2017 - 13:07:39
 • 293ix9sr - Stewartnak - 05.11.2017 - 12:58:51
 • zzkdxjvt - Brettemews - 05.11.2017 - 12:33:14
 • jai7w4y5 - Aaronded - 05.11.2017 - 12:32:42
 • dilqc72g - Brettemews - 05.11.2017 - 11:24:41
 • ieps23mt - Charlestem - 05.11.2017 - 11:18:59
 • 2nvbbsnd - Michaelpoems - 05.11.2017 - 11:01:37
 • dstsr5k7 - Charlestem - 05.11.2017 - 10:33:15
 • 4l6viscc - Michaelpoems - 05.11.2017 - 10:15:31
 • lw2lwx83 - Charlestem - 05.11.2017 - 09:54:20
 • egizdult - BennybaX - 05.11.2017 - 09:50:22
 • e5m9z3s6 - Billybroft - 05.11.2017 - 09:43:42
 • btr00c9v - Aaronded - 05.11.2017 - 09:41:12
 • x59kqh39 - Aaronded - 05.11.2017 - 09:20:30
 • 1dlffey3 - Charlestem - 05.11.2017 - 08:53:11
 • 5m54s1jn - Michaelpoems - 05.11.2017 - 08:36:45
 • muwaza7r - Stewartnak - 05.11.2017 - 07:29:18
 • nwihelch - Aaronded - 05.11.2017 - 07:21:23
 • 4gorjzct - Michaelpoems - 05.11.2017 - 07:14:54
 • sukvv98b - Charlestem - 05.11.2017 - 06:58:09
 • 5ix3wa7z - Brettemews - 05.11.2017 - 06:47:41
 • 612dfb25 - AlfredBus - 05.11.2017 - 06:43:08
 • vqb8ffix - KennethVed - 05.11.2017 - 06:31:25
 • 2pcd7gbv - Charlestem - 05.11.2017 - 05:50:25
 • j2dpe3em - Aaronded - 05.11.2017 - 05:46:46
 • 8kwtai3k - Brettemews - 05.11.2017 - 05:22:04
 • kzj1w4mb - BennybaX - 05.11.2017 - 04:54:28
 • o8vhd71t - Michaelpoems - 05.11.2017 - 04:50:36
 • rbyftpg9 - Billybroft - 05.11.2017 - 04:41:33
 • ul1yi14j - Aaronded - 05.11.2017 - 04:27:50
 • fli74asv - Michaelpoems - 05.11.2017 - 04:02:46
 • 1ofsqq64 - Aaronded - 05.11.2017 - 03:34:05
 • un6e3mje - Charlestem - 05.11.2017 - 03:22:03
 • dc11ncb4 - Charlestem - 05.11.2017 - 03:01:59
 • s0ec3l1u - Charlestem - 05.11.2017 - 01:39:02
 • uws6t8ox - Michaelpoems - 05.11.2017 - 01:37:12
 • fapl3xyo - Stewartnak - 05.11.2017 - 01:14:29
 • byv57smc - Brettemews - 05.11.2017 - 01:14:17
 • phin7dq2 - AlfredBus - 05.11.2017 - 01:51:21
 • kan0j1fs - Michaelpoems - 05.11.2017 - 01:43:42
 • dzgkb20w - Aaronded - 05.11.2017 - 01:41:40
 • ptom1onj - KennethVed - 05.11.2017 - 01:37:25
 • 4rtgabjm - Charlestem - 05.11.2017 - 01:36:23
 • uoavsgg1 - Brettemews - 05.11.2017 - 01:22:35
 • vgjc3f69 - Billybroft - 05.11.2017 - 00:53:05
 • u5c5psvx - Aaronded - 05.11.2017 - 00:48:59
 • qkjm5w18 - Charlestem - 05.11.2017 - 00:23:47
 • ugg5u83h - BennybaX - 05.11.2017 - 00:01:39
 • 1gp2lfok - Aaronded - 04.11.2017 - 23:15:03
 • pso091n8 - Michaelpoems - 04.11.2017 - 23:11:14
 • k8lisn8p - Aaronded - 04.11.2017 - 23:09:10
 • rq2l5opn - Michaelpoems - 04.11.2017 - 22:22:17
 • v03grkvv - Stewartnak - 04.11.2017 - 20:40:01
 • x1fx47j9 - Charlestem - 04.11.2017 - 20:00:05
 • b4ff8pvh - Brettemews - 04.11.2017 - 19:22:35
 • esvmmz91 - Charlestem - 04.11.2017 - 19:22:12
 • ahg0lk9h - Aaronded - 04.11.2017 - 19:20:10
 • 5q3xl0hv - Billybroft - 04.11.2017 - 19:12:37
 • 372m6spk - Aaronded - 04.11.2017 - 18:44:14
 • j2mev1br - BennybaX - 04.11.2017 - 18:29:52
 • i8y8wdtw - Charlestem - 04.11.2017 - 17:44:33
 • 1vi4d3wp - Stewartnak - 04.11.2017 - 15:22:15
 • xatoev1i - Michaelpoems - 04.11.2017 - 15:17:45
 • 63qprdq5 - Billybroft - 04.11.2017 - 14:11:46
 • zba5wih0 - Brettemews - 04.11.2017 - 14:09:47
 • i803pzxs - AlfredBus - 04.11.2017 - 13:55:59
 • 5nsatbv1 - BennybaX - 04.11.2017 - 13:55:54
 • shipo981 - Charlestem - 04.11.2017 - 13:53:57
 • q5jjvos7 - Aaronded - 04.11.2017 - 13:42:42
 • y17dtu4u - Charlestem - 04.11.2017 - 13:36:48
 • ztbub6h1 - KennethVed - 04.11.2017 - 13:28:33
 • ikiwg9nb - Aaronded - 04.11.2017 - 13:08:24
 • sx4dce5u - Michaelpoems - 04.11.2017 - 13:00:15
 • sv0pq311 - Michaelpoems - 04.11.2017 - 12:47:16
 • 19a0tbdf - Michaelpoems - 04.11.2017 - 12:07:35
 • o1gi6fk5 - Charlestem - 04.11.2017 - 11:58:02
 • wmkqcym2 - Aaronded - 04.11.2017 - 11:57:08
 • q0c4y4ux - Aaronded - 04.11.2017 - 10:41:13
 • d25s152s - Charlestem - 04.11.2017 - 10:17:16
 • zivgw84g - Stewartnak - 04.11.2017 - 10:09:43
 • sbhmuy2e - Brettemews - 04.11.2017 - 09:46:39
 • w33vsfaz - BennybaX - 04.11.2017 - 08:42:03
 • 2lrnytdl - Billybroft - 04.11.2017 - 08:30:14
 • 95ai3vzb - Michaelpoems - 04.11.2017 - 08:25:48
 • 7sz287eq - Aaronded - 04.11.2017 - 08:13:09
 • kfmpan2n - AlfredBus - 04.11.2017 - 07:56:31
 • oqbn13lv - Aaronded - 04.11.2017 - 07:50:41
 • s2yera8g - Brettemews - 04.11.2017 - 07:48:49
 • 02dv0qjo - KennethVed - 04.11.2017 - 07:25:35
 • k7l891pp - Charlestem - 04.11.2017 - 07:14:14
 • 65cz0ypq - Charlestem - 04.11.2017 - 07:08:36
 • qkcylvkm - Michaelpoems - 04.11.2017 - 06:42:13
 • ohedbkxn - Charlestem - 04.11.2017 - 06:24:59
 • hqwuf9n2 - Michaelpoems - 04.11.2017 - 06:11:43
 • zgtp8nx8 - Aaronded - 04.11.2017 - 06:05:04
 • padhuumt - Michaelpoems - 04.11.2017 - 05:32:36
 • p25dxciu - Charlestem - 04.11.2017 - 05:15:25
 • u1jqegbt - Brettemews - 04.11.2017 - 04:32:08
 • 85pshr4f - BennybaX - 04.11.2017 - 04:16:50
 • 680olh17 - Stewartnak - 04.11.2017 - 04:16:08
 • l7lneneo - Aaronded - 04.11.2017 - 03:46:16
 • 1utq9fii - Billybroft - 04.11.2017 - 02:59:04
 • g2m3fr25 - Charlestem - 04.11.2017 - 02:53:08
 • y0ydje9r - Aaronded - 04.11.2017 - 02:06:41
 • 13utdl4s - Michaelpoems - 04.11.2017 - 02:01:18
 • 46yxderr - Aaronded - 04.11.2017 - 01:49:01
 • 3ee3t3cd - Brettemews - 04.11.2017 - 01:45:09
 • 7g6qmdi4 - Aaronded - 04.11.2017 - 01:26:23
 • 1712n122 - AlfredBus - 04.11.2017 - 01:19:17
 • mjl1n5od - KennethVed - 04.11.2017 - 00:52:08
 • m1e6wmxr - Charlestem - 04.11.2017 - 00:36:54
 • 29fbxokn - Michaelpoems - 04.11.2017 - 00:10:31
 • z3q6gtqu - Michaelpoems - 04.11.2017 - 00:02:45
 • n1vklyxp - BennybaX - 03.11.2017 - 23:53:31
 • dwimnrle - Charlestem - 03.11.2017 - 23:51:39
 • 2dwn6eds - Michaelpoems - 03.11.2017 - 23:19:16
 • gub4pxhu - Charlestem - 03.11.2017 - 23:15:54
 • 9bwqo9e5 - Stewartnak - 03.11.2017 - 23:03:01
 • i6r5rsvr - Brettemews - 03.11.2017 - 22:40:31
 • vzcmt0xy - Charlestem - 03.11.2017 - 22:20:10
 • 4ggvs0bc - Brettemews - 03.11.2017 - 21:06:15
 • jb3s2r0z - Aaronded - 03.11.2017 - 20:56:38
 • mne3uyhj - Billybroft - 03.11.2017 - 20:49:21
 • y9n6sxe3 - Aaronded - 03.11.2017 - 20:33:54
 • hoignat6 - Aaronded - 03.11.2017 - 20:10:05
 • zkuawx4n - Aaronded - 03.11.2017 - 20:04:33
 • wfoxjx8r - BennybaX - 03.11.2017 - 19:28:51
 • 985yqyc4 - Charlestem - 03.11.2017 - 19:08:45
 • 5pdgiy57 - AlfredBus - 03.11.2017 - 19:02:56
 • sfgp0b44 - Michaelpoems - 03.11.2017 - 18:55:43
 • dzdjjbws - KennethVed - 03.11.2017 - 18:31:37
 • 4g3e82zs - Michaelpoems - 03.11.2017 - 18:06:18
 • alwr15hv - Charlestem - 03.11.2017 - 17:59:07
 • pwn1d8ru - Michaelpoems - 03.11.2017 - 17:51:02
 • ddx6qcht - Brettemews - 03.11.2017 - 17:34:14
 • daapru0h - Stewartnak - 03.11.2017 - 17:13:37
 • ng4q8svv - Michaelpoems - 03.11.2017 - 16:47:23
 • z8h0edh1 - Charlestem - 03.11.2017 - 16:24:26
 • 9nv91vsw - Charlestem - 03.11.2017 - 16:04:30
 • 9u0kvomq - Brettemews - 03.11.2017 - 15:54:33
 • jcr2zsow - Charlestem - 03.11.2017 - 15:52:50
 • k00tio9a - Aaronded - 03.11.2017 - 14:52:05
 • 0jwjck54 - Billybroft - 03.11.2017 - 14:37:58
 • 31r02jky - Aaronded - 03.11.2017 - 14:26:45
 • pwmn2xan - Aaronded - 03.11.2017 - 14:14:50
 • uhsi6hh8 - BennybaX - 03.11.2017 - 14:06:35
 • 5u9swflq - Aaronded - 03.11.2017 - 13:34:26
 • pgq27rek - Brettemews - 03.11.2017 - 12:55:30
 • 3dbw2nkv - AlfredBus - 03.11.2017 - 12:32:41
 • fpimd2ib - Michaelpoems - 03.11.2017 - 12:03:52
 • nu2tj3qq - KennethVed - 03.11.2017 - 11:45:35
 • levt8x0l - Michaelpoems - 03.11.2017 - 11:32:39
 • uohjo4kg - Charlestem - 03.11.2017 - 11:04:32
 • vyeflyp4 - Charlestem - 03.11.2017 - 10:58:43
 • 14yf9del - Michaelpoems - 03.11.2017 - 10:54:47
 • vbev8t2w - Stewartnak - 03.11.2017 - 10:50:44
 • jatw0tfr - Charlestem - 03.11.2017 - 10:33:06
 • 9z2azzga - Brettemews - 03.11.2017 - 09:58:39
 • uop256pw - BennybaX - 03.11.2017 - 09:25:30
 • gcu1znxt - Michaelpoems - 03.11.2017 - 09:08:21
 • q3bpkxji - Charlestem - 03.11.2017 - 09:03:44
 • okkdp3qv - Aaronded - 03.11.2017 - 08:55:27
 • d5plymqi - Aaronded - 03.11.2017 - 08:44:31
 • 66h5xxvr - Billybroft - 03.11.2017 - 08:22:21
 • a6sp167r - Charlestem - 03.11.2017 - 07:54:01
 • 6evsie1o - Aaronded - 03.11.2017 - 07:34:32
 • v2g1l68b - Brettemews - 03.11.2017 - 07:05:05
 • 1clc2ghl - Aaronded - 03.11.2017 - 06:54:02
 • 4mqyvyxr - AlfredBus - 03.11.2017 - 05:38:19
 • tt55njdt - KennethVed - 03.11.2017 - 05:21:18
 • efw36fgf - Brettemews - 03.11.2017 - 05:20:40
 • oh7e8b0b - Michaelpoems - 03.11.2017 - 05:12:27
 • j8c480jf - Michaelpoems - 03.11.2017 - 04:50:01
 • y6titl96 - Stewartnak - 03.11.2017 - 04:43:34
 • v12n81l2 - Michaelpoems - 03.11.2017 - 04:23:51
 • kv7x6ilm - Charlestem - 03.11.2017 - 04:17:05
 • 1dk7gefh - BennybaX - 03.11.2017 - 04:13:21
 • c08bf3ge - Charlestem - 03.11.2017 - 03:33:49
 • tvw2qhol - Billybroft - 03.11.2017 - 03:28:00
 • ilmwvoq6 - Charlestem - 03.11.2017 - 03:27:53
 • djkw09sf - Aaronded - 03.11.2017 - 03:01:39
 • 7zpfsg5t - Aaronded - 03.11.2017 - 02:27:31
 • 1vrvffwz - Charlestem - 03.11.2017 - 02:13:24
 • d94s31vj - Michaelpoems - 03.11.2017 - 02:12:51
 • a2uu5ns2 - Aaronded - 03.11.2017 - 01:40:14
 • edd73kuf - Brettemews - 03.11.2017 - 01:04:03
 • csd6f6xf - Aaronded - 03.11.2017 - 00:57:51
 • uzfoxgo9 - Charlestem - 03.11.2017 - 00:53:06
 • qbkn9ul3 - KennethVed - 02.11.2017 - 23:53:56
 • 5wmow12o - AlfredBus - 02.11.2017 - 23:36:55
 • 83b16mp4 - Brettemews - 02.11.2017 - 23:33:37
 • bt03xg57 - Stewartnak - 02.11.2017 - 22:58:01
 • 1cs7t80v - Michaelpoems - 02.11.2017 - 22:42:40
 • gn7v3zqx - Michaelpoems - 02.11.2017 - 22:32:48
 • pzow7o8x - Michaelpoems - 02.11.2017 - 22:18:19
 • jds0kio3 - BennybaX - 02.11.2017 - 22:08:07
 • gugyrzuj - Charlestem - 02.11.2017 - 22:00:51
 • 14h8wfak - Billybroft - 02.11.2017 - 21:51:55
 • tjoyg9ps - Charlestem - 02.11.2017 - 21:15:29
 • ejbv3goa - Aaronded - 02.11.2017 - 20:54:23
 • 2699dhe3 - Aaronded - 02.11.2017 - 20:17:46
 • 95ezilcw - Charlestem - 02.11.2017 - 19:48:22
 • iju6j0d2 - Aaronded - 02.11.2017 - 19:45:19
 • ugix54t1 - Charlestem - 02.11.2017 - 19:30:17
 • 0vdtjdr0 - Aaronded - 02.11.2017 - 19:16:03
 • xv09oj33 - Michaelpoems - 02.11.2017 - 19:15:03
 • 0nzwwutl - Brettemews - 02.11.2017 - 19:11:43
 • evlqcxu2 - Brettemews - 02.11.2017 - 18:06:27
 • tarikzti - KennethVed - 02.11.2017 - 17:53:07
 • ld04hmdz - AlfredBus - 02.11.2017 - 17:35:58
 • vr2yrnfh - Stewartnak - 02.11.2017 - 17:13:36
 • n9bt7sqt - Charlestem - 02.11.2017 - 16:56:49
 • wo5691sj - Michaelpoems - 02.11.2017 - 16:34:19
 • plea8g3q - Michaelpoems - 02.11.2017 - 16:26:32
 • 9s1cf2y6 - BennybaX - 02.11.2017 - 16:08:07
 • eskxlwpo - Billybroft - 02.11.2017 - 16:02:27
 • p9w84gbw - Michaelpoems - 02.11.2017 - 15:43:17
 • cz74vmd4 - Charlestem - 02.11.2017 - 15:40:37
 • 1eq97yt6 - Aaronded - 02.11.2017 - 15:09:21
 • 0lx6ell0 - Aaronded - 02.11.2017 - 15:01:54
 • qilqkyc8 - Charlestem - 02.11.2017 - 13:58:04
 • 6prumdt8 - Charlestem - 02.11.2017 - 13:39:19
 • 84k6yvog - Aaronded - 02.11.2017 - 13:23:45
 • 7jxnux2l - Brettemews - 02.11.2017 - 13:18:19
 • uspbriu7 - Michaelpoems - 02.11.2017 - 13:02:38
 • 9endk8d4 - Aaronded - 02.11.2017 - 12:52:15
 • stihlqfj - KennethVed - 02.11.2017 - 12:33:03
 • g4tjp7b6 - Brettemews - 02.11.2017 - 12:18:35
 • 45tssvy8 - Charlestem - 02.11.2017 - 12:06:15
 • xbh23f75 - AlfredBus - 02.11.2017 - 12:04:02
 • tz9v7ah2 - Stewartnak - 02.11.2017 - 11:16:20
 • kguxp2fy - Aaronded - 02.11.2017 - 10:15:03
 • lsn1d4vw - Michaelpoems - 02.11.2017 - 10:12:43
 • 1ixys0qd - Michaelpoems - 02.11.2017 - 10:11:33
 • uvm5fw9x - Charlestem - 02.11.2017 - 09:53:45
 • 1z3ql5vn - Billybroft - 02.11.2017 - 09:53:30
 • fap0zvuv - BennybaX - 02.11.2017 - 09:48:36
 • vuinnwvi - Charlestem - 02.11.2017 - 09:11:58
 • a9mgdq0p - Michaelpoems - 02.11.2017 - 08:55:41
 • hw0clom7 - Aaronded - 02.11.2017 - 08:50:53
 • c7krk02l - Charlestem - 02.11.2017 - 08:29:35
 • i9subofn - Brettemews - 02.11.2017 - 07:17:50
 • on5arup2 - Michaelpoems - 02.11.2017 - 07:10:29
 • jpeink37 - Brettemews - 02.11.2017 - 07:02:00
 • 1aos9ofq - Aaronded - 02.11.2017 - 06:47:20
 • g5rpgaqb - Aaronded - 02.11.2017 - 06:43:39
 • fl71cjnl - Stewartnak - 02.11.2017 - 06:22:32
 • hahnw0gq - KennethVed - 02.11.2017 - 06:10:20
 • 5zhse7z6 - AlfredBus - 02.11.2017 - 05:41:42
 • mgnot00d - Charlestem - 02.11.2017 - 05:39:17
 • upi624lv - Charlestem - 02.11.2017 - 05:09:09
 • 4bdtsdxe - Aaronded - 02.11.2017 - 04:53:59
 • vgmja87i - Michaelpoems - 02.11.2017 - 04:32:31
 • qhksa5p1 - Charlestem - 02.11.2017 - 04:20:19
 • za40siwg - Billybroft - 02.11.2017 - 03:45:16
 • 1vm407tn - Michaelpoems - 02.11.2017 - 03:29:58
 • jg2uaqcy - BennybaX - 02.11.2017 - 03:27:35
 • i0pcmfd6 - Aaronded - 02.11.2017 - 02:24:50
 • qt8x1y6l - Brettemews - 02.11.2017 - 02:17:29
 • pbw60zpo - Charlestem - 02.11.2017 - 02:14:51
 • 9s8ctb6s - Michaelpoems - 02.11.2017 - 02:06:50
 • cjtttpr2 - Charlestem - 02.11.2017 - 01:39:59
 • egy5q5ce - Aaronded - 02.11.2017 - 01:32:50
 • fq2q0aip - Brettemews - 02.11.2017 - 01:30:45
 • vdgolnzp - Aaronded - 02.11.2017 - 00:52:12
 • s5etxfga - Michaelpoems - 02.11.2017 - 00:48:52
 • kva6ts5r - Stewartnak - 02.11.2017 - 00:34:16
 • nti9xwnp - Charlestem - 02.11.2017 - 00:23:53
 • l19jq27w - KennethVed - 01.11.2017 - 23:49:44
 • mbxxzzfu - AlfredBus - 01.11.2017 - 23:29:00
 • 1zbawc71 - Aaronded - 01.11.2017 - 22:30:49
 • rdr3f78o - Michaelpoems - 01.11.2017 - 21:55:20
 • 16kldzp4 - Billybroft - 01.11.2017 - 21:51:42
 • jlk1hfug - Charlestem - 01.11.2017 - 21:47:49
 • ppc08nil - Brettemews - 01.11.2017 - 21:20:59
 • hi606gec - BennybaX - 01.11.2017 - 21:18:24
 • 17hsdoud - Michaelpoems - 01.11.2017 - 20:53:30
 • zylqv0ps - Aaronded - 01.11.2017 - 20:49:27
 • auf394p7 - Charlestem - 01.11.2017 - 20:49:01
 • 0vjk4871 - Charlestem - 01.11.2017 - 20:35:51
 • jqsqb3qd - Brettemews - 01.11.2017 - 20:08:19
 • 71ea1zjl - Aaronded - 01.11.2017 - 20:03:12
 • cisd5o27 - Michaelpoems - 01.11.2017 - 19:52:01
 • reyj9c0c - Stewartnak - 01.11.2017 - 18:57:08
 • 48q8wbxx - Michaelpoems - 01.11.2017 - 18:34:06
 • gu9uswmp - Aaronded - 01.11.2017 - 18:08:17
 • bpwy08m1 - Charlestem - 01.11.2017 - 18:04:21
 • t8592r8k - KennethVed - 01.11.2017 - 17:40:04
 • edpw3n9k - Charlestem - 01.11.2017 - 17:33:32
 • neenrazr - AlfredBus - 01.11.2017 - 17:19:47
 • 7uh6hwa5 - BennybaX - 01.11.2017 - 16:20:45
 • szp7x2uo - Michaelpoems - 01.11.2017 - 16:16:09
 • jon4pc9i - Aaronded - 01.11.2017 - 16:13:04
 • 8rdsr8he - Billybroft - 01.11.2017 - 16:06:39
 • f6yj7bl4 - Brettemews - 01.11.2017 - 15:29:20
 • 8o41n9kj - Charlestem - 01.11.2017 - 15:15:40
 • r653m0ev - Aaronded - 01.11.2017 - 14:52:21
 • xhanizsp - Brettemews - 01.11.2017 - 14:19:00
 • ik3ih7a5 - Charlestem - 01.11.2017 - 14:09:58
 • znxppsa0 - Michaelpoems - 01.11.2017 - 13:44:52
 • 97o1rybb - Aaronded - 01.11.2017 - 13:43:09
 • 0ezgtwek - Stewartnak - 01.11.2017 - 13:04:25
 • wl5scr69 - Michaelpoems - 01.11.2017 - 12:47:13
 • zoo947pg - Charlestem - 01.11.2017 - 12:46:32
 • gjp905c9 - Charlestem - 01.11.2017 - 12:40:55
 • idrzzyov - Michaelpoems - 01.11.2017 - 12:34:49
 • rybrh0cs - Aaronded - 01.11.2017 - 12:23:45
 • 9cuf216m - KennethVed - 01.11.2017 - 11:15:21
 • ftzrfg9s - AlfredBus - 01.11.2017 - 10:53:58
 • kud4unyb - Aaronded - 01.11.2017 - 10:45:33
 • 84k1jo87 - Charlestem - 01.11.2017 - 10:20:56
 • qe3k54dj - Billybroft - 01.11.2017 - 10:14:12
 • pqh48xir - Brettemews - 01.11.2017 - 10:01:20
 • ab0c3ka9 - BennybaX - 01.11.2017 - 09:45:54
 • tvntznrk - Charlestem - 01.11.2017 - 09:16:29
 • mcnvdw31 - Michaelpoems - 01.11.2017 - 09:08:46
 • 4gdn59vo - Aaronded - 01.11.2017 - 08:33:03
 • fqhfpfx9 - Brettemews - 01.11.2017 - 08:31:39
 • 4qdlxd7y - Aaronded - 01.11.2017 - 08:10:39
 • 2laot529 - Charlestem - 01.11.2017 - 08:04:04
 • 5ksez1la - Michaelpoems - 01.11.2017 - 07:06:10
 • j1if5ij8 - Stewartnak - 01.11.2017 - 06:59:30
 • qcowyemo - Charlestem - 01.11.2017 - 06:52:25
 • zi2w5wcz - Michaelpoems - 01.11.2017 - 06:49:29
 • ojxny9ou - Michaelpoems - 01.11.2017 - 06:04:39
 • nqz48eu2 - Aaronded - 01.11.2017 - 05:57:00
 • 8toot2wx - Charlestem - 01.11.2017 - 05:46:49
 • kugspuv2 - Brettemews - 01.11.2017 - 04:54:46
 • wp1tgb3g - Aaronded - 01.11.2017 - 04:38:59
 • rz1gwsht - KennethVed - 01.11.2017 - 04:26:13
 • jhgo4tvt - AlfredBus - 01.11.2017 - 04:07:29
 • 5ev9u0mt - Billybroft - 01.11.2017 - 03:59:38
 • qr23mhbo - Charlestem - 01.11.2017 - 03:34:48
 • aufo8kji - Charlestem - 01.11.2017 - 03:30:15
 • xlyzecqx - BennybaX - 01.11.2017 - 03:18:14
 • 59kxfh3k - Brettemews - 01.11.2017 - 03:17:55
 • 2z0nlaph - Aaronded - 01.11.2017 - 02:53:44
 • 20edmvf4 - Michaelpoems - 01.11.2017 - 02:50:15
 • vki4rqln - Aaronded - 01.11.2017 - 02:37:13
 • a0r51rqp - Charlestem - 01.11.2017 - 02:28:42
 • 6v1fd2nc - Michaelpoems - 01.11.2017 - 01:19:22
 • wmhrhd1g - Stewartnak - 01.11.2017 - 00:53:31
 • ziz7l5g0 - Aaronded - 31.10.2017 - 23:57:31
 • 9j818d8h - Michaelpoems - 31.10.2017 - 23:49:24
 • 3s236tri - Charlestem - 31.10.2017 - 23:48:33
 • bs5yc458 - Brettemews - 31.10.2017 - 23:37:15
 • mah8c9sq - Michaelpoems - 31.10.2017 - 23:29:15
 • 1wjwg4ua - Charlestem - 31.10.2017 - 22:59:26
 • iqrqcdnd - Charlestem - 31.10.2017 - 22:46:25
 • a00rrcx5 - Aaronded - 31.10.2017 - 22:18:54
 • 85ihmzyd - KennethVed - 31.10.2017 - 22:03:35
 • cizvjain - Billybroft - 31.10.2017 - 21:44:15
 • hnng4stb - AlfredBus - 31.10.2017 - 21:43:10
 • v03p0kfs - Brettemews - 31.10.2017 - 21:07:04
 • l3s0wtjt - BennybaX - 31.10.2017 - 20:48:20
 • 2tlvqk1k - Charlestem - 31.10.2017 - 20:44:03
 • d1hcga78 - Aaronded - 31.10.2017 - 20:33:00
 • 01fgn1gg - Aaronded - 31.10.2017 - 20:28:50
 • pk8zow5i - Michaelpoems - 31.10.2017 - 19:56:22
 • ga3g3byj - Charlestem - 31.10.2017 - 19:32:58
 • hahy09fr - Michaelpoems - 31.10.2017 - 19:23:24
 • x2vs6q43 - Brettemews - 31.10.2017 - 19:15:15
 • wju6b6oi - Aaronded - 31.10.2017 - 18:46:57
 • jo7etomc - Stewartnak - 31.10.2017 - 18:09:50
 • w88ndrnd - Michaelpoems - 31.10.2017 - 16:59:01
 • n2f6igjt - Aaronded - 31.10.2017 - 16:49:14
 • a7jpwlbw - Charlestem - 31.10.2017 - 16:44:25
 • 5i4laegf - Charlestem - 31.10.2017 - 16:41:47
 • dq1jjui4 - Michaelpoems - 31.10.2017 - 16:34:24
 • ad0ivhc5 - KennethVed - 31.10.2017 - 16:30:33
 • qy8js1qe - Charlestem - 31.10.2017 - 16:06:28
 • d10isciq - Brettemews - 31.10.2017 - 15:48:48
 • 2mfjf8gf - AlfredBus - 31.10.2017 - 15:23:14
 • wgql6enf - Billybroft - 31.10.2017 - 15:11:17
 • bp65p178 - BennybaX - 31.10.2017 - 14:38:08
 • x3m7sntj - Aaronded - 31.10.2017 - 14:02:14
 • mce2fg73 - Aaronded - 31.10.2017 - 14:01:30
 • iy6lb0he - Charlestem - 31.10.2017 - 13:58:42
 • 0y6oy7tg - Aaronded - 31.10.2017 - 13:54:05
 • 6okuwdzh - Michaelpoems - 31.10.2017 - 13:51:16
 • ul3z9v69 - Brettemews - 31.10.2017 - 13:28:49
 • gx4mj3ys - Michaelpoems - 31.10.2017 - 13:08:44
 • 7u5sbr89 - Charlestem - 31.10.2017 - 12:39:28
 • uepz9me5 - Stewartnak - 31.10.2017 - 12:32:43
 • jfuptz3v - Aaronded - 31.10.2017 - 11:30:10
 • nuykqxlo - KennethVed - 31.10.2017 - 11:17:44
 • d1jiydno - Charlestem - 31.10.2017 - 10:50:40
 • ce0vmx9u - Michaelpoems - 31.10.2017 - 10:30:05
 • 9sgjjen2 - Brettemews - 31.10.2017 - 10:27:17
 • uflvomq1 - Billybroft - 31.10.2017 - 10:20:46
 • 6rt3nnn2 - Michaelpoems - 31.10.2017 - 09:48:23
 • fz0jasr8 - Charlestem - 31.10.2017 - 09:34:31
 • 52eb2yoc - Charlestem - 31.10.2017 - 09:12:21
 • ly4tl0b1 - AlfredBus - 31.10.2017 - 09:06:56
 • cjeebheb - BennybaX - 31.10.2017 - 08:47:27
 • xj8dxecv - Michaelpoems - 31.10.2017 - 08:29:09
 • 12vjdu0n - Aaronded - 31.10.2017 - 08:01:53
 • 8tv5u46e - Aaronded - 31.10.2017 - 07:45:35
 • mbwv1inm - Aaronded - 31.10.2017 - 07:34:12
 • clx9rt68 - Brettemews - 31.10.2017 - 07:08:51
 • 8gtrgg80 - Charlestem - 31.10.2017 - 07:08:13
 • 6b8bwny8 - Aaronded - 31.10.2017 - 06:42:06
 • tfi0zbsr - Stewartnak - 31.10.2017 - 06:29:20
 • mbde5288 - Michaelpoems - 31.10.2017 - 06:18:21
 • ql48h5mk - Charlestem - 31.10.2017 - 05:46:24
 • saxvlzwx - KennethVed - 31.10.2017 - 05:32:40
 • uelykwvy - Charlestem - 31.10.2017 - 05:15:46
 • 65aeydy3 - Billybroft - 31.10.2017 - 04:52:03
 • 3oiztuwa - Brettemews - 31.10.2017 - 04:24:58
 • 59bgax0a - Michaelpoems - 31.10.2017 - 03:48:34
 • w2hehmpw - BennybaX - 31.10.2017 - 03:43:10
 • zjpyvoj4 - Michaelpoems - 31.10.2017 - 03:27:58
 • w49tkl2e - Brettemews - 31.10.2017 - 02:55:20
 • fhh2otmc - Charlestem - 31.10.2017 - 02:50:45
 • j3v6m0ye - Charlestem - 31.10.2017 - 02:46:03
 • w2fxa9nh - AlfredBus - 31.10.2017 - 02:44:12
 • lp178pex - Aaronded - 31.10.2017 - 02:05:59
 • isp0rpmh - Aaronded - 31.10.2017 - 01:53:27
 • 0a3l840z - Michaelpoems - 31.10.2017 - 01:31:56
 • eh1qh34q - Aaronded - 31.10.2017 - 01:05:29
 • cvq1214h - Aaronded - 31.10.2017 - 00:39:11
 • o31ue7pq - Stewartnak - 31.10.2017 - 00:36:02
 • qklzp8ql - Charlestem - 30.10.2017 - 23:52:21
 • 5y3vwiag - Michaelpoems - 30.10.2017 - 23:50:00
 • nsb8ij1e - KennethVed - 30.10.2017 - 23:45:51
 • aef8uny7 - Charlestem - 30.10.2017 - 23:30:04
 • x34xooiy - Billybroft - 30.10.2017 - 23:09:05
 • m1akgenr - Brettemews - 30.10.2017 - 22:47:44
 • 9dxxsj7d - Charlestem - 30.10.2017 - 22:44:03
 • kdi5qq21 - BennybaX - 30.10.2017 - 22:19:36
 • xo1gs091 - Michaelpoems - 30.10.2017 - 21:28:35
 • u4fqyent - Brettemews - 30.10.2017 - 21:22:24
 • 3z75fm6j - Michaelpoems - 30.10.2017 - 20:46:20
 • gbumswfw - AlfredBus - 30.10.2017 - 20:38:30
 • mgc6b34i - Aaronded - 30.10.2017 - 19:58:58
 • 62md4h6d - Charlestem - 30.10.2017 - 19:53:49
 • m0anm7wj - Aaronded - 30.10.2017 - 19:53:09
 • kin2ugpv - Charlestem - 30.10.2017 - 19:51:14
 • 9i6tbfbc - Aaronded - 30.10.2017 - 19:44:17
 • xvho3c60 - Michaelpoems - 30.10.2017 - 19:08:06
 • lmejf1qo - Stewartnak - 30.10.2017 - 18:54:59
 • 2ambl5ec - Aaronded - 30.10.2017 - 18:42:08
 • wikxss8p - KennethVed - 30.10.2017 - 18:09:40
 • fd7n845v - Michaelpoems - 30.10.2017 - 17:47:47
 • 052tm4cg - Billybroft - 30.10.2017 - 17:34:50
 • pugblf46 - Brettemews - 30.10.2017 - 17:34:13
 • 82q18ao4 - Charlestem - 30.10.2017 - 17:05:58
 • lhoot421 - Charlestem - 30.10.2017 - 16:55:43
 • shorsq3s - Charlestem - 30.10.2017 - 16:53:27
 • ukcfizia - BennybaX - 30.10.2017 - 16:41:11
 • kulxj83v - Brettemews - 30.10.2017 - 15:45:48
 • isjm9uhm - Aaronded - 30.10.2017 - 15:23:43
 • f9rvll3y - AlfredBus - 30.10.2017 - 15:03:37
 • 3zchlngn - Michaelpoems - 30.10.2017 - 14:20:16
 • 3z4w1i4f - Michaelpoems - 30.10.2017 - 13:49:39
 • 3yo3f0dh - Michaelpoems - 30.10.2017 - 13:38:06
 • uazeo3j9 - Stewartnak - 30.10.2017 - 12:56:08
 • wzyi6ang - Aaronded - 30.10.2017 - 12:55:23
 • s33imuh7 - Charlestem - 30.10.2017 - 12:55:18
 • lxugbjp2 - Charlestem - 30.10.2017 - 12:47:56
 • zgcylib4 - Aaronded - 30.10.2017 - 12:44:58
 • nmtmix8w - Brettemews - 30.10.2017 - 12:34:02
 • pxo815si - KennethVed - 30.10.2017 - 12:29:33
 • 6z4kq0ls - Aaronded - 30.10.2017 - 12:11:08
 • h5u3a9ul - Billybroft - 30.10.2017 - 11:33:37
 • f7rnsrbc - Michaelpoems - 30.10.2017 - 11:19:39
 • 1adpkals - Charlestem - 30.10.2017 - 11:06:16
 • z6ijwlt8 - BennybaX - 30.10.2017 - 10:54:28
 • ve58j19f - Aaronded - 30.10.2017 - 10:49:08
 • t1o5152i - Charlestem - 30.10.2017 - 10:42:06
 • 8jumt1kj - Brettemews - 30.10.2017 - 09:54:54
 • kt0nsna9 - AlfredBus - 30.10.2017 - 09:53:40
 • 7x9gv0zs - Charlestem - 30.10.2017 - 09:38:12
 • osycpp8j - Michaelpoems - 30.10.2017 - 08:43:27
 • 47fsuhue - Aaronded - 30.10.2017 - 07:41:56
 • 9haff9ff - Stewartnak - 30.10.2017 - 07:14:28
 • wyei40tw - Brettemews - 30.10.2017 - 06:53:23
 • sd9fkote - Aaronded - 30.10.2017 - 06:41:18
 • 9qd02hlx - Michaelpoems - 30.10.2017 - 06:37:58
 • or054s7x - Michaelpoems - 30.10.2017 - 06:35:56
 • 2jsomvb2 - Charlestem - 30.10.2017 - 06:12:01
 • qg1xllf1 - KennethVed - 30.10.2017 - 06:06:34
 • q0k1zu3t - Charlestem - 30.10.2017 - 06:03:46
 • 31nqodog - Aaronded - 30.10.2017 - 06:02:07
 • i1m8rxpb - Billybroft - 30.10.2017 - 05:40:31
 • uc2jvvf9 - AlfredBus - 30.10.2017 - 05:20:43
 • 83o85nod - Charlestem - 30.10.2017 - 05:01:40
 • ymh5ix99 - Michaelpoems - 30.10.2017 - 04:46:08
 • n434d0jc - Aaronded - 30.10.2017 - 04:39:14
 • sfhd5oxp - BennybaX - 30.10.2017 - 04:31:37
 • 63k3wq2y - Brettemews - 30.10.2017 - 04:24:15
 • eap9tc9f - Charlestem - 30.10.2017 - 03:41:27
 • j87yeah2 - Michaelpoems - 30.10.2017 - 02:58:21
 • nah1bwbg - Charlestem - 30.10.2017 - 02:57:39
 • n9gk4htl - Stewartnak - 30.10.2017 - 02:17:01
 • lqu9u2h3 - Aaronded - 30.10.2017 - 01:19:56
 • 4s0dpkgb - Aaronded - 30.10.2017 - 00:52:40
 • ptnlqsi0 - Aaronded - 30.10.2017 - 00:44:56
 • y34i5doy - Michaelpoems - 30.10.2017 - 00:44:19
 • 0tk3anyk - Brettemews - 30.10.2017 - 00:42:57
 • gjeshwtz - Charlestem - 30.10.2017 - 00:11:50
 • ajno0d7n - AlfredBus - 30.10.2017 - 00:01:23
 • cqnfz5ke - KennethVed - 29.10.2017 - 23:47:04
 • sljlpuwd - Michaelpoems - 29.10.2017 - 23:27:30
 • yyw551gx - BennybaX - 29.10.2017 - 23:20:50
 • 4gzegdvo - Billybroft - 29.10.2017 - 23:17:37
 • jzueoa84 - Charlestem - 29.10.2017 - 23:07:30
 • vr0txthy - Aaronded - 29.10.2017 - 22:03:08
 • day07vxa - Charlestem - 29.10.2017 - 21:59:44
 • 0zbaholj - Brettemews - 29.10.2017 - 21:54:34
 • 805w7m9y - Michaelpoems - 29.10.2017 - 21:39:13
 • itwnm3jq - Charlestem - 29.10.2017 - 20:46:30
 • neftu686 - Stewartnak - 29.10.2017 - 20:36:37
 • s0y467jf - Michaelpoems - 29.10.2017 - 20:31:56
 • w1b8kr4y - Aaronded - 29.10.2017 - 20:13:52
 • 3kcpj311 - Charlestem - 29.10.2017 - 20:07:17
 • teqzh5yz - Brettemews - 29.10.2017 - 19:36:22
 • 1ah7a6om - Michaelpoems - 29.10.2017 - 19:10:56
 • go1wl24x - Aaronded - 29.10.2017 - 19:03:37
 • y9oxtdki - BennybaX - 29.10.2017 - 18:56:55
 • xh1fvguc - Aaronded - 29.10.2017 - 18:09:05
 • 7ob53yz1 - AlfredBus - 29.10.2017 - 17:41:31
 • lxqvr9um - KennethVed - 29.10.2017 - 17:21:12
 • oa9fkv7d - Billybroft - 29.10.2017 - 17:19:19
 • bmwmxl9y - Charlestem - 29.10.2017 - 17:06:27
 • 7yz5ik43 - Michaelpoems - 29.10.2017 - 16:28:05
 • jvmsrb3i - Charlestem - 29.10.2017 - 16:21:43
 • ga5r2bpz - Brettemews - 29.10.2017 - 16:14:51
 • 5t95p2xt - Aaronded - 29.10.2017 - 16:05:06
 • 4dib8dm4 - Charlestem - 29.10.2017 - 15:16:13
 • wt2n91xb - Michaelpoems - 29.10.2017 - 15:07:17
 • qung7ulu - Stewartnak - 29.10.2017 - 15:03:16
 • 7asuo7cx - Aaronded - 29.10.2017 - 14:48:47
 • gv8adjp4 - BennybaX - 29.10.2017 - 14:38:30
 • j9rwtqlu - Brettemews - 29.10.2017 - 14:17:06
 • p69q2dxg - Charlestem - 29.10.2017 - 14:06:02
 • lskktov1 - Michaelpoems - 29.10.2017 - 13:33:45
 • h1wczzwn - Aaronded - 29.10.2017 - 13:33:02
 • 0a94w18q - Charlestem - 29.10.2017 - 13:18:11
 • qsk7mi6e - Michaelpoems - 29.10.2017 - 13:14:05
 • 376ishgv - Brettemews - 29.10.2017 - 11:32:24
 • d83dn8n0 - KennethVed - 29.10.2017 - 11:19:13
 • fmwm93n0 - AlfredBus - 29.10.2017 - 11:18:11
 • qs9v6zxa - Aaronded - 29.10.2017 - 11:16:36
 • qfxavzlc - Aaronded - 29.10.2017 - 10:09:30
 • 4zgu5ygn - Charlestem - 29.10.2017 - 09:57:57
 • 0iz5972w - Billybroft - 29.10.2017 - 09:56:57
 • wjkl9mo7 - Aaronded - 29.10.2017 - 09:43:02
 • 5zhji42a - Stewartnak - 29.10.2017 - 09:40:02
 • s3mlmgb6 - Michaelpoems - 29.10.2017 - 09:38:23
 • 1c9396e7 - Michaelpoems - 29.10.2017 - 09:29:55
 • 3ah18a0q - Charlestem - 29.10.2017 - 09:25:51
 • affy681a - Brettemews - 29.10.2017 - 09:22:12
 • itbs8k8j - BennybaX - 29.10.2017 - 09:16:23
 • tia614cx - Charlestem - 29.10.2017 - 08:20:26
 • whez3q51 - Aaronded - 29.10.2017 - 07:12:38
 • 2pkg2zl1 - Charlestem - 29.10.2017 - 07:11:58
 • kn1eyfmv - KennethVed - 29.10.2017 - 06:34:25
 • jjurr0x8 - Michaelpoems - 29.10.2017 - 06:29:09
 • wq9t495o - Charlestem - 29.10.2017 - 06:20:12
 • hcrjy08e - Michaelpoems - 29.10.2017 - 06:08:17
 • qsb41r42 - Brettemews - 29.10.2017 - 05:52:34
 • jfv4fo9w - Aaronded - 29.10.2017 - 05:06:06
 • pw5fxza8 - AlfredBus - 29.10.2017 - 04:55:11
 • f4u1sl7x - BennybaX - 29.10.2017 - 04:21:55
 • 1j5q66b1 - Aaronded - 29.10.2017 - 04:09:49
 • o0r0dexq - Brettemews - 29.10.2017 - 04:08:57
 • 27jcygt4 - Michaelpoems - 29.10.2017 - 04:07:45
 • sj3c1mtg - Aaronded - 29.10.2017 - 04:06:31
 • a9u6wbs4 - Billybroft - 29.10.2017 - 03:50:42
 • r4vwtlct - Stewartnak - 29.10.2017 - 03:35:56
 • de3lkpt7 - Charlestem - 29.10.2017 - 02:45:28
 • x9tap6v6 - Charlestem - 29.10.2017 - 02:36:17
 • 56q66oj6 - Michaelpoems - 29.10.2017 - 02:32:42
 • 5yetlyxg - Aaronded - 29.10.2017 - 01:44:21
 • 9e44nvjq - Charlestem - 29.10.2017 - 01:33:12
 • zr8f6kzd - KennethVed - 29.10.2017 - 00:53:19
 • yznu9uxa - Charlestem - 29.10.2017 - 00:39:01
 • opiqgooq - Brettemews - 29.10.2017 - 00:37:59
 • 75gagctx - BennybaX - 28.10.2017 - 23:33:27
 • q0ymtrl2 - Michaelpoems - 28.10.2017 - 23:32:54
 • hi7o5yr5 - Charlestem - 28.10.2017 - 23:32:09
 • qtrfo9x0 - Aaronded - 28.10.2017 - 23:20:27
 • rj2khu88 - Brettemews - 28.10.2017 - 23:11:56
 • qwcyyemi - Michaelpoems - 28.10.2017 - 23:10:29
 • hsjfcaih - Aaronded - 28.10.2017 - 22:51:51
 • vgbtexc8 - Michaelpoems - 28.10.2017 - 22:48:44
 • h7sub5rh - AlfredBus - 28.10.2017 - 22:42:11
 • 6oeavfw2 - Aaronded - 28.10.2017 - 22:14:29
 • zcc65sy4 - Billybroft - 28.10.2017 - 22:12:54
 • t3vxnlvb - Stewartnak - 28.10.2017 - 21:58:28
 • juyu7fci - Charlestem - 28.10.2017 - 19:56:06
 • 1jvke5r4 - Charlestem - 28.10.2017 - 19:53:28
 • k7hgs3jc - Aaronded - 28.10.2017 - 19:51:55
 • nn2f79zn - Michaelpoems - 28.10.2017 - 19:23:01
 • zhcadtqg - BennybaX - 28.10.2017 - 18:57:15
 • axfzitma - Charlestem - 28.10.2017 - 18:52:25
 • umzl97lu - KennethVed - 28.10.2017 - 18:46:49
 • n10x4tjy - Brettemews - 28.10.2017 - 18:44:06
 • sex1rov7 - Charlestem - 28.10.2017 - 18:06:01
 • 6ryar2s2 - Charlestem - 28.10.2017 - 17:32:32
 • xtl4xkck - Brettemews - 28.10.2017 - 17:30:06
 • irqsmds7 - Michaelpoems - 28.10.2017 - 17:25:40
 • ekm1uo55 - Aaronded - 28.10.2017 - 17:00:03
 • 197j30ps - Michaelpoems - 28.10.2017 - 16:34:43
 • 355rxv0o - Aaronded - 28.10.2017 - 16:32:43
 • qa7plqpd - Michaelpoems - 28.10.2017 - 16:23:40
 • jxjf5dvo - Billybroft - 28.10.2017 - 16:04:15
 • wm0byssc - AlfredBus - 28.10.2017 - 16:00:34
 • d3jg8vxw - Aaronded - 28.10.2017 - 15:59:46
 • 5i16wuu8 - Stewartnak - 28.10.2017 - 15:54:30
 • w0dw01bx - Aaronded - 28.10.2017 - 14:35:35
 • 7mst8qs4 - BennybaX - 28.10.2017 - 14:20:01
 • 8ra1i42e - Brettemews - 28.10.2017 - 13:49:10
 • q8d58ygy - KennethVed - 28.10.2017 - 13:02:34
 • 6657tarr - Charlestem - 28.10.2017 - 12:57:44
 • k9usvqxh - Charlestem - 28.10.2017 - 12:48:47
 • kq2524ie - Michaelpoems - 28.10.2017 - 12:19:53
 • 636bddos - Charlestem - 28.10.2017 - 11:57:06
 • r46ga9ht - Brettemews - 28.10.2017 - 11:43:10
 • yugfwp26 - Aaronded - 28.10.2017 - 11:34:14
 • 5e483jfl - Charlestem - 28.10.2017 - 11:10:54
 • ggj6sw03 - Charlestem - 28.10.2017 - 11:06:13
 • a0a159vo - Michaelpoems - 28.10.2017 - 10:42:34
 • tr9xcbc2 - Billybroft - 28.10.2017 - 10:20:51
 • s0usy1vt - Stewartnak - 28.10.2017 - 10:15:13
 • v5yrienv - Aaronded - 28.10.2017 - 10:01:02
 • y764dz0j - AlfredBus - 28.10.2017 - 09:58:04
 • 61rhnh15 - Michaelpoems - 28.10.2017 - 09:53:32
 • 8sdvi7yo - Aaronded - 28.10.2017 - 09:40:49
 • 7nku09cp - Aaronded - 28.10.2017 - 08:26:23
 • 2zo29bd3 - Brettemews - 28.10.2017 - 08:20:44
 • amutmq7e - BennybaX - 28.10.2017 - 08:06:41
 • cd6s59fb - KennethVed - 28.10.2017 - 07:29:14
 • g7z6e08p - Charlestem - 28.10.2017 - 06:32:15
 • yaps7qfg - Aaronded - 28.10.2017 - 06:18:38
 • whm3gerx - Charlestem - 28.10.2017 - 06:11:39
 • 0apmdu3i - Brettemews - 28.10.2017 - 05:42:12
 • v34gct5p - Michaelpoems - 28.10.2017 - 05:38:43
 • w3vzrr3l - Charlestem - 28.10.2017 - 05:34:34
 • isdbq8t6 - Stewartnak - 28.10.2017 - 04:48:33
 • snrphjt3 - Billybroft - 28.10.2017 - 04:46:09
 • 5cnrrdj3 - Charlestem - 28.10.2017 - 04:44:52
 • lzocmo8b - Michaelpoems - 28.10.2017 - 04:10:55
 • 032fzx03 - Charlestem - 28.10.2017 - 04:04:40
 • 7mre0h6n - Michaelpoems - 28.10.2017 - 03:54:20
 • lyetzd2d - AlfredBus - 28.10.2017 - 03:42:28
 • ntvel7gb - Aaronded - 28.10.2017 - 03:38:29
 • vhoqbjey - Brettemews - 28.10.2017 - 03:36:05
 • fkiblgd4 - BennybaX - 28.10.2017 - 03:31:03
 • 6wmlo1gu - Aaronded - 28.10.2017 - 03:08:08
 • man6p3vo - Michaelpoems - 28.10.2017 - 02:56:26
 • q2kq6bkr - Aaronded - 28.10.2017 - 02:14:26
 • lhbjgead - Aaronded - 28.10.2017 - 01:36:06
 • ntqa52ef - KennethVed - 28.10.2017 - 01:26:53
 • 6cl18qsp - Brettemews - 28.10.2017 - 00:33:00
 • x25olvj0 - Charlestem - 28.10.2017 - 00:08:45
 • yv1ltvv6 - Charlestem - 27.10.2017 - 23:37:02
 • ejogamhu - BennybaX - 27.10.2017 - 23:04:03
 • u2b4ofhg - Stewartnak - 27.10.2017 - 23:01:43
 • repnhjsh - Billybroft - 27.10.2017 - 22:55:58
 • 2ib4sj8y - Michaelpoems - 27.10.2017 - 22:52:34
 • hh4zt5ll - Charlestem - 27.10.2017 - 22:39:22
 • 4e7ydk3f - Michaelpoems - 27.10.2017 - 22:23:36
 • 2hzyw95t - Aaronded - 27.10.2017 - 22:19:16
 • eg1oz420 - Brettemews - 27.10.2017 - 22:09:47
 • 4rgw5qbz - Charlestem - 27.10.2017 - 22:05:51
 • iwa7rkr9 - AlfredBus - 27.10.2017 - 21:25:00
 • 63h8bx0e - Michaelpoems - 27.10.2017 - 21:15:38
 • qv92zkih - Charlestem - 27.10.2017 - 20:49:34
 • 7eudva96 - Aaronded - 27.10.2017 - 20:44:13
 • k0v7xgoq - Michaelpoems - 27.10.2017 - 20:33:21
 • 9cgk721w - Aaronded - 27.10.2017 - 20:24:01
 • 2tbeje8q - Brettemews - 27.10.2017 - 19:32:18
 • mf3fij3k - Aaronded - 27.10.2017 - 19:15:09
 • m7gevknj - KennethVed - 27.10.2017 - 19:13:31
 • zcpvkqr0 - BennybaX - 27.10.2017 - 18:05:20
 • k9fddcq5 - Stewartnak - 27.10.2017 - 17:59:29
 • z4cyjyff - Charlestem - 27.10.2017 - 17:53:53
 • d37lkvca - Charlestem - 27.10.2017 - 17:03:49
 • wict2oao - Billybroft - 27.10.2017 - 16:54:20
 • meatxowc - Brettemews - 27.10.2017 - 16:51:40
 • 9cvny680 - Michaelpoems - 27.10.2017 - 16:21:59
 • w7d5p53r - Charlestem - 27.10.2017 - 16:08:47
 • jht1ouii - Aaronded - 27.10.2017 - 15:56:09
 • syujq95z - Michaelpoems - 27.10.2017 - 15:50:45
 • jgfn3be3 - Charlestem - 27.10.2017 - 15:37:15
 • lis3b7o2 - AlfredBus - 27.10.2017 - 15:18:08
 • atn8fuem - Michaelpoems - 27.10.2017 - 14:51:15
 • u57wrbs1 - Aaronded - 27.10.2017 - 14:39:20
 • 0xzsrusr - Michaelpoems - 27.10.2017 - 14:39:15
 • bfd1k1cr - Aaronded - 27.10.2017 - 14:30:42
 • fxjgc0nc - Charlestem - 27.10.2017 - 14:14:43
 • djf4fego - Brettemews - 27.10.2017 - 13:52:16
 • nwjqafzs - KennethVed - 27.10.2017 - 13:43:28
 • 1pqb2qfo - Aaronded - 27.10.2017 - 13:30:58
 • 73i1ys34 - BennybaX - 27.10.2017 - 12:46:23
 • f3hs86cq - Stewartnak - 27.10.2017 - 12:11:18
 • zupxxmng - Brettemews - 27.10.2017 - 12:06:07
 • ha5z9tn8 - Charlestem - 27.10.2017 - 11:31:50
 • iqtndk10 - Billybroft - 27.10.2017 - 10:48:41
 • i6pzvljf - Aaronded - 27.10.2017 - 10:22:18
 • 34p8l84t - Charlestem - 27.10.2017 - 10:14:43
 • klzu5qgt - Michaelpoems - 27.10.2017 - 09:31:05
 • m0kmgxcs - Charlestem - 27.10.2017 - 09:13:56
 • jeo77zvg - Michaelpoems - 27.10.2017 - 09:01:34
 • tlp98ylr - Charlestem - 27.10.2017 - 08:57:33
 • u85h0a29 - AlfredBus - 27.10.2017 - 08:55:50
 • 8ypt6w1j - Charlestem - 27.10.2017 - 08:45:13
 • xs08uq3j - Aaronded - 27.10.2017 - 08:37:32
 • r12mqgvm - Michaelpoems - 27.10.2017 - 08:31:27
 • nnai1y4n - KennethVed - 27.10.2017 - 08:30:14
 • a97ds4x2 - Aaronded - 27.10.2017 - 08:22:07
 • bp1eiv8z - Brettemews - 27.10.2017 - 07:58:00
 • dkyxizya - BennybaX - 27.10.2017 - 07:50:26
 • ntq06dlb - Michaelpoems - 27.10.2017 - 07:48:11
 • y4wk7mcd - Aaronded - 27.10.2017 - 07:08:01
 • f4heamgk - Stewartnak - 27.10.2017 - 06:23:03
 • xo1od1w7 - Brettemews - 27.10.2017 - 06:20:05
 • lvfre996 - Aaronded - 27.10.2017 - 05:50:13
 • 5n28bzyj - Billybroft - 27.10.2017 - 04:52:59
 • neyrejw2 - Charlestem - 27.10.2017 - 04:38:18
 • 61g6166v - BennybaX - 27.10.2017 - 03:21:18
 • 5l4v1nrx - Charlestem - 27.10.2017 - 03:16:35
 • auzjzbyq - Michaelpoems - 27.10.2017 - 02:40:00
 • aflqirqd - AlfredBus - 27.10.2017 - 02:36:32
 • xn96z6th - Charlestem - 27.10.2017 - 02:34:25
 • rnjm7f00 - Charlestem - 27.10.2017 - 02:14:55
 • iw2jiwxa - Michaelpoems - 27.10.2017 - 02:14:51
 • uwimr82g - Charlestem - 27.10.2017 - 02:14:24
 • nj49v7ts - Brettemews - 27.10.2017 - 02:07:55
 • 5zzjho3z - KennethVed - 27.10.2017 - 02:06:31
 • xf14fvrr - Michaelpoems - 27.10.2017 - 02:00:00
 • 9zkrwg9w - Aaronded - 27.10.2017 - 01:45:23
 • fkmjuipn - Michaelpoems - 27.10.2017 - 01:20:58
 • g044bso9 - Aaronded - 27.10.2017 - 01:12:47
 • rtsyh3ec - Aaronded - 27.10.2017 - 01:05:41
 • yn69vtzo - Brettemews - 27.10.2017 - 00:41:03
 • 39z3xr4j - Stewartnak - 27.10.2017 - 00:28:59
 • 2spcrtzp - Aaronded - 27.10.2017 - 00:19:21
 • w4mnl6t1 - Billybroft - 26.10.2017 - 23:18:09
 • 5s861qbh - Charlestem - 26.10.2017 - 23:09:51
 • 70wnsyew - BennybaX - 26.10.2017 - 22:03:34
 • hw290w7t - AlfredBus - 26.10.2017 - 20:45:19
 • 5ps0j1ve - Brettemews - 26.10.2017 - 20:21:00
 • 9h5lkp7a - Charlestem - 26.10.2017 - 20:08:50
 • nc20pb70 - KennethVed - 26.10.2017 - 20:06:53
 • 0nywjy5q - Charlestem - 26.10.2017 - 19:58:07
 • t80b71mu - Michaelpoems - 26.10.2017 - 19:42:01
 • nty13uik - Aaronded - 26.10.2017 - 19:31:09
 • nlkm0e9l - Aaronded - 26.10.2017 - 19:28:50
 • z7p914v6 - Charlestem - 26.10.2017 - 19:22:38
 • ozy9x2t2 - Michaelpoems - 26.10.2017 - 19:17:55
 • gtzts149 - Michaelpoems - 26.10.2017 - 19:17:17
 • 62mlbghb - Michaelpoems - 26.10.2017 - 19:09:40
 • 0a19r7mt - Charlestem - 26.10.2017 - 19:09:10
 • xnxlu468 - Aaronded - 26.10.2017 - 18:48:20
 • s4qb4dqr - Stewartnak - 26.10.2017 - 18:48:08
 • d9jah762 - Brettemews - 26.10.2017 - 18:43:27
 • w59ey0zb - Aaronded - 26.10.2017 - 18:39:22
 • wfmazh6x - Billybroft - 26.10.2017 - 18:34:04
 • iwrwwr3r - Charlestem - 26.10.2017 - 16:53:54
 • t2dbqwpv - BennybaX - 26.10.2017 - 16:40:27
 • gk2zb4ut - AlfredBus - 26.10.2017 - 15:11:09
 • wozc54bv - KennethVed - 26.10.2017 - 15:01:41
 • 61jffijp - Charlestem - 26.10.2017 - 14:32:43
 • hs4yq9er - Brettemews - 26.10.2017 - 14:29:15
 • qgrhu48c - Aaronded - 26.10.2017 - 14:25:38
 • p85rjetz - Charlestem - 26.10.2017 - 13:58:25
 • uykrou8f - Stewartnak - 26.10.2017 - 13:51:38
 • ldmw181f - Charlestem - 26.10.2017 - 13:44:33
 • t2mbkupe - Aaronded - 26.10.2017 - 13:40:41
 • akt0takd - Aaronded - 26.10.2017 - 13:08:12
 • hcb0xozz - Brettemews - 26.10.2017 - 13:02:52
 • zfgli31m - Charlestem - 26.10.2017 - 12:41:29
 • z5tzqjtr - Billybroft - 26.10.2017 - 11:59:35
 • xpz8egjj - Aaronded - 26.10.2017 - 11:45:01
 • 45861zl9 - BennybaX - 26.10.2017 - 10:32:17
 • zytsf15g - Aaronded - 26.10.2017 - 10:17:48
 • d7d0jk0h - BennybaX - 26.10.2017 - 09:51:45
 • kks7sm2w - KennethVed - 26.10.2017 - 09:37:25
 • uapmdx2w - Charlestem - 26.10.2017 - 09:28:44
 • vvuc4asx - Brettemews - 26.10.2017 - 09:23:32
 • pclt93yn - AlfredBus - 26.10.2017 - 09:11:33
 • kq31etdi - Charlestem - 26.10.2017 - 08:54:54
 • roq6dx6h - Charlestem - 26.10.2017 - 08:12:59
 • dhrlffjz - Brettemews - 26.10.2017 - 08:01:31
 • nyr23nf8 - Stewartnak - 26.10.2017 - 07:45:31
 • 417c607q - Charlestem - 26.10.2017 - 07:02:32
 • skc8q6f0 - Aaronded - 26.10.2017 - 06:56:28
 • xa1jn53w - Aaronded - 26.10.2017 - 06:52:06
 • b78nsrk1 - Billybroft - 26.10.2017 - 05:42:58
 • rlna4tbb - Aaronded - 26.10.2017 - 05:19:53
 • tx2kc5px - Charlestem - 26.10.2017 - 05:18:22
 • oi4hcjvu - Charlestem - 26.10.2017 - 05:15:34
 • 9zuf741p - KennethVed - 26.10.2017 - 05:08:21
 • se67ljg2 - Michaelpoems - 26.10.2017 - 05:04:30
 • kqc9vycw - BennybaX - 26.10.2017 - 04:38:12
 • y0owslwo - Aaronded - 26.10.2017 - 04:21:33
 • 4ezirp2e - Michaelpoems - 26.10.2017 - 03:39:53
 • 2wwivnp8 - Brettemews - 26.10.2017 - 03:33:23
 • mi32chle - Charlestem - 26.10.2017 - 03:20:53
 • 5qoyog0n - Charlestem - 26.10.2017 - 03:19:00
 • gbvpnpuw - BennybaX - 26.10.2017 - 03:07:02
 • gmeprwxb - Brettemews - 26.10.2017 - 02:58:22
 • py0hdmoc - Michaelpoems - 26.10.2017 - 02:44:37
 • zkw1aiue - AlfredBus - 26.10.2017 - 02:32:51
 • ayynz5m7 - Stewartnak - 26.10.2017 - 02:19:27
 • vps63nrj - Charlestem - 26.10.2017 - 01:19:36
 • xpq9vrb7 - Aaronded - 26.10.2017 - 00:52:29
 • afcqrtd1 - Aaronded - 26.10.2017 - 00:47:41
 • b6yuk11f - Billybroft - 26.10.2017 - 00:28:07
 • kh8f9eh1 - Charlestem - 26.10.2017 - 00:27:57
 • c9th3n6i - BennybaX - 26.10.2017 - 00:07:56
 • lfvi050f - Charlestem - 25.10.2017 - 23:10:18
 • 4fsumbyo - Aaronded - 25.10.2017 - 22:52:54
 • movityeu - KennethVed - 25.10.2017 - 22:48:23
 • tkoxrvdi - Aaronded - 25.10.2017 - 22:47:13
 • gkq5poug - Charlestem - 25.10.2017 - 22:35:14
 • recphg5w - Charlestem - 25.10.2017 - 22:33:48
 • dhsdp75w - Brettemews - 25.10.2017 - 22:00:44
 • u47rfnaz - Brettemews - 25.10.2017 - 21:30:28
 • kslr96dh - BennybaX - 25.10.2017 - 20:47:55
 • 39ft65bo - Stewartnak - 25.10.2017 - 20:30:54
 • 0gm1wcp9 - Charlestem - 25.10.2017 - 20:16:58
 • r50z8omq - AlfredBus - 25.10.2017 - 20:16:46
 • xtqme9lf - BennybaX - 25.10.2017 - 19:47:42
 • zbd3fj7b - Aaronded - 25.10.2017 - 19:23:00
 • q7cyf7ui - Charlestem - 25.10.2017 - 18:54:10
 • w4buert8 - Aaronded - 25.10.2017 - 18:48:57
 • nnhuixs4 - Billybroft - 25.10.2017 - 18:33:12
 • 48sydqqg - Charlestem - 25.10.2017 - 17:39:40
 • j2dfhiw8 - Brettemews - 25.10.2017 - 17:18:00
 • jdel1giv - Charlestem - 25.10.2017 - 17:06:06
 • mtwqowor - Michaelpoems - 25.10.2017 - 16:49:42
 • rnqgdr8b - Charlestem - 25.10.2017 - 16:48:06
 • hpn6i23m - Aaronded - 25.10.2017 - 16:31:31
 • vvka9mlv - Brettemews - 25.10.2017 - 16:22:58
 • ekv9t8yh - KennethVed - 25.10.2017 - 16:15:40
 • klamecwx - Michaelpoems - 25.10.2017 - 16:03:41
 • xe0h0bvy - Aaronded - 25.10.2017 - 16:03:06
 • pjefei3l - Charlestem - 25.10.2017 - 15:41:19
 • 3u76e713 - Michaelpoems - 25.10.2017 - 15:36:21
 • jz449rww - BennybaX - 25.10.2017 - 15:21:02
 • trq9n5ay - Aaronded - 25.10.2017 - 14:45:12
 • kp1vq3lv - BennybaX - 25.10.2017 - 14:28:26
 • oawn3ob1 - Stewartnak - 25.10.2017 - 14:03:57
 • hzqxzots - AlfredBus - 25.10.2017 - 13:40:13
 • 2z40vhn4 - Charlestem - 25.10.2017 - 13:20:22
 • ult52c52 - Charlestem - 25.10.2017 - 13:00:46
 • p11u5yxl - Aaronded - 25.10.2017 - 12:30:21
 • 2mcxgnxr - Billybroft - 25.10.2017 - 12:19:38
 • sth61sts - Brettemews - 25.10.2017 - 11:58:12
 • 9lbfczzi - Charlestem - 25.10.2017 - 11:45:29
 • nafiw801 - Brettemews - 25.10.2017 - 11:39:02
 • odx2vmo3 - Charlestem - 25.10.2017 - 10:57:39
 • iv16vvts - Aaronded - 25.10.2017 - 10:47:32
 • 4qb8dgru - Charlestem - 25.10.2017 - 10:39:25
 • x2n9cdts - BennybaX - 25.10.2017 - 10:35:58
 • o4nrcmiw - KennethVed - 25.10.2017 - 10:04:53
 • 4lyhilm1 - Aaronded - 25.10.2017 - 09:27:24
 • hfrry9h7 - Aaronded - 25.10.2017 - 08:52:00
 • 4h2cvvnl - Michaelpoems - 25.10.2017 - 08:46:37
 • bn3mz6ay - Michaelpoems - 25.10.2017 - 08:33:28
 • f4zbsx1i - BennybaX - 25.10.2017 - 08:30:11
 • 3ehs7m2f - Charlestem - 25.10.2017 - 08:23:57
 • lhazkzto - Michaelpoems - 25.10.2017 - 08:20:47
 • t0zbczqx - AlfredBus - 25.10.2017 - 07:44:49
 • b7uraneh - Stewartnak - 25.10.2017 - 07:43:19
 • 816j8miq - Brettemews - 25.10.2017 - 07:28:52
 • w6awdllo - Charlestem - 25.10.2017 - 06:55:36
 • t3vdtr87 - Charlestem - 25.10.2017 - 06:36:02
 • x3149st2 - Charlestem - 25.10.2017 - 06:20:58
 • xmhoejdl - Aaronded - 25.10.2017 - 06:04:37
 • 5iby2f9l - Billybroft - 25.10.2017 - 06:01:54
 • 1emcmb3z - Brettemews - 25.10.2017 - 05:45:28
 • vzxcq9tp - Aaronded - 25.10.2017 - 05:30:30
 • yi0928kg - Charlestem - 25.10.2017 - 05:08:20
 • 4yo3dz2f - BennybaX - 25.10.2017 - 04:46:22
 • ecgyh0bc - KennethVed - 25.10.2017 - 04:18:00
 • tp2hidkg - Charlestem - 25.10.2017 - 04:13:42
 • cog9eq1s - Michaelpoems - 25.10.2017 - 04:12:11
 • 7w6zm0z7 - Michaelpoems - 25.10.2017 - 03:08:24
 • bxzu5nkr - Aaronded - 25.10.2017 - 02:39:17
 • ol8f9b7o - Aaronded - 25.10.2017 - 02:26:30
 • 07m5s8j1 - BennybaX - 25.10.2017 - 02:14:43
 • ddsobtfm - Brettemews - 25.10.2017 - 02:07:38
 • rijvh47m - Michaelpoems - 25.10.2017 - 02:07:18
 • twv5zac6 - AlfredBus - 25.10.2017 - 02:07:03
 • mzk5f2c5 - Stewartnak - 25.10.2017 - 01:47:14
 • gb3zam46 - Charlestem - 25.10.2017 - 01:32:28
 • cpccgqk6 - Charlestem - 25.10.2017 - 01:29:28
 • eo7u7mia - Aaronded - 25.10.2017 - 01:28:55
 • 1xozdqvk - Michaelpoems - 25.10.2017 - 00:05:31
 • 7yp6y77z - Charlestem - 25.10.2017 - 00:04:57
 • 0rzy0cpo - Brettemews - 24.10.2017 - 23:53:59
 • ehmh45a9 - Billybroft - 24.10.2017 - 23:50:17
 • q8ztt8i8 - Aaronded - 24.10.2017 - 23:38:26
 • 97dippia - Charlestem - 24.10.2017 - 23:22:52
 • 2dllo8pp - BennybaX - 24.10.2017 - 23:11:44
 • hrowzfga - Charlestem - 24.10.2017 - 23:02:57
 • smamd4om - KennethVed - 24.10.2017 - 22:26:27
 • bhj0aaoc - Charlestem - 24.10.2017 - 22:15:23
 • w2ou6he1 - Brettemews - 24.10.2017 - 21:57:28
 • s61qdzrv - Michaelpoems - 24.10.2017 - 21:42:54
 • pg2u1m6p - Michaelpoems - 24.10.2017 - 21:02:52
 • f0naymf5 - Aaronded - 24.10.2017 - 20:46:36
 • j2zqnuag - AlfredBus - 24.10.2017 - 20:44:56
 • no0re12l - Michaelpoems - 24.10.2017 - 20:36:21
 • ui2387vj - BennybaX - 24.10.2017 - 20:08:19
 • 6wsfo7rd - Aaronded - 24.10.2017 - 20:02:49
 • 7l0xvp6s - Charlestem - 24.10.2017 - 19:51:39
 • 5wbqiub3 - Stewartnak - 24.10.2017 - 19:40:09
 • 08e6cw2i - Aaronded - 24.10.2017 - 19:30:20
 • c8t7hrov - Michaelpoems - 24.10.2017 - 19:03:32
 • lev2ndv3 - Charlestem - 24.10.2017 - 18:54:07
 • iamli05n - BennybaX - 24.10.2017 - 18:17:28
 • 19hwck0f - Brettemews - 24.10.2017 - 18:06:38
 • 9px55dbn - Billybroft - 24.10.2017 - 17:58:16
 • cc0pj6u9 - Aaronded - 24.10.2017 - 17:17:50
 • s9csxwoe - Charlestem - 24.10.2017 - 17:12:25
 • wgtv7u84 - Brettemews - 24.10.2017 - 16:59:03
 • 3bvew344 - Charlestem - 24.10.2017 - 16:50:13
 • 4l2fbypl - KennethVed - 24.10.2017 - 16:43:10
 • be5jyajx - Charlestem - 24.10.2017 - 16:42:21
 • 1c5xd6fw - Charlestem - 24.10.2017 - 16:19:07
 • kr2vx1g4 - Michaelpoems - 24.10.2017 - 16:02:25
 • 9qzi1eg0 - Aaronded - 24.10.2017 - 15:05:30
 • 5ehco3gg - Michaelpoems - 24.10.2017 - 15:01:30
 • 1vb0lse8 - AlfredBus - 24.10.2017 - 14:58:10
 • q4uamkcx - Aaronded - 24.10.2017 - 14:41:59
 • pbruju3l - Charlestem - 24.10.2017 - 14:37:52
 • x40yhcku - Michaelpoems - 24.10.2017 - 14:35:14
 • ergch39i - BennybaX - 24.10.2017 - 14:17:05
 • mocoa2ph - Stewartnak - 24.10.2017 - 14:05:02
 • t5ovtk7w - Aaronded - 24.10.2017 - 13:03:03
 • orvffaap - Brettemews - 24.10.2017 - 12:44:57
 • r3sryof5 - BennybaX - 24.10.2017 - 12:44:44
 • ys1vmq1p - Charlestem - 24.10.2017 - 12:34:39
 • ztt7yssr - Michaelpoems - 24.10.2017 - 12:33:12
 • pgvx1vwm - Billybroft - 24.10.2017 - 12:15:35
 • 2p2miszd - KennethVed - 24.10.2017 - 11:26:11
 • f26wkez6 - Brettemews - 24.10.2017 - 11:25:50
 • 0i28amqi - Aaronded - 24.10.2017 - 11:09:54
 • 2z6jbnkt - Charlestem - 24.10.2017 - 11:06:40
 • y6ev2i99 - Charlestem - 24.10.2017 - 10:46:51
 • tz0wmx5m - Charlestem - 24.10.2017 - 10:28:07
 • szfvnzsm - Charlestem - 24.10.2017 - 10:26:17
 • 4cub9m5u - Michaelpoems - 24.10.2017 - 09:54:26
 • 1chbum8e - Aaronded - 24.10.2017 - 09:39:54
 • iy6zwtjz - Aaronded - 24.10.2017 - 09:19:24
 • qpnehcjn - AlfredBus - 24.10.2017 - 09:08:11
 • 7iqfl8ec - Michaelpoems - 24.10.2017 - 09:00:18
 • d9tacvhi - Michaelpoems - 24.10.2017 - 08:55:57
 • nnjnqpbi - Charlestem - 24.10.2017 - 08:55:26
 • yrj7cbho - BennybaX - 24.10.2017 - 08:50:52
 • ej8l3amf - Stewartnak - 24.10.2017 - 08:14:59
 • szbmrdoq - Michaelpoems - 24.10.2017 - 07:33:51
 • syvsp8g4 - Brettemews - 24.10.2017 - 07:09:35
 • gyg6jc49 - BennybaX - 24.10.2017 - 07:07:05
 • o6nkm4mm - Aaronded - 24.10.2017 - 06:45:40
 • 01nkbkoh - Brettemews - 24.10.2017 - 06:42:23
 • jz3ehqlf - Billybroft - 24.10.2017 - 06:07:14
 • ens4d48v - KennethVed - 24.10.2017 - 06:06:13
 • p0uvqkat - Charlestem - 24.10.2017 - 05:58:42
 • 9b5dqadd - Charlestem - 24.10.2017 - 05:31:17
 • qncml95f - Aaronded - 24.10.2017 - 05:13:25
 • z0s34z56 - Charlestem - 24.10.2017 - 04:29:52
 • feuxmgox - Aaronded - 24.10.2017 - 04:29:09
 • stdm2fmb - Charlestem - 24.10.2017 - 04:16:33
 • lnqz7yf0 - Charlestem - 24.10.2017 - 03:58:10
 • v1ssfpmp - Aaronded - 24.10.2017 - 03:43:57
 • xe84iajt - Michaelpoems - 24.10.2017 - 03:30:04
 • 9psiheer - Charlestem - 24.10.2017 - 03:24:51
 • 1xmapx36 - AlfredBus - 24.10.2017 - 03:12:10
 • 76df97hu - Michaelpoems - 24.10.2017 - 03:07:18
 • 7n5jwbm6 - Michaelpoems - 24.10.2017 - 03:01:24
 • gf25g9d8 - BennybaX - 24.10.2017 - 02:58:23
 • rojg4clj - Brettemews - 24.10.2017 - 02:42:17
 • cithriyb - Michaelpoems - 24.10.2017 - 02:29:17
 • svvckqpc - Stewartnak - 24.10.2017 - 02:21:11
 • uon0t0i2 - KennethVed - 24.10.2017 - 01:44:41
 • y3ss63os - Brettemews - 24.10.2017 - 00:54:05
 • 2h8x1cqr - BennybaX - 24.10.2017 - 00:48:13
 • xtkgm46d - Billybroft - 24.10.2017 - 00:20:01
 • cbgtldda - Aaronded - 24.10.2017 - 00:18:15
 • 7bi2ki1s - Aaronded - 23.10.2017 - 23:50:53
 • z7q9cpm0 - Charlestem - 23.10.2017 - 23:30:25
 • 7wkzlzxd - Aaronded - 23.10.2017 - 23:07:05
 • ecxnrlpw - Charlestem - 23.10.2017 - 22:37:59
 • ndh9ifr2 - Charlestem - 23.10.2017 - 22:37:58
 • rxw7jjjv - Charlestem - 23.10.2017 - 22:33:03
 • cndvzsr4 - Michaelpoems - 23.10.2017 - 22:28:34
 • pm9e0i35 - Charlestem - 23.10.2017 - 22:05:58
 • afl84ikr - Charlestem - 23.10.2017 - 21:52:43
 • x5g4emd2 - KennethVed - 23.10.2017 - 21:26:59
 • 1u6bntkf - Michaelpoems - 23.10.2017 - 21:23:50
 • hfsx95qd - Aaronded - 23.10.2017 - 21:18:45
 • 8slcgiwq - Brettemews - 23.10.2017 - 21:12:52
 • ids3jysb - AlfredBus - 23.10.2017 - 21:11:34
 • rgyzs1wv - Stewartnak - 23.10.2017 - 21:08:25
 • j371x90o - BennybaX - 23.10.2017 - 21:04:15
 • sfbomte1 - Michaelpoems - 23.10.2017 - 20:52:07
 • vwz4eh3s - Michaelpoems - 23.10.2017 - 20:37:51
 • cbqu00ir - Billybroft - 23.10.2017 - 19:19:03
 • qir9zovs - Brettemews - 23.10.2017 - 19:15:47
 • qk624q26 - Aaronded - 23.10.2017 - 18:35:28
 • bol29z9k - BennybaX - 23.10.2017 - 18:33:59
 • iu90a175 - Aaronded - 23.10.2017 - 18:20:49
 • bmi45b4e - Aaronded - 23.10.2017 - 17:18:08
 • 5t2w9im3 - Charlestem - 23.10.2017 - 17:18:06
 • 5occshp9 - Charlestem - 23.10.2017 - 16:52:04
 • bg3n1s9o - Charlestem - 23.10.2017 - 16:41:17
 • f1knpav8 - KennethVed - 23.10.2017 - 16:36:48
 • 6ybu2xek - Charlestem - 23.10.2017 - 16:17:40
 • yumg19bl - Charlestem - 23.10.2017 - 16:15:05
 • r0licib1 - Brettemews - 23.10.2017 - 16:11:35
 • dw2nasm6 - Michaelpoems - 23.10.2017 - 16:11:05
 • vq91pti6 - Charlestem - 23.10.2017 - 15:49:19
 • iztdke8f - Aaronded - 23.10.2017 - 15:48:56
 • v5x2uv64 - Stewartnak - 23.10.2017 - 15:39:47
 • dzd4w5xr - Michaelpoems - 23.10.2017 - 15:19:44
 • rboreuye - AlfredBus - 23.10.2017 - 15:19:17
 • rzh0xr1n - Michaelpoems - 23.10.2017 - 15:18:37
 • s014f0a4 - BennybaX - 23.10.2017 - 15:11:34
 • ltq58cc0 - Michaelpoems - 23.10.2017 - 14:50:55
 • f0gy682k - Billybroft - 23.10.2017 - 13:34:52
 • h2l6f3iz - Brettemews - 23.10.2017 - 13:31:44
 • duylylqh - BennybaX - 23.10.2017 - 13:27:28
 • bf1kvkvk - Aaronded - 23.10.2017 - 12:15:39
 • wh5s2ta8 - Charlestem - 23.10.2017 - 12:11:03
 • 3uvco300 - Aaronded - 23.10.2017 - 12:04:39
 • 0jfo91e7 - Brettemews - 23.10.2017 - 11:54:39
 • ptbufflr - Aaronded - 23.10.2017 - 11:18:22
 • lltfgx9b - Michaelpoems - 23.10.2017 - 10:38:18
 • zapxwikr - Aaronded - 23.10.2017 - 10:37:02
 • 6t7kt01s - KennethVed - 23.10.2017 - 10:31:48
 • 9m34wvnz - Charlestem - 23.10.2017 - 10:26:56
 • rw15kpc9 - Charlestem - 23.10.2017 - 10:18:36
 • h288p3q7 - Michaelpoems - 23.10.2017 - 10:03:30
 • l30ee32l - Charlestem - 23.10.2017 - 09:58:40
 • pnlh3xtx - Stewartnak - 23.10.2017 - 09:48:10
 • e7gh1lzj - Charlestem - 23.10.2017 - 09:47:51
 • 5pi8mlxv - Charlestem - 23.10.2017 - 09:45:31
 • wa3rqpgm - AlfredBus - 23.10.2017 - 09:20:51
 • qvtced2s - Michaelpoems - 23.10.2017 - 09:16:31
 • vlx5n15i - Michaelpoems - 23.10.2017 - 08:45:19
 • qh1dr25p - BennybaX - 23.10.2017 - 08:37:36
 • w6cmztcf - Brettemews - 23.10.2017 - 08:27:10
 • gf0n4rdw - Billybroft - 23.10.2017 - 07:57:27
 • zrgksl6z - BennybaX - 23.10.2017 - 07:16:31
 • cbofcyvu - Charlestem - 23.10.2017 - 06:56:56
 • itfhurs8 - Brettemews - 23.10.2017 - 06:55:45
 • ojcv4odw - Aaronded - 23.10.2017 - 06:06:09
 • 1tta59cc - Aaronded - 23.10.2017 - 06:05:12
 • u5pagu29 - Aaronded - 23.10.2017 - 06:00:25
 • lroil0or - Charlestem - 23.10.2017 - 05:21:13
 • djcqybr5 - Michaelpoems - 23.10.2017 - 05:08:54
 • tj7o67f0 - Aaronded - 23.10.2017 - 05:06:00
 • tk216tls - KennethVed - 23.10.2017 - 04:24:47
 • 998dki5s - Stewartnak - 23.10.2017 - 04:17:14
 • jebsf4ic - Charlestem - 23.10.2017 - 04:15:52
 • xmvnfkl1 - Michaelpoems - 23.10.2017 - 04:13:07
 • c7umsebs - Charlestem - 23.10.2017 - 03:57:29
 • lni9naft - Michaelpoems - 23.10.2017 - 03:47:33
 • qjvktns6 - Charlestem - 23.10.2017 - 03:44:04
 • 4dfims54 - Charlestem - 23.10.2017 - 03:42:36
 • 0mjiop2h - AlfredBus - 23.10.2017 - 03:07:53
 • b0607ybb - Brettemews - 23.10.2017 - 02:43:13
 • il2wtm73 - Michaelpoems - 23.10.2017 - 02:33:35
 • bsmrau8s - Billybroft - 23.10.2017 - 02:30:57
 • vn3a2p9z - BennybaX - 23.10.2017 - 02:11:02
 • va21uxyy - Brettemews - 23.10.2017 - 01:50:53
 • u87eqznj - Aaronded - 23.10.2017 - 01:39:24
 • v43p1095 - Charlestem - 23.10.2017 - 01:14:25
 • xflx20g2 - BennybaX - 23.10.2017 - 01:10:58
 • 3cdomm9h - Charlestem - 23.10.2017 - 00:51:10
 • 2axdavrr - Aaronded - 23.10.2017 - 00:09:42
 • fwq8hi67 - Aaronded - 22.10.2017 - 23:35:21
 • 9t6g6y71 - Michaelpoems - 22.10.2017 - 23:05:46
 • x7fkccdb - Charlestem - 22.10.2017 - 22:34:47
 • buwsp5cb - Stewartnak - 22.10.2017 - 22:27:52
 • hrirh15b - Michaelpoems - 22.10.2017 - 22:27:03
 • neelmxch - Aaronded - 22.10.2017 - 22:26:51
 • t6wkmdvz - Michaelpoems - 22.10.2017 - 22:25:37
 • in2f3a6u - KennethVed - 22.10.2017 - 22:10:09
 • x8no9mqn - Charlestem - 22.10.2017 - 22:09:14
 • j7pug3kz - Aaronded - 22.10.2017 - 21:28:45
 • 64x87o6c - Brettemews - 22.10.2017 - 21:27:02
 • pdxv6r69 - BennybaX - 22.10.2017 - 21:26:59
 • 3yxytvrg - AlfredBus - 22.10.2017 - 21:11:43
 • oggcxgkg - Brettemews - 22.10.2017 - 21:05:38
 • fc4o0mu6 - Charlestem - 22.10.2017 - 21:04:50
 • lqx8u4cr - Charlestem - 22.10.2017 - 21:03:52
 • c3mpgboc - Michaelpoems - 22.10.2017 - 20:48:26
 • aabm2zga - Charlestem - 22.10.2017 - 20:28:51
 • r2f0cb3b - Billybroft - 22.10.2017 - 20:28:40
 • 5bxek4zg - BennybaX - 22.10.2017 - 20:24:34
 • 5q98y3f2 - Charlestem - 22.10.2017 - 18:37:45
 • lbzeodab - Aaronded - 22.10.2017 - 18:04:59
 • slbsoyo6 - Aaronded - 22.10.2017 - 17:50:37
 • hd2jgafo - Brettemews - 22.10.2017 - 16:56:33
 • 5r1p3j3w - Aaronded - 22.10.2017 - 16:38:35
 • izglr1dg - Michaelpoems - 22.10.2017 - 16:34:44
 • twipotvf - Michaelpoems - 22.10.2017 - 16:34:35
 • ioq5wfum - Stewartnak - 22.10.2017 - 16:31:26
 • mp5obuf8 - Michaelpoems - 22.10.2017 - 16:06:10
 • 9i0n4hca - Charlestem - 22.10.2017 - 16:04:59
 • ych713yq - KennethVed - 22.10.2017 - 16:02:37
 • 26mm6mxn - BennybaX - 22.10.2017 - 15:58:41
 • uughx4rn - Michaelpoems - 22.10.2017 - 15:53:14
 • rooejkot - Aaronded - 22.10.2017 - 15:51:06
 • q2xsw9sz - Charlestem - 22.10.2017 - 15:43:22
 • ntl2puy4 - Charlestem - 22.10.2017 - 15:42:09
 • 8zetvx5p - Charlestem - 22.10.2017 - 15:36:29
 • oucstvjs - Brettemews - 22.10.2017 - 15:32:05
 • ri5hfhlu - BennybaX - 22.10.2017 - 15:23:20
 • byvtc6sd - AlfredBus - 22.10.2017 - 15:18:40
 • 5l5s5zap - Charlestem - 22.10.2017 - 14:28:33
 • ggg6trjk - Billybroft - 22.10.2017 - 14:07:12
 • ckfxektz - Charlestem - 22.10.2017 - 13:37:05
 • mumj4duz - Brettemews - 22.10.2017 - 12:20:03
 • ij12x9c0 - Aaronded - 22.10.2017 - 12:06:39
 • pg8e2ao4 - Aaronded - 22.10.2017 - 12:04:22
 • n1b474my - Aaronded - 22.10.2017 - 11:23:06
 • na7tw75s - Michaelpoems - 22.10.2017 - 11:11:55
 • iy21ue35 - Stewartnak - 22.10.2017 - 10:43:40
 • b1djbplh - KennethVed - 22.10.2017 - 10:39:44
 • v0asrv3o - Michaelpoems - 22.10.2017 - 10:26:27
 • n0qndyt7 - Michaelpoems - 22.10.2017 - 10:21:46
 • yuthlare - AlfredBus - 22.10.2017 - 10:04:59
 • thu5mybn - Michaelpoems - 22.10.2017 - 09:56:24
 • 7ch5hbc1 - Brettemews - 22.10.2017 - 09:56:05
 • sw4vlxq8 - Charlestem - 22.10.2017 - 09:55:39
 • qgrmihu0 - BennybaX - 22.10.2017 - 09:50:14
 • fnkeb31w - Aaronded - 22.10.2017 - 09:48:15
 • yo7axejh - BennybaX - 22.10.2017 - 09:42:42
 • dr3f41yl - Charlestem - 22.10.2017 - 09:32:17
 • 6tht3fzt - Charlestem - 22.10.2017 - 09:31:21
 • o468q1du - Charlestem - 22.10.2017 - 09:28:16
 • wyql0s39 - Charlestem - 22.10.2017 - 09:21:57
 • ll8hqyct - Billybroft - 22.10.2017 - 08:29:09
 • hvn2wgch - Charlestem - 22.10.2017 - 07:47:22
 • 3a6jnfva - Brettemews - 22.10.2017 - 07:12:22
 • hjsfhw00 - Aaronded - 22.10.2017 - 07:00:15
 • su9w7f4w - Aaronded - 22.10.2017 - 06:25:33
 • iub7zppz - Michaelpoems - 22.10.2017 - 05:15:13
 • mr4o5ssz - BennybaX - 22.10.2017 - 04:57:08
 • h3tmz0wt - Stewartnak - 22.10.2017 - 04:52:58
 • yv2ouuex - Michaelpoems - 22.10.2017 - 04:50:17
 • vd6m9o3c - KennethVed - 22.10.2017 - 04:41:31
 • so55apnh - Aaronded - 22.10.2017 - 04:29:55
 • t5ixb5vo - Brettemews - 22.10.2017 - 04:24:20
 • 94c1vo4d - Michaelpoems - 22.10.2017 - 04:12:21
 • xxwimthb - Michaelpoems - 22.10.2017 - 04:05:33
 • 3bh0sf7f - AlfredBus - 22.10.2017 - 04:04:36
 • yswr5y8u - Aaronded - 22.10.2017 - 03:48:13
 • uo06t6zk - Brettemews - 22.10.2017 - 03:07:19
 • qr4nxq8g - Billybroft - 22.10.2017 - 02:23:39
 • ml9b0n6j - Charlestem - 22.10.2017 - 01:26:36
 • i0c0fxpn - Aaronded - 22.10.2017 - 01:09:33
 • ta4jy1o8 - Aaronded - 22.10.2017 - 00:38:40
 • l82z3voh - Michaelpoems - 21.10.2017 - 23:42:19
 • xuws2wvg - BennybaX - 21.10.2017 - 23:30:44
 • oe4245hd - Aaronded - 21.10.2017 - 23:28:32
 • ptmpkdrf - Brettemews - 21.10.2017 - 23:11:33
 • dfub1r7d - Stewartnak - 21.10.2017 - 23:04:19
 • wwxclakv - Michaelpoems - 21.10.2017 - 23:03:42
 • ixygzat6 - KennethVed - 21.10.2017 - 22:42:23
 • nj2whtxy - Michaelpoems - 21.10.2017 - 22:21:58
 • 4vimnjj3 - Aaronded - 21.10.2017 - 22:18:52
 • t32ctsmo - Michaelpoems - 21.10.2017 - 22:14:24
 • dyamggly - AlfredBus - 21.10.2017 - 22:09:17
 • re5hs9td - Brettemews - 21.10.2017 - 22:03:18
 • ynle7a0m - Billybroft - 21.10.2017 - 20:25:07
 • p4jkfyv7 - Charlestem - 21.10.2017 - 19:31:18
 • 1uch1rie - Aaronded - 21.10.2017 - 18:50:16
 • 6rrbmjc2 - Aaronded - 21.10.2017 - 18:19:50
 • 51zhu7z9 - Aaronded - 21.10.2017 - 18:14:54
 • j1menfia - Brettemews - 21.10.2017 - 18:09:57
 • dtn2095u - BennybaX - 21.10.2017 - 17:48:41
 • v285d1iy - Michaelpoems - 21.10.2017 - 17:48:40
 • z5ltdirz - Michaelpoems - 21.10.2017 - 17:32:33
 • vui0mtj0 - Brettemews - 21.10.2017 - 17:26:33
 • og82xxw3 - KennethVed - 21.10.2017 - 17:15:16
 • iforga5v - Michaelpoems - 21.10.2017 - 17:08:20
 • fygujuv8 - Stewartnak - 21.10.2017 - 17:01:05
 • za6m7hqs - AlfredBus - 21.10.2017 - 16:46:14
 • k4j8zta7 - Aaronded - 21.10.2017 - 16:16:53
 • 36x9npls - Michaelpoems - 21.10.2017 - 15:55:28
 • itkt7no6 - Billybroft - 21.10.2017 - 14:56:33
 • qjhmbu43 - Aaronded - 21.10.2017 - 14:12:58
 • 0e6a81le - Charlestem - 21.10.2017 - 13:19:17
 • c3agliqo - Stewartnak - 21.10.2017 - 12:20:04
 • ruloj3it - Brettemews - 21.10.2017 - 12:15:49
 • lgxvzp5u - Aaronded - 21.10.2017 - 12:15:28
 • 6uda1s36 - Michaelpoems - 21.10.2017 - 12:08:22
 • cxjg05y9 - KennethVed - 21.10.2017 - 12:04:55
 • ylwevitt - BennybaX - 21.10.2017 - 11:56:28
 • n66cf0gq - Aaronded - 21.10.2017 - 11:39:03
 • gj1jhr2l - Michaelpoems - 21.10.2017 - 11:37:22
 • cfqffgr9 - Brettemews - 21.10.2017 - 11:33:53
 • cxokmekd - Michaelpoems - 21.10.2017 - 11:23:33
 • mnza011a - AlfredBus - 21.10.2017 - 11:07:15
 • kq88xl05 - Billybroft - 21.10.2017 - 09:55:50
 • za683v0n - Aaronded - 21.10.2017 - 09:53:15
 • 80p9l6zx - Michaelpoems - 21.10.2017 - 09:42:36
 • c87nufms - Aaronded - 21.10.2017 - 09:27:41
 • oudo3tbd - Charlestem - 21.10.2017 - 09:02:14
 • vlfagqma - Charlestem - 21.10.2017 - 08:58:03
 • vdz6jhov - Charlestem - 21.10.2017 - 08:39:44
 • 9t6wv03s - Charlestem - 21.10.2017 - 07:46:47
 • rqdghqxn - Brettemews - 21.10.2017 - 07:04:36
 • 7bxxdkz8 - Stewartnak - 21.10.2017 - 06:50:31
 • kp1r5w6b - KennethVed - 21.10.2017 - 06:36:58
 • y24q9qbn - Michaelpoems - 21.10.2017 - 06:34:39
 • mtrgzax7 - BennybaX - 21.10.2017 - 06:07:52
 • 44gznrgz - Brettemews - 21.10.2017 - 06:02:57
 • oyev7w3d - Michaelpoems - 21.10.2017 - 06:02:19
 • lkjgv4ok - Aaronded - 21.10.2017 - 05:54:11
 • lg3znpvf - AlfredBus - 21.10.2017 - 05:36:40
 • i7diithv - Aaronded - 21.10.2017 - 05:30:09
 • c3bly04t - Michaelpoems - 21.10.2017 - 05:25:41
 • kkppjl9o - Aaronded - 21.10.2017 - 04:53:54
 • 6p8a30x0 - Billybroft - 21.10.2017 - 04:17:30
 • z147m7fo - Charlestem - 21.10.2017 - 04:02:10
 • iy5qn18g - Charlestem - 21.10.2017 - 03:44:19
 • uo5o3fs1 - Charlestem - 21.10.2017 - 03:41:05
 • lqphaom9 - Michaelpoems - 21.10.2017 - 03:32:18
 • fxzf1qvg - Aaronded - 21.10.2017 - 03:25:14
 • ef3zox91 - Charlestem - 21.10.2017 - 02:37:40
 • o3yh2rci - Brettemews - 21.10.2017 - 01:43:38
 • 3mk77w1q - Charlestem - 21.10.2017 - 01:23:52
 • eggvmxuf - Stewartnak - 21.10.2017 - 01:22:44
 • 7pkj145x - Michaelpoems - 21.10.2017 - 00:41:08
 • cv3d81a2 - KennethVed - 21.10.2017 - 00:41:04
 • zc4843lq - Aaronded - 21.10.2017 - 00:23:19
 • sk2zfi3i - Brettemews - 21.10.2017 - 00:22:21
 • gsyekyfq - Michaelpoems - 21.10.2017 - 00:16:01
 • bxerjfo3 - AlfredBus - 21.10.2017 - 00:15:44
 • a7hw29tm - BennybaX - 21.10.2017 - 00:15:32
 • cl413oa8 - Aaronded - 20.10.2017 - 23:54:00
 • ffkv776z - Michaelpoems - 20.10.2017 - 23:36:43
 • 4ynuhjrt - Aaronded - 20.10.2017 - 23:09:38
 • 7w3a9wen - Billybroft - 20.10.2017 - 22:37:46
 • 1kopeib2 - Charlestem - 20.10.2017 - 21:59:01
 • 36flzwz0 - Aaronded - 20.10.2017 - 21:53:27
 • 9ux8qcv9 - Charlestem - 20.10.2017 - 21:39:57
 • 9xv2a110 - Michaelpoems - 20.10.2017 - 21:39:23
 • od63gp66 - Charlestem - 20.10.2017 - 21:09:53
 • ic6mcaus - Charlestem - 20.10.2017 - 21:01:30
 • 2k1xkckd - Brettemews - 20.10.2017 - 20:29:20
 • 8v893ej1 - Charlestem - 20.10.2017 - 20:15:08
 • vc7ho7dm - Stewartnak - 20.10.2017 - 19:36:35
 • k82e0mqn - Brettemews - 20.10.2017 - 19:34:16
 • ttvjjzdr - Michaelpoems - 20.10.2017 - 18:53:31
 • zk85av3m - Aaronded - 20.10.2017 - 18:39:04
 • tgx6agad - Michaelpoems - 20.10.2017 - 18:32:08
 • qinnimx5 - KennethVed - 20.10.2017 - 18:31:59
 • q0nnzuyv - BennybaX - 20.10.2017 - 18:18:50
 • 605ucsqq - AlfredBus - 20.10.2017 - 18:18:47
 • 2mck528h - Aaronded - 20.10.2017 - 18:11:52
 • czaslkfj - Michaelpoems - 20.10.2017 - 18:05:41
 • lsa3lu2x - Aaronded - 20.10.2017 - 17:40:11
 • q0vqomnm - Billybroft - 20.10.2017 - 16:47:53
 • wxlg4dcb - Michaelpoems - 20.10.2017 - 16:24:53
 • xmg47jpn - Charlestem - 20.10.2017 - 16:20:18
 • pgra5wrw - Charlestem - 20.10.2017 - 15:45:17
 • 11czpzm7 - Aaronded - 20.10.2017 - 15:24:37
 • 5xxebgwc - Brettemews - 20.10.2017 - 15:21:15
 • m1ae28jx - Charlestem - 20.10.2017 - 15:10:56
 • 55rwy08l - Brettemews - 20.10.2017 - 15:10:45
 • pkqhpywe - Charlestem - 20.10.2017 - 14:44:43
 • sraxu8mx - Charlestem - 20.10.2017 - 14:41:46
 • 6a5cchdw - Michaelpoems - 20.10.2017 - 13:10:55
 • wo8rzcu9 - Aaronded - 20.10.2017 - 13:04:58
 • as578mqv - Aaronded - 20.10.2017 - 13:02:23
 • d9uk6twa - Michaelpoems - 20.10.2017 - 12:47:19
 • x38oivol - KennethVed - 20.10.2017 - 12:46:41
 • mvnerufp - BennybaX - 20.10.2017 - 12:41:13
 • 35q306ph - AlfredBus - 20.10.2017 - 12:36:49
 • pqrxtu6h - Aaronded - 20.10.2017 - 12:31:03
 • 0yu9088r - Michaelpoems - 20.10.2017 - 12:01:10
 • jcfs9n7c - Stewartnak - 20.10.2017 - 11:55:27
 • dcba886m - Billybroft - 20.10.2017 - 11:50:03
 • s1y0fv6j - Michaelpoems - 20.10.2017 - 11:23:03
 • 55do1wzz - Aaronded - 20.10.2017 - 10:41:19
 • cb8776wj - Charlestem - 20.10.2017 - 10:38:56
 • wlwfo6nw - Charlestem - 20.10.2017 - 10:32:39
 • 1l4qhpnt - Brettemews - 20.10.2017 - 10:22:23
 • fphy7wjx - Brettemews - 20.10.2017 - 10:08:59
 • 1l2m88us - Charlestem - 20.10.2017 - 08:48:52
 • heqawyro - Charlestem - 20.10.2017 - 07:49:43
 • ctr14nye - Charlestem - 20.10.2017 - 07:35:29
 • 31kxi7vi - KennethVed - 20.10.2017 - 07:01:47
 • i3h099na - Michaelpoems - 20.10.2017 - 06:59:08
 • g0egewro - Michaelpoems - 20.10.2017 - 06:57:24
 • pjfiezm1 - BennybaX - 20.10.2017 - 06:57:20
 • c85vgw0k - AlfredBus - 20.10.2017 - 06:51:30
 • hrn4hgoh - Stewartnak - 20.10.2017 - 06:46:07
 • w2ue4l6i - Michaelpoems - 20.10.2017 - 06:44:16
 • ozt06qz2 - Billybroft - 20.10.2017 - 06:41:33
 • m37a8ve2 - Aaronded - 20.10.2017 - 06:38:12
 • 4upjukm8 - Aaronded - 20.10.2017 - 06:35:55
 • kp83lq80 - Aaronded - 20.10.2017 - 06:24:08
 • 2p0a4nue - Charlestem - 20.10.2017 - 05:50:41
 • i7vfr1wv - Michaelpoems - 20.10.2017 - 05:38:10
 • v7117d3h - Aaronded - 20.10.2017 - 05:32:06
 • 8u579gvn - Brettemews - 20.10.2017 - 04:57:46
 • r8bk6kdw - Charlestem - 20.10.2017 - 04:43:44
 • vqkuzjdy - Brettemews - 20.10.2017 - 03:52:59
 • 5enkfll0 - Charlestem - 20.10.2017 - 02:08:32
 • cf5mmvvm - Charlestem - 20.10.2017 - 01:36:38
 • yrjih87q - Michaelpoems - 20.10.2017 - 01:16:01
 • j4xasy3s - Stewartnak - 20.10.2017 - 01:13:39
 • fttnaixx - Michaelpoems - 20.10.2017 - 01:09:56
 • b4fq5f9f - Charlestem - 20.10.2017 - 01:09:53
 • 6wh842jr - Billybroft - 20.10.2017 - 01:07:45
 • 5srj1jb7 - KennethVed - 20.10.2017 - 01:02:30
 • xz0fo94e - BennybaX - 20.10.2017 - 00:59:34
 • mub85dgv - Michaelpoems - 20.10.2017 - 00:57:54
 • 2odjroyr - Charlestem - 20.10.2017 - 00:51:25
 • yqvp6zjy - AlfredBus - 20.10.2017 - 00:50:51
 • raxy2ur3 - Aaronded - 20.10.2017 - 00:31:51
 • pu7xy13a - Aaronded - 20.10.2017 - 00:31:42
 • mfikjkei - Aaronded - 20.10.2017 - 00:26:17
 • gsptte31 - Charlestem - 20.10.2017 - 00:08:06
 • ao1izah4 - Aaronded - 20.10.2017 - 00:07:24
 • mr8kbtz6 - Michaelpoems - 20.10.2017 - 00:02:35
 • xii36k6b - Brettemews - 19.10.2017 - 23:52:48
 • 2a8kwyg2 - Brettemews - 19.10.2017 - 23:26:57
 • h71tzfcf - Charlestem - 19.10.2017 - 19:41:33
 • lypzyem6 - Charlestem - 19.10.2017 - 19:28:48
 • 0z658ryz - Michaelpoems - 19.10.2017 - 19:28:40
 • 3t8hn03i - Charlestem - 19.10.2017 - 19:24:36
 • ny7fcj8h - Michaelpoems - 19.10.2017 - 19:23:04
 • im2lqstf - Michaelpoems - 19.10.2017 - 19:22:55
 • usirg2dj - KennethVed - 19.10.2017 - 19:15:21
 • bgjii8oi - Brettemews - 19.10.2017 - 19:14:14
 • n6rl3zbw - Aaronded - 19.10.2017 - 19:11:11
 • u0oibicg - AlfredBus - 19.10.2017 - 19:10:56
 • jlcnq9cy - BennybaX - 19.10.2017 - 19:10:54
 • aodtfebb - Aaronded - 19.10.2017 - 19:10:51
 • czxdvxmx - Stewartnak - 19.10.2017 - 19:10:30
 • pg13kigx - Billybroft - 19.10.2017 - 19:07:21
 • lm3aa59z - Aaronded - 19.10.2017 - 18:50:51
 • n5ra9c9g - Aaronded - 19.10.2017 - 18:38:17
 • kairloij - Charlestem - 19.10.2017 - 18:29:44
 • n6rmuun2 - Michaelpoems - 19.10.2017 - 18:18:40
 • yav8pqkx - Brettemews - 19.10.2017 - 18:18:17
 • kx0hrg5l - Charlestem - 19.10.2017 - 18:15:43
 • dv66fgac - Michaelpoems - 19.10.2017 - 15:44:24
 • nti0mwfl - Charlestem - 19.10.2017 - 15:37:46
 • ixzmeg17 - Aaronded - 19.10.2017 - 14:40:16
 • dexpd3ev - Aaronded - 19.10.2017 - 14:35:13
 • nye5d0j1 - BennybaX - 19.10.2017 - 14:28:47
 • xdj53ovo - Michaelpoems - 19.10.2017 - 14:17:14
 • x2dp1bse - AlfredBus - 19.10.2017 - 13:58:05
 • uwrsyf07 - Michaelpoems - 19.10.2017 - 13:34:42
 • vnhrt6ny - Aaronded - 19.10.2017 - 13:17:47
 • 4g22jzhq - Charlestem - 19.10.2017 - 13:02:18
 • bpd1cxvn - Brettemews - 19.10.2017 - 12:58:28
 • jpa8noiw - Aaronded - 19.10.2017 - 12:38:12
 • 2zgx8nix - Billybroft - 19.10.2017 - 12:11:37
 • 4ggj6ab3 - Charlestem - 19.10.2017 - 12:08:38
 • lqb0oh7s - Brettemews - 19.10.2017 - 11:21:54
 • qt2ei4ta - Stewartnak - 19.10.2017 - 11:19:17
 • 9ulhvtke - Charlestem - 19.10.2017 - 10:51:08
 • 9pq4fq5c - Michaelpoems - 19.10.2017 - 10:46:48
 • cde42to2 - KennethVed - 19.10.2017 - 10:31:26
 • ga6x5tmd - Charlestem - 19.10.2017 - 10:19:58
 • yciegscf - Charlestem - 19.10.2017 - 09:56:14
 • jvc9tpeg - Michaelpoems - 19.10.2017 - 09:46:05
 • wnkq37o0 - Aaronded - 19.10.2017 - 08:52:42
 • 1pu30bhi - Aaronded - 19.10.2017 - 08:45:10
 • a5952dg1 - BennybaX - 19.10.2017 - 08:41:01
 • cbjp7w80 - AlfredBus - 19.10.2017 - 08:39:58
 • hlaebpo4 - Aaronded - 19.10.2017 - 08:36:58
 • 3yg4nf5a - Michaelpoems - 19.10.2017 - 08:15:32
 • 3bk1diot - Michaelpoems - 19.10.2017 - 07:30:23
 • wc4f8al1 - Brettemews - 19.10.2017 - 06:58:16
 • hzehyx5w - Charlestem - 19.10.2017 - 06:58:08
 • oxwmoctd - Brettemews - 19.10.2017 - 06:50:57
 • hl562wk4 - Charlestem - 19.10.2017 - 06:38:16
 • ci0y71zi - Billybroft - 19.10.2017 - 06:21:38
 • 444hpg7h - KennethVed - 19.10.2017 - 06:01:55
 • pn0at4wt - Aaronded - 19.10.2017 - 05:55:45
 • 6tq09sn2 - Stewartnak - 19.10.2017 - 05:38:38
 • jh5ryegv - Michaelpoems - 19.10.2017 - 05:19:41
 • 5xwn21uf - Charlestem - 19.10.2017 - 04:26:43
 • fxt12j2v - Charlestem - 19.10.2017 - 03:53:29
 • nd1ypi0s - Aaronded - 19.10.2017 - 03:44:23
 • xaib3fip - Aaronded - 19.10.2017 - 03:37:12
 • 42dgf4aq - Michaelpoems - 19.10.2017 - 03:29:05
 • x307ctsc - Charlestem - 19.10.2017 - 03:26:26
 • pcmqb4nq - Aaronded - 19.10.2017 - 02:59:16
 • vn6kqkf4 - BennybaX - 19.10.2017 - 02:33:44
 • y3l81nzy - AlfredBus - 19.10.2017 - 02:33:39
 • 28a8kv6r - Michaelpoems - 19.10.2017 - 01:55:51
 • 6jxzja3g - Charlestem - 19.10.2017 - 01:33:18
 • 6p6ub60r - Michaelpoems - 19.10.2017 - 01:29:09
 • xp3j57im - Brettemews - 19.10.2017 - 01:27:38
 • jl8vzp64 - Billybroft - 19.10.2017 - 01:21:45
 • mqm7zo8s - KennethVed - 19.10.2017 - 01:16:47
 • cvgsatzh - Brettemews - 19.10.2017 - 01:01:41
 • zivyz4gd - Charlestem - 19.10.2017 - 00:50:56
 • vlnlwac4 - Stewartnak - 19.10.2017 - 00:30:31
 • jattujxg - Michaelpoems - 18.10.2017 - 23:55:55
 • 4tm5j5m5 - Aaronded - 18.10.2017 - 23:43:19
 • ty23pw5b - Charlestem - 18.10.2017 - 22:32:00
 • ptt9jnik - Charlestem - 18.10.2017 - 22:00:37
 • rj0x3g2e - Aaronded - 18.10.2017 - 21:50:00
 • pljausni - Aaronded - 18.10.2017 - 21:41:15
 • inc1l1gl - Charlestem - 18.10.2017 - 21:37:49
 • d8wbpa13 - Michaelpoems - 18.10.2017 - 21:25:23
 • nrx0mo5m - Aaronded - 18.10.2017 - 21:07:33
 • uwkirjsi - AlfredBus - 18.10.2017 - 20:42:56
 • o8ddgmzk - BennybaX - 18.10.2017 - 20:42:46
 • sdjqf86q - Brettemews - 18.10.2017 - 20:23:45
 • d164a51t - Michaelpoems - 18.10.2017 - 20:22:31
 • mwtzqinq - Brettemews - 18.10.2017 - 20:10:40
 • y0vto06e - Charlestem - 18.10.2017 - 19:55:35
 • gjn545v2 - Charlestem - 18.10.2017 - 19:51:59
 • kqfj4dzw - Michaelpoems - 18.10.2017 - 19:36:24
 • sfayzd62 - Billybroft - 18.10.2017 - 19:36:11
 • yu56fiiu - KennethVed - 18.10.2017 - 19:15:01
 • c3fu3h2d - Stewartnak - 18.10.2017 - 18:48:51
 • d9x2l7uc - Aaronded - 18.10.2017 - 18:46:05
 • hg3gmoiv - Michaelpoems - 18.10.2017 - 17:58:59
 • 60a8zdf3 - Charlestem - 18.10.2017 - 15:54:12
 • lix8gwqj - Charlestem - 18.10.2017 - 15:47:31
 • ckof3gqe - Charlestem - 18.10.2017 - 15:35:10
 • 9nj56rpu - Aaronded - 18.10.2017 - 15:21:54
 • qjz8le3f - Aaronded - 18.10.2017 - 15:17:50
 • usbj9yh0 - Michaelpoems - 18.10.2017 - 15:14:48
 • 134ziroa - Aaronded - 18.10.2017 - 15:02:57
 • lohaocns - BennybaX - 18.10.2017 - 14:59:49
 • ate3iwtq - AlfredBus - 18.10.2017 - 14:59:49
 • du7fmgi4 - Brettemews - 18.10.2017 - 14:43:15
 • la66sc1y - Billybroft - 18.10.2017 - 14:36:20
 • aum3izxy - Charlestem - 18.10.2017 - 14:34:25
 • 75cv37yg - Brettemews - 18.10.2017 - 14:32:09
 • 0zq2qnzq - KennethVed - 18.10.2017 - 14:29:14
 • tluvza9s - Michaelpoems - 18.10.2017 - 14:26:46
 • xufmi1df - Michaelpoems - 18.10.2017 - 14:18:59
 • 8tba72tb - Aaronded - 18.10.2017 - 14:00:35
 • 6s29jowo - Charlestem - 18.10.2017 - 13:56:53
 • tcbqt65m - Stewartnak - 18.10.2017 - 13:47:52
 • r9qtur7n - Michaelpoems - 18.10.2017 - 12:46:34
 • 4a1f1rfk - Charlestem - 18.10.2017 - 09:27:20
 • sxiexk0y - Charlestem - 18.10.2017 - 09:22:59
 • syom9a71 - Charlestem - 18.10.2017 - 09:15:32
 • 1y02hxi0 - KennethVed - 18.10.2017 - 09:14:33
 • 9pbvvfqm - BennybaX - 18.10.2017 - 09:10:06
 • 6dsry0aa - AlfredBus - 18.10.2017 - 09:09:36
 • ez41bvi6 - Aaronded - 18.10.2017 - 09:09:28
 • 6tz3vt97 - Aaronded - 18.10.2017 - 09:07:51
 • 6d49txxp - Michaelpoems - 18.10.2017 - 09:03:15
 • devbirc0 - Michaelpoems - 18.10.2017 - 09:01:01
 • m6adt1x8 - Aaronded - 18.10.2017 - 08:57:55
 • t7zigxor - Aaronded - 18.10.2017 - 08:56:09
 • 4aufa8y8 - Brettemews - 18.10.2017 - 08:48:41
 • 2qzrl6f0 - Billybroft - 18.10.2017 - 08:47:01
 • iehr9624 - Brettemews - 18.10.2017 - 08:44:02
 • ofrsp800 - Charlestem - 18.10.2017 - 08:09:27
 • fryckejg - Michaelpoems - 18.10.2017 - 08:04:05
 • vk461ler - Stewartnak - 18.10.2017 - 07:57:36
 • 5skjiyym - Charlestem - 18.10.2017 - 07:54:04
 • 6xft4k3o - Michaelpoems - 18.10.2017 - 07:16:50
 • s7196p6i - BennybaX - 18.10.2017 - 04:46:29
 • y1lm9zwm - AlfredBus - 18.10.2017 - 04:46:28
 • hajdof7h - Billybroft - 18.10.2017 - 04:11:39
 • 5j7sig04 - Brettemews - 18.10.2017 - 04:05:09
 • p7v2os98 - KennethVed - 18.10.2017 - 03:43:35
 • khezjs1j - Stewartnak - 18.10.2017 - 03:28:12
 • joxm2t62 - Aaronded - 18.10.2017 - 03:08:23
 • pfiimy9w - Michaelpoems - 18.10.2017 - 02:00:59
 • oo7f8ena - Michaelpoems - 18.10.2017 - 01:51:47
 • opw62td9 - Charlestem - 18.10.2017 - 00:47:42
 • gpcbwewb - Aaronded - 18.10.2017 - 00:19:15
 • 50k7g0f6 - Aaronded - 18.10.2017 - 00:17:50
 • cv92h3j6 - Aaronded - 18.10.2017 - 00:15:21
 • y3ltkdm6 - AlfredBus - 18.10.2017 - 00:12:58
 • kdxdyemy - BennybaX - 17.10.2017 - 23:42:56
 • hl4v6eyl - Billybroft - 17.10.2017 - 23:33:18
 • ezrzhyo0 - Stewartnak - 17.10.2017 - 23:20:53
 • i8pwv7fp - Brettemews - 17.10.2017 - 23:05:00
 • 1v2sutd5 - Aaronded - 17.10.2017 - 22:28:31
 • 1k9tdnpm - KennethVed - 17.10.2017 - 22:19:21
 • thoti0ix - Michaelpoems - 17.10.2017 - 20:25:42
 • obv5kw0a - Michaelpoems - 17.10.2017 - 19:46:53
 • xfd7r3e8 - Michaelpoems - 17.10.2017 - 19:27:18
 • zr4tfa8m - Michaelpoems - 17.10.2017 - 19:24:08
 • 0gdod46v - Charlestem - 17.10.2017 - 19:20:23
 • sfczgruq - Billybroft - 17.10.2017 - 19:13:05
 • xwz5uva5 - Stewartnak - 17.10.2017 - 18:54:37
 • n49u9yz7 - Aaronded - 17.10.2017 - 18:32:44
 • 4gwpq7r4 - Aaronded - 17.10.2017 - 18:31:17
 • hchzdb8d - Brettemews - 17.10.2017 - 18:31:06
 • agw2rg4v - AlfredBus - 17.10.2017 - 18:24:51
 • 2gtzjvku - Aaronded - 17.10.2017 - 18:12:07
 • fq9k9f2u - Brettemews - 17.10.2017 - 18:11:57
 • un6pisvf - BennybaX - 17.10.2017 - 17:55:41
 • p6rd1vzi - Aaronded - 17.10.2017 - 17:23:36
 • lqtti8zj - KennethVed - 17.10.2017 - 16:40:40
 • njhzo5fq - Brettemews - 17.10.2017 - 14:36:34
 • tnuxdni0 - Michaelpoems - 17.10.2017 - 14:35:38
 • jeccb07i - Michaelpoems - 17.10.2017 - 13:52:14
 • cqwipkwt - Michaelpoems - 17.10.2017 - 13:41:15
 • rxtnh4gh - Michaelpoems - 17.10.2017 - 13:41:05
 • 7s23osi3 - Charlestem - 17.10.2017 - 13:32:01
 • p5uqdffj - Aaronded - 17.10.2017 - 13:10:23
 • kycbn7qf - Billybroft - 17.10.2017 - 13:02:43
 • dak9mfz4 - BennybaX - 17.10.2017 - 12:47:25
 • oulma7wi - Stewartnak - 17.10.2017 - 12:46:10
 • 6abaqfoe - AlfredBus - 17.10.2017 - 12:34:52
 • 4gut8i7e - Aaronded - 17.10.2017 - 12:24:41
 • rhh86iag - Aaronded - 17.10.2017 - 12:21:29
 • hnaqeuax - Aaronded - 17.10.2017 - 12:05:09
 • dqgkcp3c - Brettemews - 17.10.2017 - 12:04:58
 • 84xffdiq - KennethVed - 17.10.2017 - 11:13:52
 • mf9hxm5v - Brettemews - 17.10.2017 - 10:45:25
 • hjhnu24u - Michaelpoems - 17.10.2017 - 08:39:15
 • br12uzd2 - Aaronded - 17.10.2017 - 08:12:38
 • qpsikx6k - Michaelpoems - 17.10.2017 - 07:51:17
 • kptc7lpc - Michaelpoems - 17.10.2017 - 07:47:29
 • i88lxuw4 - Michaelpoems - 17.10.2017 - 07:47:18
 • x7jywup9 - Charlestem - 17.10.2017 - 07:33:36
 • to6d6mak - Billybroft - 17.10.2017 - 07:11:00
 • lo1s5rm6 - BennybaX - 17.10.2017 - 07:09:17
 • ye07cojr - Stewartnak - 17.10.2017 - 07:03:42
 • 4mqeil68 - AlfredBus - 17.10.2017 - 06:55:05
 • bz7c2aum - Brettemews - 17.10.2017 - 06:46:36
 • zpjd7ekg - Aaronded - 17.10.2017 - 06:42:58
 • 672cvezz - Aaronded - 17.10.2017 - 06:41:21
 • xpwa6stc - Aaronded - 17.10.2017 - 06:37:52
 • gurolv5l - Brettemews - 17.10.2017 - 06:19:53
 • p3qrogci - KennethVed - 17.10.2017 - 05:30:23
 • yx5pt87j - Charlestem - 17.10.2017 - 05:04:45
 • vdjf569u - Charlestem - 17.10.2017 - 04:43:05
 • rxcrsp4f - Charlestem - 17.10.2017 - 04:11:41
 • wj5m5q2b - Charlestem - 17.10.2017 - 03:49:56
 • dba4i7o6 - Aaronded - 17.10.2017 - 03:45:06
 • z8m2d33i - Michaelpoems - 17.10.2017 - 03:37:52
 • 34oz7o6r - Brettemews - 17.10.2017 - 02:34:02
 • u5n7bdkh - Michaelpoems - 17.10.2017 - 02:01:44
 • dvjwo21s - Michaelpoems - 17.10.2017 - 02:00:26
 • rqpnlogh - BennybaX - 17.10.2017 - 01:45:35
 • hkpczs4n - Michaelpoems - 17.10.2017 - 01:28:36
 • k4gtv6ox - Charlestem - 17.10.2017 - 01:25:01
 • 7eucbvbe - Billybroft - 17.10.2017 - 01:18:17
 • f8avzvng - Stewartnak - 17.10.2017 - 01:05:15
 • u6k937me - AlfredBus - 17.10.2017 - 00:55:00
 • nrr5rx0o - Brettemews - 17.10.2017 - 00:47:12
 • 51f6nq5u - Aaronded - 17.10.2017 - 00:39:31
 • jqdevtaf - Aaronded - 17.10.2017 - 00:37:33
 • qfa5p8xl - Aaronded - 17.10.2017 - 00:28:38
 • quhwjren - KennethVed - 16.10.2017 - 23:24:49
 • diayijkt - Charlestem - 16.10.2017 - 23:15:06
 • e3ao0zri - Michaelpoems - 16.10.2017 - 22:44:02
 • xtdokl33 - Charlestem - 16.10.2017 - 22:26:55
 • cdi2rs3o - Charlestem - 16.10.2017 - 22:22:02
 • 6w9xbdrb - Brettemews - 16.10.2017 - 22:10:33
 • a6qx54q0 - Aaronded - 16.10.2017 - 22:03:13
 • ppe8j726 - Charlestem - 16.10.2017 - 21:44:49
 • an7qypkz - BennybaX - 16.10.2017 - 20:51:19
 • 9u5nmsjo - Michaelpoems - 16.10.2017 - 19:33:58
 • 7j75lsbs - Michaelpoems - 16.10.2017 - 19:30:59
 • 6ha9xfg6 - Aaronded - 16.10.2017 - 19:19:30
 • tokg1p6g - Aaronded - 16.10.2017 - 19:19:04
 • l1v7r59s - Charlestem - 16.10.2017 - 19:15:59
 • 1bjx0n4d - Billybroft - 16.10.2017 - 19:09:01
 • vxezlj1k - AlfredBus - 16.10.2017 - 19:04:16
 • onieug0g - Stewartnak - 16.10.2017 - 19:03:33
 • l9wsmvec - Michaelpoems - 16.10.2017 - 19:01:31
 • dscbfytj - Brettemews - 16.10.2017 - 19:00:15
 • l4wr8m1x - KennethVed - 16.10.2017 - 18:42:46
 • 8f2cswa8 - Aaronded - 16.10.2017 - 18:40:57
 • fzs7h32y - Brettemews - 16.10.2017 - 18:04:14
 • 0e5w95fj - Michaelpoems - 16.10.2017 - 18:02:45
 • ugwdqca7 - Charlestem - 16.10.2017 - 16:58:22
 • qxg27p3t - Charlestem - 16.10.2017 - 16:28:40
 • ds0zwmla - Charlestem - 16.10.2017 - 16:07:43
 • u84x5337 - Aaronded - 16.10.2017 - 16:03:30
 • tbtmca25 - Brettemews - 16.10.2017 - 15:37:58
 • c6ad0lqm - Charlestem - 16.10.2017 - 15:32:12
 • mkvd2v5s - Michaelpoems - 16.10.2017 - 15:22:57
 • iacdl5a6 - KennethVed - 16.10.2017 - 15:17:42
 • 0jbgmu7m - BennybaX - 16.10.2017 - 14:51:09
 • f3awh2mw - AlfredBus - 16.10.2017 - 14:36:58
 • bdnepisw - Billybroft - 16.10.2017 - 14:31:22
 • plelko13 - Michaelpoems - 16.10.2017 - 13:47:42
 • 1hvot2y4 - Charlestem - 16.10.2017 - 13:43:08
 • f4yj81bm - Aaronded - 16.10.2017 - 13:32:26
 • yeg56w52 - Stewartnak - 16.10.2017 - 12:52:14
 • 2302fj0d - Michaelpoems - 16.10.2017 - 12:48:38
 • 8h9j921h - Aaronded - 16.10.2017 - 12:41:55
 • smpjlost - Michaelpoems - 16.10.2017 - 12:25:05
 • mehqj41z - Aaronded - 16.10.2017 - 11:39:36
 • z09dib8i - Brettemews - 16.10.2017 - 11:26:13
 • l72cwrg5 - Aaronded - 16.10.2017 - 11:25:12
 • 5ztdwv9p - Brettemews - 16.10.2017 - 10:36:58
 • geisbz2n - Charlestem - 16.10.2017 - 10:34:12
 • mo08cgj4 - Charlestem - 16.10.2017 - 10:31:05
 • ui9e0ueu - KennethVed - 16.10.2017 - 10:07:11
 • bk6dabm5 - Charlestem - 16.10.2017 - 09:50:04
 • d92w8gpp - BennybaX - 16.10.2017 - 09:36:47
 • fthdsp9k - Charlestem - 16.10.2017 - 09:21:04
 • e7yna18b - Michaelpoems - 16.10.2017 - 09:08:37
 • 4698lqun - Billybroft - 16.10.2017 - 08:54:22
 • qnszpmmm - AlfredBus - 16.10.2017 - 08:45:06
 • 3l6ser94 - Aaronded - 16.10.2017 - 07:49:38
 • nvfhqhm1 - Charlestem - 16.10.2017 - 07:34:14
 • ml8s4066 - Michaelpoems - 16.10.2017 - 07:26:17
 • 7il9i8po - Michaelpoems - 16.10.2017 - 07:26:10
 • 3uyc9q50 - Stewartnak - 16.10.2017 - 07:08:48
 • of31kdhp - Brettemews - 16.10.2017 - 06:47:36
 • 7czzcsmt - Aaronded - 16.10.2017 - 06:26:03
 • vnudtwzy - Aaronded - 16.10.2017 - 06:17:36
 • klc74h0q - Michaelpoems - 16.10.2017 - 05:59:26
 • knqgvvxm - Aaronded - 16.10.2017 - 05:28:22
 • 8t470j2s - KennethVed - 16.10.2017 - 04:54:41
 • crq2ml4f - Brettemews - 16.10.2017 - 04:29:46
 • ggpcxfk5 - Charlestem - 16.10.2017 - 04:23:22
 • sl46yrl6 - BennybaX - 16.10.2017 - 04:21:35
 • mrafqcz7 - Charlestem - 16.10.2017 - 04:21:31
 • wv094344 - Charlestem - 16.10.2017 - 03:44:54
 • o2hgdbrw - Michaelpoems - 16.10.2017 - 03:31:11
 • b0cs29kg - Charlestem - 16.10.2017 - 03:20:47
 • l5iligb9 - AlfredBus - 16.10.2017 - 03:17:34
 • dbntqxiz - Billybroft - 16.10.2017 - 02:59:23
 • 0tlu5uum - Michaelpoems - 16.10.2017 - 02:43:52
 • 3jb781cb - Brettemews - 16.10.2017 - 02:26:44
 • 7vw0hiwo - Aaronded - 16.10.2017 - 02:22:57
 • xhtcacgm - Stewartnak - 16.10.2017 - 01:45:12
 • 1c4g1zii - Charlestem - 16.10.2017 - 01:40:45
 • awccky89 - Aaronded - 16.10.2017 - 01:17:15
 • 8uh6o4d8 - Michaelpoems - 16.10.2017 - 00:50:17
 • uolp3rrs - Aaronded - 16.10.2017 - 00:17:03
 • j40otsa9 - KennethVed - 16.10.2017 - 00:13:27
 • ioxime47 - Michaelpoems - 15.10.2017 - 23:29:58
 • vjmhu4ls - Brettemews - 15.10.2017 - 23:02:41
 • 47rm3xw5 - Aaronded - 15.10.2017 - 23:01:00
 • xaq07ev5 - Michaelpoems - 15.10.2017 - 22:45:37
 • k9ips118 - BennybaX - 15.10.2017 - 22:36:40
 • a52msgb3 - Charlestem - 15.10.2017 - 22:18:52
 • umg1e57k - Charlestem - 15.10.2017 - 22:17:49
 • 62kbuvqm - Charlestem - 15.10.2017 - 21:42:39
 • 3ikp757a - Charlestem - 15.10.2017 - 21:17:56
 • qcpuuggo - Brettemews - 15.10.2017 - 21:10:50
 • bhwnek0c - AlfredBus - 15.10.2017 - 21:00:35
 • obr9imcl - Aaronded - 15.10.2017 - 20:54:59
 • 9nkdz4lv - Billybroft - 15.10.2017 - 20:54:28
 • 0zc8334y - Michaelpoems - 15.10.2017 - 20:42:08
 • rl8nfpmx - Aaronded - 15.10.2017 - 20:15:00
 • dmkjfz38 - Stewartnak - 15.10.2017 - 20:14:20
 • jio7bqhk - Charlestem - 15.10.2017 - 19:13:36
 • 9vv49n24 - Brettemews - 15.10.2017 - 19:08:11
 • 18qyxn71 - Michaelpoems - 15.10.2017 - 18:45:49
 • rpjd008i - Aaronded - 15.10.2017 - 18:28:32
 • gyuenci2 - KennethVed - 15.10.2017 - 18:28:13
 • pgvu3yky - BennybaX - 15.10.2017 - 17:42:17
 • qil63ftn - Michaelpoems - 15.10.2017 - 17:26:36
 • xk191o49 - Aaronded - 15.10.2017 - 17:04:00
 • cthlzufz - Michaelpoems - 15.10.2017 - 16:51:43
 • i2mho30g - Michaelpoems - 15.10.2017 - 16:11:25
 • 0xble4g1 - Charlestem - 15.10.2017 - 16:09:39
 • tgf7d6vk - Charlestem - 15.10.2017 - 16:07:55
 • bv0omihj - Aaronded - 15.10.2017 - 15:47:04
 • 0l0nfd51 - Charlestem - 15.10.2017 - 15:28:43
 • zfqtawyg - Brettemews - 15.10.2017 - 15:21:10
 • a9p26lv5 - Charlestem - 15.10.2017 - 15:13:36
 • h0hi5phu - Brettemews - 15.10.2017 - 15:13:16
 • mh74p09h - AlfredBus - 15.10.2017 - 15:01:50
 • b2p9uvj5 - Billybroft - 15.10.2017 - 14:57:16
 • pdqfhsgr - Aaronded - 15.10.2017 - 14:52:10
 • 59ynl5gi - Stewartnak - 15.10.2017 - 14:19:33
 • wloz856n - BennybaX - 15.10.2017 - 13:09:39
 • pu8l1zbb - KennethVed - 15.10.2017 - 13:03:48
 • 6j9ofr91 - Charlestem - 15.10.2017 - 13:03:16
 • 84i69pc6 - Aaronded - 15.10.2017 - 12:25:48
 • ouicjx21 - Michaelpoems - 15.10.2017 - 12:19:14
 • lm94i3dt - Michaelpoems - 15.10.2017 - 11:41:25
 • ladbya6q - Aaronded - 15.10.2017 - 11:22:24
 • gcu83tjh - Michaelpoems - 15.10.2017 - 11:07:45
 • 2y3xnc3j - Michaelpoems - 15.10.2017 - 10:24:03
 • 4qxvp9k7 - Billybroft - 15.10.2017 - 10:04:49
 • u2s7uidn - Aaronded - 15.10.2017 - 09:58:45
 • dusjr25a - Stewartnak - 15.10.2017 - 09:39:58
 • 9z3pibn1 - AlfredBus - 15.10.2017 - 09:10:48
 • m11mlspw - Aaronded - 15.10.2017 - 09:09:17
 • ulk5m14c - KennethVed - 15.10.2017 - 07:51:37
 • 6utg7sra - BennybaX - 15.10.2017 - 07:30:06
 • dkuz902b - Charlestem - 15.10.2017 - 07:04:45
 • ou9ueznd - Charlestem - 15.10.2017 - 06:55:11
 • b8t21zta - Michaelpoems - 15.10.2017 - 06:34:09
 • vbbovr0i - Michaelpoems - 15.10.2017 - 06:31:15
 • ukrfc2xc - Aaronded - 15.10.2017 - 06:18:30
 • e5j6i6e5 - Billybroft - 15.10.2017 - 06:11:38
 • nxp6cbrt - Charlestem - 15.10.2017 - 06:09:21
 • iyvb2flj - Aaronded - 15.10.2017 - 05:42:35
 • u0kvxkxc - Stewartnak - 15.10.2017 - 05:41:05
 • ii3j34su - Charlestem - 15.10.2017 - 05:37:20
 • 1em5v8mg - Michaelpoems - 15.10.2017 - 04:58:29
 • 9as1d474 - Aaronded - 15.10.2017 - 04:29:15
 • ixvt1baf - Aaronded - 15.10.2017 - 03:29:02
 • 20brmuhx - Michaelpoems - 15.10.2017 - 03:26:27
 • zxzcg22d - AlfredBus - 15.10.2017 - 03:21:19
 • ourr2ber - KennethVed - 15.10.2017 - 02:19:15
 • urwyekdt - Billybroft - 15.10.2017 - 02:13:44
 • 5msrrcp5 - BennybaX - 15.10.2017 - 01:59:17
 • xxf3zz06 - Stewartnak - 15.10.2017 - 01:45:44
 • oxla49fn - Charlestem - 15.10.2017 - 01:42:14
 • ozogf3rf - Charlestem - 15.10.2017 - 01:32:41
 • i3otvhf1 - Charlestem - 15.10.2017 - 01:11:03
 • qnf6lifk - Michaelpoems - 15.10.2017 - 00:57:01
 • 6940rfdt - Charlestem - 15.10.2017 - 00:47:52
 • x8t4spp5 - Charlestem - 15.10.2017 - 00:36:57
 • bb8xlm73 - Michaelpoems - 15.10.2017 - 00:32:44
 • b7mxplea - Aaronded - 15.10.2017 - 00:22:34
 • w4xl2ici - Brettemews - 14.10.2017 - 23:55:57
 • xdng3f9n - Aaronded - 14.10.2017 - 23:38:39
 • jdw456w4 - Aaronded - 14.10.2017 - 23:20:25
 • lw0gyfzl - Michaelpoems - 14.10.2017 - 22:56:41
 • 56v6up1a - Brettemews - 14.10.2017 - 22:46:51
 • knrljt66 - Michaelpoems - 14.10.2017 - 22:08:16
 • 339ocrwe - AlfredBus - 14.10.2017 - 21:34:16
 • ltzemw3o - KennethVed - 14.10.2017 - 21:34:07
 • jrlv7lx4 - Aaronded - 14.10.2017 - 21:30:26
 • bo90skgq - Billybroft - 14.10.2017 - 21:10:22
 • 8215vgqp - Stewartnak - 14.10.2017 - 20:38:14
 • grma4kf3 - BennybaX - 14.10.2017 - 20:09:47
 • pbzooskc - Charlestem - 14.10.2017 - 19:55:18
 • vzzdc24h - Michaelpoems - 14.10.2017 - 19:23:20
 • ng3h4eod - Charlestem - 14.10.2017 - 19:17:40
 • kls7vljk - Charlestem - 14.10.2017 - 19:17:33
 • 7niobnkn - Charlestem - 14.10.2017 - 18:41:41
 • axur2uga - Brettemews - 14.10.2017 - 18:37:37
 • i29boxoy - Michaelpoems - 14.10.2017 - 18:37:32
 • 4p3yzjti - Charlestem - 14.10.2017 - 18:25:35
 • 2xbuhpt9 - Aaronded - 14.10.2017 - 18:22:53
 • kq6kb8ug - Brettemews - 14.10.2017 - 18:22:52
 • hsj192bg - Aaronded - 14.10.2017 - 18:12:23
 • 9htht9ec - Aaronded - 14.10.2017 - 17:40:22
 • wz60xgek - Michaelpoems - 14.10.2017 - 16:45:55
 • 4pnrl3iw - BennybaX - 14.10.2017 - 16:02:10
 • tqpt6yol - Michaelpoems - 14.10.2017 - 16:00:51
 • 050q3xcx - AlfredBus - 14.10.2017 - 15:46:53
 • efyqs10b - KennethVed - 14.10.2017 - 15:46:44
 • hvwahoxf - Aaronded - 14.10.2017 - 15:38:49
 • or3t4km6 - Billybroft - 14.10.2017 - 15:32:27
 • yrjub2b8 - Stewartnak - 14.10.2017 - 15:05:12
 • bv4v07aq - Michaelpoems - 14.10.2017 - 14:29:47
 • 9klor785 - Aaronded - 14.10.2017 - 13:54:18
 • kx2dkekm - Brettemews - 14.10.2017 - 13:42:19
 • 5qa9ag4i - Charlestem - 14.10.2017 - 13:34:22
 • 4tcoxxm9 - Charlestem - 14.10.2017 - 13:33:52
 • zml6v7hw - Charlestem - 14.10.2017 - 13:28:05
 • ezn7cqyj - Brettemews - 14.10.2017 - 13:22:43
 • b4br24ti - Michaelpoems - 14.10.2017 - 12:41:25
 • vi3ajwgx - Charlestem - 14.10.2017 - 12:16:53
 • 02ewtuhz - Charlestem - 14.10.2017 - 12:16:52
 • s6i1x0c6 - BennybaX - 14.10.2017 - 11:53:15
 • 037h3l5a - Aaronded - 14.10.2017 - 11:32:41
 • w4tlawna - Michaelpoems - 14.10.2017 - 10:54:57
 • qsx81rgm - Aaronded - 14.10.2017 - 10:41:48
 • qh0bu0xx - Michaelpoems - 14.10.2017 - 10:35:20
 • 7708srpl - Billybroft - 14.10.2017 - 10:19:34
 • fskiyqur - KennethVed - 14.10.2017 - 09:59:34
 • x09cpiz4 - AlfredBus - 14.10.2017 - 09:58:21
 • 4pj3f7ko - Stewartnak - 14.10.2017 - 09:51:59
 • nqip44xw - Aaronded - 14.10.2017 - 09:51:28
 • nhnnmvxp - Aaronded - 14.10.2017 - 09:35:46
 • iwbldkec - Brettemews - 14.10.2017 - 08:35:10
 • khtcoofw - Brettemews - 14.10.2017 - 08:21:49
 • 4b23j8ac - Michaelpoems - 14.10.2017 - 08:11:44
 • 68tkhxil - Charlestem - 14.10.2017 - 08:09:48
 • pwbp8r39 - Charlestem - 14.10.2017 - 07:16:02
 • qfljqmk8 - Charlestem - 14.10.2017 - 07:07:19
 • 46k57syh - BennybaX - 14.10.2017 - 07:07:18
 • 3aid2pjs - Michaelpoems - 14.10.2017 - 06:27:50
 • kv19b3gc - Charlestem - 14.10.2017 - 06:08:04
 • mqi6vro0 - Aaronded - 14.10.2017 - 05:52:25
 • v5e3p75z - Charlestem - 14.10.2017 - 05:50:43
 • fsd0pxm2 - Michaelpoems - 14.10.2017 - 05:24:36
 • 7l7vjvz7 - Aaronded - 14.10.2017 - 05:11:49
 • 8964c8xj - Michaelpoems - 14.10.2017 - 04:37:50
 • ubkx5dar - Stewartnak - 14.10.2017 - 04:23:36
 • vz0tyr76 - AlfredBus - 14.10.2017 - 04:19:22
 • eqsgbt1j - KennethVed - 14.10.2017 - 04:19:21
 • ewdtbiw7 - Billybroft - 14.10.2017 - 04:15:21
 • taqu43jv - Aaronded - 14.10.2017 - 04:06:49
 • iiek3klp - Brettemews - 14.10.2017 - 03:55:36
 • 55oye6nj - Michaelpoems - 14.10.2017 - 03:39:24
 • 0ndr5lry - Charlestem - 14.10.2017 - 03:28:58
 • ilpfif04 - Aaronded - 14.10.2017 - 03:17:30
 • 1gjq5tg8 - Brettemews - 14.10.2017 - 02:59:06
 • s48apvuh - BennybaX - 14.10.2017 - 02:38:03
 • 9uzv6jca - Charlestem - 14.10.2017 - 00:44:38
 • rpzfb5lk - Charlestem - 14.10.2017 - 00:34:36
 • 9hxkmjo1 - Aaronded - 14.10.2017 - 00:21:22
 • yaxnzu8j - Michaelpoems - 14.10.2017 - 00:12:40
 • 7s2ncc4n - Charlestem - 13.10.2017 - 23:46:42
 • 17xrez2m - Michaelpoems - 13.10.2017 - 23:40:51
 • mi421r31 - Charlestem - 13.10.2017 - 23:33:10
 • y5d7xoop - Aaronded - 13.10.2017 - 23:28:59
 • xv71ykxu - Billybroft - 13.10.2017 - 23:10:17
 • 1kbkn1qb - Michaelpoems - 13.10.2017 - 22:45:21
 • xojv342w - Brettemews - 13.10.2017 - 22:43:44
 • 5fu7uivh - AlfredBus - 13.10.2017 - 22:42:45
 • ldr9lyr0 - KennethVed - 13.10.2017 - 22:42:44
 • yvyh5skl - Aaronded - 13.10.2017 - 22:42:30
 • 33xvxm7g - Michaelpoems - 13.10.2017 - 22:34:58
 • yh0cuxk0 - Stewartnak - 13.10.2017 - 22:34:45
 • 3qwubtc6 - Charlestem - 13.10.2017 - 22:28:48
 • kbmsaj8a - BennybaX - 13.10.2017 - 22:25:45
 • reyllwwk - Aaronded - 13.10.2017 - 22:11:47
 • 5kxrl2on - Brettemews - 13.10.2017 - 22:05:51
 • 5mso42n6 - Charlestem - 13.10.2017 - 18:29:02
 • 2l2h4nbf - Charlestem - 13.10.2017 - 18:27:30
 • vtifv5a4 - Charlestem - 13.10.2017 - 18:12:30
 • j6m1z3fr - Aaronded - 13.10.2017 - 18:10:21
 • p7k5e6bl - Michaelpoems - 13.10.2017 - 18:07:50
 • qjbwdc02 - Michaelpoems - 13.10.2017 - 18:06:12
 • va7olnwa - Michaelpoems - 13.10.2017 - 18:01:38
 • yoxfsjfj - Charlestem - 13.10.2017 - 17:59:26
 • znz1uigf - BennybaX - 13.10.2017 - 17:51:16
 • c23ntt1p - Billybroft - 13.10.2017 - 17:45:12
 • b4zs3ua5 - Brettemews - 13.10.2017 - 17:44:23
 • 8jynlzpv - Aaronded - 13.10.2017 - 17:43:58
 • aro8oz94 - Stewartnak - 13.10.2017 - 17:40:30
 • jhxo3ydi - Aaronded - 13.10.2017 - 17:20:00
 • bz2wr8hu - KennethVed - 13.10.2017 - 17:18:34
 • ve7oipud - AlfredBus - 13.10.2017 - 17:18:32
 • l4km091z - Aaronded - 13.10.2017 - 17:15:42
 • 8v7bdr3a - Charlestem - 13.10.2017 - 16:51:16
 • pz7fj6mm - Brettemews - 13.10.2017 - 16:50:11
 • 5ezxroa9 - Michaelpoems - 13.10.2017 - 16:44:14
 • h74pmzef - AlfredBus - 06.10.2017 - 01:42:34
 • dr3ds4o7 - Charlestem - 06.10.2017 - 01:33:15
 • 6r2abda3 - BennybaX - 06.10.2017 - 01:14:43
 • bli75211 - Charlestem - 05.10.2017 - 22:10:33
 • 5zrw7nkf - Stewartnak - 05.10.2017 - 20:25:58
 • dhx7r0d1 - Charlestem - 05.10.2017 - 20:13:43
 • 30vipbwc - Michaelpoems - 05.10.2017 - 19:53:09
 • lwwcmy6k - Michaelpoems - 05.10.2017 - 19:52:09
 • wxl0s8cu - Michaelpoems - 05.10.2017 - 19:50:34
 • dnt47ckg - Michaelpoems - 05.10.2017 - 19:48:28
 • hjjco0x2 - Brettemews - 05.10.2017 - 19:47:10
 • i7pntzmi - Aaronded - 05.10.2017 - 19:34:16
 • evvcrnnq - AlfredBus - 05.10.2017 - 19:21:31
 • lmrscsuv - BennybaX - 05.10.2017 - 19:20:56
 • s2nmsjsz - KennethVed - 05.10.2017 - 19:20:55
 • oijb2b3p - Charlestem - 05.10.2017 - 18:50:38
 • b5z051jy - Charlestem - 05.10.2017 - 18:46:54
 • zznxad1c - Charlestem - 05.10.2017 - 18:34:11
 • 2tja1j9t - Billybroft - 05.10.2017 - 18:34:06
 • sc38t69m - Aaronded - 05.10.2017 - 18:20:47
 • 3fity981 - Aaronded - 05.10.2017 - 18:19:27
 • ccdq1cio - Aaronded - 05.10.2017 - 18:19:09
 • m4879hkg - Brettemews - 05.10.2017 - 18:19:06
 • ha1mdqyt - Charlestem - 04.10.2017 - 15:59:20
 • f4va3r95 - Charlestem - 04.10.2017 - 15:58:41
 • a9xw6olt - Brettemews - 04.10.2017 - 15:43:07
 • qzm2u1zr - Charlestem - 04.10.2017 - 13:21:25
 • clsiyxsf - Charlestem - 04.10.2017 - 12:41:59
 • vkhrelzd - Michaelpoems - 04.10.2017 - 08:06:28
 • uxiq60a9 - Charlestem - 04.10.2017 - 07:25:52
 • r5l6afaq - BennybaX - 04.10.2017 - 06:37:37
 • kvdnnmoa - Stewartnak - 04.10.2017 - 06:11:04
 • zcq1dpp6 - KennethVed - 04.10.2017 - 05:27:20
 • gop29mrm - AlfredBus - 04.10.2017 - 03:54:38
 • 98q6mqif - Michaelpoems - 03.10.2017 - 23:20:22
 • dh6q92ln - Michaelpoems - 03.10.2017 - 22:47:24
 • 676vpnjm - Michaelpoems - 03.10.2017 - 21:28:42
 • vgme8vi0 - Stewartnak - 02.10.2017 - 21:25:15
 • 8oalbr6i - BennybaX - 02.10.2017 - 19:00:49
 • 0djdad1v - Michaelpoems - 02.10.2017 - 18:39:09
 • 8zxdo6cz - Charlestem - 02.10.2017 - 18:32:16
 • xbvftix8 - KennethVed - 02.10.2017 - 17:55:26
 • 3tbna71w - AlfredBus - 02.10.2017 - 17:06:49
 • mclmmak2 - Michaelpoems - 02.10.2017 - 16:21:00
 • igxrzl2w - Michaelpoems - 02.10.2017 - 15:52:51
 • 6f1n4sjg - Michaelpoems - 02.10.2017 - 13:39:06
 • r0wcwfh2 - Brettemews - 01.10.2017 - 21:55:23
 • ve9cf1nd - Stewartnak - 01.10.2017 - 20:37:09
 • tzjy5ruh - Billybroft - 01.10.2017 - 20:37:01
 • dcy0iwpb - Brettemews - 01.10.2017 - 16:40:39
 • l5rpuav2 - Charlestem - 01.10.2017 - 10:50:03
 • cwcfa8c2 - BennybaX - 01.10.2017 - 10:48:56
 • frhgm6bq - AlfredBus - 01.10.2017 - 09:45:41
 • 54vsl4gk - KennethVed - 01.10.2017 - 09:45:37
 • 2tsw3ms1 - Michaelpoems - 01.10.2017 - 08:57:04
 • 2zdvfb2p - Charlestem - 01.10.2017 - 08:55:46
 • s2lts9hf - Charlestem - 01.10.2017 - 08:16:00
 • yuw6j3sj - Michaelpoems - 01.10.2017 - 08:12:24
 • o3pm7ufu - Michaelpoems - 01.10.2017 - 08:06:11
 • o9es3ooi - Charlestem - 01.10.2017 - 07:46:30
 • hll3ef39 - Charlestem - 01.10.2017 - 07:33:07
 • mw7ro4e9 - Michaelpoems - 01.10.2017 - 06:08:53
 • 97hfaob5 - BennybaX - 30.09.2017 - 03:05:51
 • w5x7m6fh - KennethVed - 30.09.2017 - 02:38:00
 • l9ayoa51 - AlfredBus - 30.09.2017 - 02:12:09
 • e5k2k12h - Charlestem - 30.09.2017 - 02:09:26
 • 0gj0owqc - Brettemews - 30.09.2017 - 01:26:13
 • ruu2luvh - Stewartnak - 30.09.2017 - 00:42:47
 • je1mkhsr - Michaelpoems - 30.09.2017 - 00:39:47
 • lbg7rltt - Billybroft - 30.09.2017 - 00:17:29
 • psljdmvt - Michaelpoems - 30.09.2017 - 00:07:34
 • wca5am3q - Michaelpoems - 29.09.2017 - 23:43:11
 • rpyymy1g - Michaelpoems - 29.09.2017 - 22:42:18
 • xjklzkzq - Brettemews - 29.09.2017 - 19:49:26
 • fsro46z6 - Charlestem - 29.09.2017 - 12:41:29
 • 5z6dclfz - Charlestem - 29.09.2017 - 11:55:07
 • lua8u3yu - Charlestem - 29.09.2017 - 11:54:30
 • dyi87b82 - Charlestem - 29.09.2017 - 10:57:09
 • f7vnpzro - Charlestem - 28.09.2017 - 17:41:05
 • svq1xw5k - Michaelpoems - 28.09.2017 - 17:08:39
 • 1j3y9yge - Michaelpoems - 28.09.2017 - 16:52:03
 • uvvfz7jo - Michaelpoems - 28.09.2017 - 16:49:57
 • u2ku6rlc - BennybaX - 28.09.2017 - 15:10:57
 • foq8p7ex - AlfredBus - 28.09.2017 - 15:03:10
 • yhue4cuy - Michaelpoems - 28.09.2017 - 14:11:50
 • fb7my8xa - KennethVed - 28.09.2017 - 13:44:53
 • 4bp4mqpk - Stewartnak - 28.09.2017 - 11:09:27
 • 74f15s9t - Stewartnak - 28.09.2017 - 00:52:32
 • 0lgfjcwh - Stewartnak - 27.09.2017 - 14:29:01
 • vghueezf - Charlestem - 27.09.2017 - 11:09:34
 • aqm02qnv - AlfredBus - 27.09.2017 - 08:59:58
 • qd2gyvyi - KennethVed - 27.09.2017 - 08:55:52
 • iw6ltrff - BennybaX - 27.09.2017 - 07:44:20
 • 64609e8g - Billybroft - 26.09.2017 - 18:36:48
 • xoz1ev1a - Michaelpoems - 26.09.2017 - 11:09:30
 • r068sg4v - Michaelpoems - 26.09.2017 - 11:03:37
 • uoot365x - Billybroft - 26.09.2017 - 06:43:25
 • 8q4zpgka - Billybroft - 25.09.2017 - 20:28:36
 • me06cias - Michaelpoems - 25.09.2017 - 14:01:35
 • yytdqfv8 - Michaelpoems - 25.09.2017 - 14:00:22
 • bxe6048c - Michaelpoems - 25.09.2017 - 13:58:52
 • 6m3lyhzt - Michaelpoems - 25.09.2017 - 13:58:22
 • 9lslhfte - Billybroft - 25.09.2017 - 09:59:25
 • qasajgku - Charlestem - 25.09.2017 - 09:18:48
 • ijyejt81 - KennethVed - 25.09.2017 - 07:07:36
 • 4ub6xvr5 - AlfredBus - 25.09.2017 - 06:47:02
 • z7dmynf1 - BennybaX - 25.09.2017 - 05:49:46
 • esfuao6q - Billybroft - 25.09.2017 - 00:52:56
 • henjr354 - Billybroft - 24.09.2017 - 15:21:55
 • 4o0pqti2 - Michaelpoems - 24.09.2017 - 10:05:27
 • lx23hz9b - Michaelpoems - 24.09.2017 - 09:55:48
 • 12ej9khw - Michaelpoems - 24.09.2017 - 09:55:48
 • cwwyfmaa - Michaelpoems - 24.09.2017 - 09:48:19
 • uj4fgix6 - Billybroft - 24.09.2017 - 05:28:58
 • f79e7b24 - Billybroft - 23.09.2017 - 21:09:05
 • zood6u83 - Billybroft - 23.09.2017 - 13:02:54
 • 9e188akh - Billybroft - 23.09.2017 - 05:01:56
 • tnhzu2s9 - Billybroft - 22.09.2017 - 19:46:03
 • tsxkwsf0 - KennethVed - 22.09.2017 - 18:30:22
 • 8fgkv825 - BennybaX - 22.09.2017 - 18:23:04
 • p7z5oufo - Charlestem - 22.09.2017 - 17:42:40
 • nkqkbjfo - AlfredBus - 22.09.2017 - 16:01:19
 • nees6xwr - Billybroft - 22.09.2017 - 10:24:51

[ Bersivek Binivîse | Yanıt Yazınız ]  [ Forum ]  [ Nivîsên Nuh | Yeni Yazılar ]


Serbesti Web / 2003 - 2013
E-mail: serbestiyakurdistan@hotmail.com